Franska läxa Tisdag 24 oktober

Jobba färdigt med minst 1 text i häftet du har fått: ”L’école dans le monde”.

  1. Läs texten och styrk under alla nya ord
  2. Skriv ner orden i ditt skrivhäfte och översätt dem till svenska genom att använda ordbok.
  3. Gör övningarna kopplade till texten i övningshäftet.

Innan höstlovet v.44 ska vi hinna med minst 2 texter. Du jobbar i din takt men ska ha jobbat utförligt med 2 texter innan lovet.

Bonne chance!

 

 

Planering matematik

 Planering åk 9     period 2  
     Kapitel Klar till Diagnoser Fredags-
vecka      område uppgift och prov   datum
41 funktioner, algebra 27 13-okt
42 35 diagnos 2 20-okt
43 R14 27-okt
44 LOV 03-nov
45 R31 10-nov
46 rep   17-nov
47 rep 24-nov
48 Geometri 16 prov27-nov 01-dec
49 32 08-dec
50 39 15-dec

 

 

 

 

När du har arbetat klart med denna kurs ska du kunna…

 

  • Beskriva begreppen funktion och linjär funktion
  • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
  • Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
  • Använda räta linjens funktion

Före höstlovet

Hej!

Först ett sent men stort tack för all hjälp med att komma iväg till Askersund.
Ingen glömd men ett speciellt tack till familjen Lundqvist.
Det blev en så fin och bra konsert på alla vis!

Före höstlovet har vi lunchkonsert i Matteus kyrka nu på onsdag kl. 12.00 och
måndag 23/10 sjunger vi på Musikaliska kl. 19.00.
Passa på att komma på lunchkonserten om du inte är kan komma 23/10.
Vi sjunger samma musik, fritt inträde i Matteus, 120 kronor för en ordinarie biljett på Musikaliska.

Bra att veta som sångare:
Vi bestämde kostym med vit skjorta och valfri enfärgad slips alternativt
svart nertill och vitt upptill. Svarta skor och strumpor för samtliga. Svart pärm till onsdag för
Bach- och Händelnot men utantill på Musikaliska där vi inte sjunger Bach och Händel.
Vi sjunger nr 2,4,7 och 9 ur ”…hold infinity in the palm of your hand…”
av Carl Unander-Scharin och Sleep av Eric Whitacre vid båda tillfällena.

Veckan före höstlovet ska vi pressa in ett skriftligt förhör som omfattar dur- och mollackord med
liten och stor sjua, dvs septimackord och maj-sju-ackord.

Sen hägrar höstlovet!
Vänliga hälsningar
Helena

 

Översiktskalender 9 F och schema

Schema v 42
schema (7)

Vecka 42 (16-20/10)
Måndag
Tisdag
So: Prov Första världskriget
Eng: Översättning klar
Onsdag
Rep 10:30
Lunchkonsert Matteus kyrka, medtag matsäck
Torsdag
Fredag

Vecka 43 (23-27/10)
Måndag
Konsert Musikaliska 19:00
Tisdag
Gymnasieinformation för vårdnadshavare 18:30 aulan
Onsdag
Torsdag
Mu: Prov (B grupp) Ackord
Fredag
Mu: Prov (A grupp) Ackord
Tkk: Uppgift om mekanisk uppfinning klar
Bild:Uppgift klar

Vecka 44 (30/10-3/11)
Måndag
                H
Tisdag
                      Ö
Onsdag
                         S                        V
Torsdag
                               T             O
Fredag
                                       L

Vecka 45 (6-10/11)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Vecka 46 (13-17/11)
Måndag
Tisdag
Onsdag
SBD (Muntliga nationella prov i matematik och engelska)
Torsdag
Fredag

Vecka 47 (20-24/11)
Måndag
Msp: prov
Tisdag
Msp: prov
Onsdag
Gå Din Väg
Torsdag
GDV
Gymnasiemässa
Fredag
GDV
Lördag
Gymnasiemässa

Vecka 48
Måndag
Ma:prov
Tisdag
Nationellt muntligt prov sv (prel)
Onsdag
Torsdag
Mu Prov (B Grupp) Intervall 
Fredag
Mu Prov (A Grupp) Intervall

Vecka 49
Måndag
No: prov (prel)
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Vecka 50
Måndag
Tisdag
Onsdag
Luciamorgon
Torsdag
Fredag
Sista dag för betyg

Vecka 51
Måndag
Tisdag
Onsdag
Konsert Berwaldhallen
Torsdag
Avslutning
Konsert Berwaldhallen
Fredag

JULLOV

Vecka 2 (8-12/1)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Vårterminens första dag
Torsdag
Fredag

Vecka 9
Sportlov

Vecka 11 (12-16/3)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Sv: Nationellt prov
Fredag

Vecka 14
Påsklov

Vecka 15 (9- 13/4)
Måndag
Tisdag
Onsdag
No: Nationellt prov
Torsdag
Fredag

Vecka 16  (16-20/4)
Måndag
Tisdag
Onsdag
So: Nationellt prov
Torsdag
Fredag
So: nationellt prov

Vecka 17 (23- 27/4)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
En: Nationellt prov
Fredag

Vecka 19 (7- 11/5)
Måndag
Ma: Nationellt prov
Tisdag
Onsdag
Ma: Nationellt prov
Torsdag
Fredag

Vecka 21
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Vecka 22
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Vårbal
Fredag

Vecka 23
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Avslutning

 

Postad i 9F

Vikten av skolnärvaro

Hej alla vårdnadshavare!

På årets föräldramöten talade vi om friskfaktorer för våra barn och ungdomar. Balans i tillvaron, att regelbundet stämma av hur det ser ut i balansen mellan aktiviteter och krav kontra återhämtningstid.

Att bevaka sömnen och skapa goda rutiner för den är tillräcklig och av kvalité. Vilket är en förutsättning för att sortera all information och reparera vår ömtåliga och viktiga hjärna. Samt vikten av skolnärvaro som en frisk- och skyddsfaktor.

Här kommer brevet rörande det sistnämnda som utlovades på föräldramötet.

Vikten av skolnärvaro LÅ1718 AF Musik

Åtgärdstrappa_och_riktlinjer_2016

English Homework Wednesday the 25th of October

Malala Glossary assignment

‘HE NAMED ME MALALA’- Homework

a. Wordlist: translate the glossary into Swedish. Write down the translation in your notebook.

b. Read the texts in the Worksheet. Use the wordlist with he translations to fully understand the texts.

c. Answer the questions on page. 3

We will also have time to do this assignment during the English lessons this week, but you will need to work at home to finish the task.

Good luck!