Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Para el jueves 21 de marzo tenéis que (ni måste) entrenar con los verbos que hay (som finns ) en este Quizlet: Quizlet de verbos.

El jueves haréis un test en Quizlet para comprobar si os los habéis aprendido.

(På torsdag kommer ni att göra en test i Quizlet för att kunna utvärdera om ni har lärt er verben)

Un saludo

Miguel

Fysikprov fre v 11

Du ska kunna förstå, utföra beräkningar ((tyngd)kraft,tryck, densitet) och resonera kring nedanstående begrepp.

Kraft och tyngd sid. 172-174 i kap 6 

  • Att kunna skilja på¨massa och tyngd och hur dessa begrepp relaterar till varandra

Tryck , kap 7

  • Kraft per areaenhet, Pa
  • Tryck på fasta material
  • Tryck i vätskor, tryckökning, kommunicerande kärl, Arkimedes princip
  • Tryck i gaser, Lufttryck- höjd, normalt lufttryck, övertryck, undertryck

Värme och väder, kap 4

  • Densitet (massa per volymenhet)
  • Samband mellan densitet och värme
  • Värmespridning; ledning, strömning och strålning
  • Varför väder uppstår

Mycket information! Läxa till fredag.

Hej!

Det var ett tag sen nu.
Själv har jag hunnit med att vara sjuk i influensa före sportlovet och
förra veckan har jag varit i Konserthuset med fyrorna som
sjungit Majasånger.

Nu väntar ett uruppförande av Britta Byström och annan ny repertoar för 7EF,
en konsert som kommer att gå av stapeln på Musikaliska 4/4.
Sångarna har hunnit träffa Britta när jag inte var där och det mötet skrämde
henne en aning. Attityden hos ungdomarna hade inte varit den bästa och
kommentarer som ”Åh, vad tråååååkigt”  hade gjort henne lite ledsen.
Här behövs revansch!
LÄXA till fredag att kunna med noterna som stöd:
”Världens gång” takt 1-45
”Inte ens -” Hela sången
”I ungdomen” takt 1-25

Vi väntar på en konsertokal när det gäller vårkonserten.
Återkommer så fort jag vet. Jag förstår att det kan krocka
med andra våräventyr, men håller tummarna att jag har de
flesta av sångarna när datumet väl är spikat.

Denna vår har vi också solosångskvällar i aulan.
Jag blandar och delar körklassen i tre delar och sen
har de varsin kväll där de framför sin sång och två
andra kvällar där de förhoppningsvis kan komma och
lyssna på sina kamrater åtminstone någon av kvällarna.
Vi sätter som mål att de ska våga sjunga där och då,
men om det känns för jobbigt får de redovisa för mig.
OBS! Detta gör vi för att det är nyttigt och roligt.
Ingen bedömning!

Vi kommer också att ha ett musikprov före sommarlovet.
Det var tänkt till mars månad men blev uppskjutet pga
uruppförandet i april. Snart vet vi när, men jag vill
prata ordentligt med arbetslaget så att det blir ett datum
där de inte har så mycket andra prov och redovisningar.

Körklassen låter mycket fint!
Vänliga hälsningar
Helena

 

Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx