Fredag

Vi samlas 9.00 i sal 307. Senare under förmiddagen kommer vi även att ha lite idrott så ha med er ombyte. Bildsalen verkar vara ledig så förhoppningsvis kan vi ha lite bild också, men jag har inte fått svar från Karin än.

Resurstider i Tk v 20-21 i 9C och 9D, onsdagar kl 1530-1700

Till er som har Teknik denna termin:

Hej! Jag kommer att finnas i Tk-salen 801 kl 1530-1700 onsdagarna 16/5 och 23/5. Om ni bedömer att ni behöver extra tid för att bli färdiga med era konstruktioner under maj (OBS att många lektioner går/-tt bor i ordinarie schema), är ni välkomna! Ni har sedan en sista lektion kvar i juni, när ni kan slutföra dekorationer och ”finish” (efter att betygen är klara).

Tänk på att det kommer att vara svalt och skönt i Tekniksalen … eller?  :)Thord

Textilslöjd – Redovisning

För de elever i åk 7-9 som har textilslöjd denna termin:

Nu är det inte så många slöjdlektioner kvar denna termin. Det börjar bli dags för redovisningar av era slöjdarbeten. Redovisningen sker helst vid lektionstillfällena men vissa elever och klasser kommer behöva göra en utvärdering hemma för att hinna klart det praktiska arbetet under lektionerna. Bifogar dokumentet för utvärderingen.

Det finns möjlighet att göra utvärderingar muntligt tillsammans med mig eller att göra en redovisningsfilm för de som har Ipad. Utgångspunkten för dessa utvärderingar är också frågorna i bifogat dokument.

REDOVISNING tx-SLÖJD ÅK 7-9

Bifogar också bedömningsmatrisen för slöjd som utgår från de kunskapskrav som finns i ämnet.

MATRIS SLÖJD 9 pdf

Hälsningar Elin

 

ID 9cucce nästa vecka (v20)

Nästa vecka kommer vi att vara i skolan. Vi kommer att börja i sal 3 kl 08.30 (ombytta och klara) med någon kortare aktivitet och efter ett tag kommer vi att gå till sal 2 där en annan klass byggt upp en rörelsebana, vilket kommer att vara lektionens huvudaktivitet.

Sommarlovskör 18-20 juni

Hej!

Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser arrangerar även i år Sommarlovskör för sångsugna AF-elever och deras sångglada kompisar/släktingar. All information finns i bifogad PDF och anmälan är senast 27 maj. Du anmäler dig HÄR

VÄLKOMNA!
hälsar Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser

Sommarlovskör 2018

9C – Checklista elektrokemi

Checklista elektrokemi

Eftersom boken inte tar upp så mycket av det nedan rekommenderar jag följande hemsida:

Ugglans NO

Ord och begrepp

 • Anod
 • Katod
 • Oxidation
 • Reduktion
 • Jonlösning
 • Ädla och oädla metaller
 • Spänningsserien
 • Elektronegativitet
 • Galvaniskt element
 • Ackumulator
 • Korrosion
 • Offeranod
 • Elektrolys
 • Elektrolyt
 • Elektrod

Ädla och oädla metaller

 • Du ska veta vad som skiljer ädla och oädla metaller.
 • Du vet vad som ligger till grund för spänningsseriens utseende.
 • Du kan med spänningsseriens hjälp kunna lista ut vad som händer om du lägger i en järnbit i en kopparlösning.
 • Du vet vad som menas med elektronegativitet och vad det har för betydelse för ett ämnes egenskaper.

Galvaniska element (då kemiska reaktioner ger upphov till ström/spänning)

 • Du vet hur man på egen hand kan konstruera ett galvaniskt element.
 • Du kan förklara hur ett galvaniskt element fungerar.
 • Du vet vad det är för skillnad mellan ett batteri och en ackumulator.

Korrosion

 • Du vet vad korrosion är.
 • Du kan förklara hur korrosion uppstår.
 • Du kan förklara och ge exempel på olika metoder att förhindra korrosion.

Elektrolys (då ström/spänning ger upphov till kemiska reaktioner)

 • Du kan förklara hur en elektrolys kan fungera.
 • Du kan beskriva t.ex. vad som händer vid elektrolys av saltsyra (skriva anod- och katodreaktioner).
 • Du kan beskriva och förklara hur man ska gå tillväga för att t.ex. förzinka ett (järn)föremål.
 • Du kan ge exempel på processer där man använder sig av elektrolys.

Till sist:

Sitt inte och plugga in i detalj hur t.ex. ett bilbatteri fungerar. Det kommer du glömma efter en dag (eller kanske bara efter några timmar) och jag kommer aldrig någonsin fråga efter det på t.ex. ett prov.

//Christer

9C – Instuderingsfrågor Elektrolys (del 2)

Hej 9C!

Några instuderingsfrågor att klura på.

Elektrolys (då ström/spänning ger upphov till kemiska reaktioner)

 1. Vad menas med anod och katod?
 2. Vad är en elektrolyt?
 3. I en elektrolys:
 4. Hur är jonerna laddade som dras till anoden?
 5. Hur är jonerna laddade som dras till katoden?
 6. Beskriv elektrolys av saltsyra (HCl)? Rita uppställning (kolelektroder) och skriv upp anod- och katodreaktion.
 7. Hur skulle du kunna testa vilken gas som bildas vid de båda polerna till föregående fråga?
 8. Beskriv elektrolys av kopparklorid? Rita uppställning och skriv upp elektrodreaktioner samt summareaktion.
 9. Hur skulle du kunna se vilka ämnen som bildas vid de båda polerna till ovanstående fråga?
 10. Hur kan man genom elektrolys förzinka ett föremål av järn?

Lycka till!

Christer