Vecka 21

Hej! Skriver till båda klasserna då Malin tyvärr är sjuk. Vårvärmen är tillbaka och många elever hittar ut på skolgården som nu sjuder av somriga ljud som bollstudsande och från glada elever.

Tors 23 maj ska vi till Stockholms Universitet som anordnar ”Frågelådan” där forskare från olika fält svarar på elevers frågor. Vi tänkte passa på att stanna ute i naturen efter det för att ha några gemensamma aktiviteter för 5AB samt äta medhavd matsäck. Så kläder efter väder, allergimedicin och solskyddsfaktor om det behövs. Vi kommer att ses i skolan för att gemensamt åka till SU, sedan återvänder vi till skolan under eftermiddagen och eleverna har lektioner som vanligt från ca 13:45.

Ämnen:
SO – vi har arbetat vidare med stormaktstiden, genom att se på film och arbeta med Digilär i par. Fredagens lektion om hållbar utveckling handlade om plasten i haven och vi diskuterade återvinning och hur sophantering i Stockholm fungerar.
EN – Vi fortsätter att se Nim’s Island och har lärt oss mer om världshaven. På halvklasserna fick eleverna läsa en bok i par och leta efter givna ords betydelse i sammanhanget.
SV – I 5a arbetar vi vidare med våra tal. 5b djupläser en bilderbok och gör bildanalyser samt diskuterar bokens innehåll.
MA – handlar om enhetsomvandlingar.
NO – elever har fått öva sig på lässtrategier för att läsa, förstå, plocka ut viktiga ord och sammanfatta faktatext om ljud.

Solig helg,
Maria och Malin

Blåsorkester och slagverkare till skolavslutningen 2019 efterlyses!

Nu börjar det att dra ihop sig till sommaravslutning och vad vore väl den utan vår eminenta blåsorkester och slagverkare? Alla är välkomna att delta, elever, föräldrar, lärare och övrig personal! Nedan ser ni vilka repetitionstiderna är och man måste inte komma på alla repetitioner för att få vara med. Vi framför sedan våra två marscher den 11/6 både under mellan- och högstadiets promenad ner mot kyrkan.

Vi repeterar följande tider:

  • 23/5 kl 9:15-10:00 sal 504
  • 28/5 kl 14:50-15:50 aulan
  • 29/5 kl 10:00-11:00 aulan
  • 3/6 kl 14:45-15:45 aulan
  • 4/6 kl 10:00-11:00 aulan
  • 10/6 kl 14:00-15:00 aulan

 Varmt välkommen!

/Karin och Lina

Vecka 20

Hej!
Vi hade besök av författaren Sara Villius som berättade om sina böcker och om hur det är att arbeta som författare samt hur hon själv började skriva. Klassen hade illustrerat citat från hennes berättelse och övat in korta dramatiseringar från den. Sara tackade oss för vårt engagemang inför hennes besök och ville gärna få ett foto av våra illustrationer.

Ämnen
SO: Vi har lärt oss mer om Drottning Kristina och samtidigt tränat på att sammanfatta text till ett personporträtt. Vi har även pratat vidare om hållbar utveckling, lärt oss mer om övergödningen i Östersjön. Utifrån Lilla Aktuellt diskuterade vi nyheter som t.ex. den internationella rapporten om att en stor del av jordens växt- och djurarter riskerar att utrotas.
EN: Vi har sett en kortfilm med tema mobbning, med ett gäng fåglar som bara kommunicerade med kvitter, minspel och gester. Sedan fick elever parvis göra voice-over till filmen, en kreativ uppgift där de utifrån filmens handling lade till egna repliker på vad de trodde att fåglarna sa om de skulle ha pratat engelska.
SV: Tala som Ted är ett projekt för att hålla tal inför klassen. Nu har vi ägnat ett par lektioner åt att börja förbereda talen. Vi har också sett på ett antal tal och pratat om strukturen för talet. När alla kommit en bit in i att förbereda sitt tal, kommer de att få arbeta i små grupper och ge varandra tips på hur talet kan utvecklas. Vi kommer att hålla talen i skolan inför andra elever, antingen i mindre grupp eller inför helklass för de som vill. Det blir under tisdag v22 på halvklasser och måndag v23 för de som vill tala inför hela klassen.
NO: Vi har fortsatt med arbetsområdet ljud. Eleverna har tagit reda på vad ljud egentligen är, hur det tas upp av örat och vilka enheter som ljud mäts i. Laborationerna handlade om att se en stämgaffels svängningar och att prova på att använda trådtelefoner.
MA: Vi har jobbat med problemlösning och att multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000.

LÄXOR:
Ons 15/5 SV: alla elever ska ha kommit fram till ett tema att prata om. Förbereda temat så att de har en inledning av typen ”Vet du hur det känns att..”. Ställ gärna frågor till ditt barn och se om de har koll på ett tema, annars kanske ni tillsammans kan komma på ett lämpligt tema. Det finns exempel på nätet att inspireras av. Bifogar länk:
https://www.youtube.com/watch?v=fDX4adZntXE

Framöver:
Sommarkonsert 5AB & 8AB tisdag 28/5 kl. 19:00 i Maria k:a
Tors – fre 30-31/5: Eleverna är lediga
Tors – fre 6-7/6: Elever är lediga
Tis 11/6: skolavslutning på förmiddag

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A

V19

Hej!
Jag vaknade med ett leende på läpparna när jag tänkte på vilken otrolig musikalsoaré våra fina elever bjöd på igår! Det låg mycket eget initiativ och massor av övning utanför skoltid eller på raster bakom alla insatser. Jag är så imponerad! Tack till er föräldrar som på olika sätt hjälpte till att genomföra Musikalsoarén!

Kommande vecka får vi besök av både författare Sara Villius och av Stockholms universitet, där vi ska få förbereda oss för ett besök med forskare i ”Frågelådan” längre fram i maj.

Försäljning av Majblommor ska redovisas senast på fredag och det kommer att finnas flera tider under veckan att träffa de ansvariga lärarna för Majblommor.

Ämnen:
EN: schemaändringar har gjort att vi knappt haft engelska denna vecka.
SO: Vi har läst om och diskuterat stormaktstiden, funderat över orsaker till att det blev krig och vilka konsekvenserna var av kriget. Nu har elever i läxa att repetera på digilar.se.
SV: Fredagens SO-lektion blev Svenska istället, då vi skrev i händelseboken om soarén och läste ut vår högläsningsbok De hemligas ö. Sedan såg vi ett avsnitt av en gammal TV-inspelning av boken. I övrigt har vi förberett oss för författarbesöket och läst kärleksnoveller som också är temat i Sara Villius text.
MA: Vi har jobbat med problemlösning och problemlösningsstrategier.
NO: Vi har lärt oss om hur ljud uppstår och hur ljud uppfattas av örat. Laborationerna handlade om hur man kan få olika toner och styrka på ljud samt att ljud leds olika bra i olika material.

Läxor:
Ons 8/5: SO – digilar.se enligt tidigare blogginlägg
Läxa till måndag v. 20: NO Läs s. 116 – 121 i FyKe noga och gör alla uppgifter på s. 120. Skriv svaren i lila labbhäftet.

Framöver:
Sommarkonsert 5AB & 8AB tisdag 28/5 kl. 19:00 i Maria k:a
Tors – fre 30-31/5: Eleverna är lediga
Tors – fre 6-7/6: Elever är lediga
Tis 11/6: skolavslutning på förmiddag

Trevlig helg!
// Maria

Postad i 5A

Information om föräldramedverkan vid skolavslutningar

Hej,

Efter avslutningarna HT-18 har skolledningen beslutat att föräldrar i åk 4 och åk 9 inte längre kan närvara vid skolans avslutningar i Adolf Fredriks kyrka.

Beslutet är taget av säkerhetsskäl; vi har blivit för många för att alla ska rymmas inom kyrkans tillstånd för antal personer som får vistas samtidigt i deras lokal.

Frågan har diskuterats i föräldraföreningens styrelse. Vi vet att det har varit betydelsefullt för många att vara med vid dessa tillfällen, och vi förstår att detta beslut kan komma att åtföljas av viss besvikelse.

Båda avslutningarna kommer fortsatt att livestreamas via vår YouTube-kanal, för alla att njuta av.

Med vänliga hälsningar,
Skolledningen

Musikalsoaré på torsdag 2.maj

Hej!
På torsdag är det dags vår nästa konsert – vår egen soaré i Aulan kl.18.
Skoldagen börjar som vanligt och under dagen repeterar vi i Aulan. Skoldagen slutar något tidigare, senast kl.14, för de elever som inte framför något annat på soarén. De som ska sjunga/ spela på soarén får repetera i Aulan kl. 13.30-15.

Återsamling för alla är kl.17.30 i sal 505.
Hela körgruppen sjunger följande sånger utantill: Do re mi, Välkommen gröna sköna vår, So long farewell.
Klädsel: inga konsertkläder men finare än vanliga skolkläder. Glada färger och detaljer/accessoarer som boa, hatt, rosset.

OBS! På fredag börjar skolan som vanligt (d.v.s. ingen sovmorgon) om ni inte har fått annat information från mentorer.

Hälsningar, Anna

Läxa Historia repetition digitalt, till onsdag 8 maj

Hej, vi får fram till sommaren prova ytterligare ett digitalt läromedel, det hör ihop med den lärobok vi använder i skolan.

Alla elever har blivit inbjudna till digilar.se via sin skolmail. Vi har provat att logga på och arbetat med material för Hållbar utveckling i digilär innan påsk. Nu provar vi det som en läxa att repetera genom att läsa och göra uppgifterna till två kapitel vi läst i skolan.

De ska välja bok Historia ÅK4-6 och arbetsområde

Stormaktstiden för Östersjöriket Sverige:

Kapitel 1 Stormakten Sverige – en sammanfattning

Kapitel 2 På Gustav II Adolfs tid

Elever har själva valt lösenord, användarnamn är deras e-mail till skolan. Skulle eleven glömt lösenord kan de återställa lösenord och gå in på skolplattformen, Outlook och där hitta sin e-mail med återställningslänk. Jag tar in datorer vid något tillfälle i skolan, så att de som känner sig osäkra kan logga in i skolan. Det går också bra att få låna en dator efter skoltid och göra läxan i skolan.

// Maria

V18: Soaré på torsdagen

Hej!

Vi fick i veckan gå på teater som handlade om vikten av att få vara och våga vara sig själv, att stå för sina egna åsikter och inte bara följa kompisgruppens.

På tisdag är det Sång på gården kl. 09:30 – 10:00. Som förälder har man möjlighet att komma och lyssna (med reservation att man kanske inte ser klassen så bra i folkmassan).

Torsdag 2 maj har 5A och 5B soaré i aulan med musikaltema. Vi repeterar under skoldagen. Återsamling kl. 17:15 i sal 505. Soarén börjar 18:00. Eleverna slutar skoldagen 14:30 och har då alltså 2 h 45 min på sig för att hinna äta och eventuellt åka hem emellan.

Ämnen
MA: Vi har denna vecka jobbat med att lösa textuppgifter och att söka relevant fakta i texter och tabeller. Läxa är att göra klart planeringen för v. 17.
SV: Vi har haft högläsning och lite förberedelse av dekoration till soaré.
NO: Vi har börjat med arbetsområde ljud inom fysik.
SO: Vi har påbörjat arbete om Stormaktstiden och inledde med samtal om vad makt är och vad en stormakt är. Vi såg en övergripande film om hela Stormaktstiden och kommer följa upp med om varför Sverige kallades en stormakt. Den diskussionen fortsätter vi med nästa vecka och kommer då att ta upp orsaker/konsekvenser till krig utifrån denna historiska period. I projekt hållbar utveckling har vi avslutat grupparbeten och kommer att arbeta med miljöproblem i våra hav nästa fredag.
EN: I halvklasser har elever fått planera och berätta ritberättelser för den övriga gruppen. Vi har också arbetat med läsförståelse.

Framöver:
Ons 1/5: Eleverna är lediga
Musikalsoaré 5AB i aulan torsdag 2/5 kl. 18:00
Sommarkonsert 5AB & 8AB tisdag 28/5 kl. 19:00 i Maria k:a
Tors – fre 30-31/5: Eleverna är lediga
Tors – fre 6-7/6: Elever är lediga
Tis 11/6: skolavslutning på förmiddag

Trevlig helg!
Maria

Postad i 5A

Påsklov :)

Hej, då går vi mot ett härligt påsklov med soligt vårväder enligt prognoserna. Jag rättar ÅK6 Nationella prov i engelska imorgon fredag och klassen har vikarie, så därmed kommer ett kortare veckobrev idag. Imorgon utgår halvklasser i musik, klassen har sitt NO-prov 13:05-14:05 och slutar lite tidigare än vanligt.

I SV har vi påbörjat ett retorikprojekt #talasomTED, där alla elever ska få förbereda sig för ett tal de ska hålla inför klassen. Det första talet blir fritt valt ämne, sedan är planen att vi parvis kommer att förbereda tal på temat hållbar utveckling.

Vi har nu avslutat Geografi Norden med ett prov och repetitionstest i ett digitalt läromedel, Digilär. Efter påsk fortsätter vi i SO med både hållbar utveckling och 1600-talets historia fram till sommarlovet.

I Engelska har vi avslutat projekt att skriva om djur och efter lovet ska vi påbörja ett längre skrivprojekt på engelska.

Veckan efter påsk är det dags för dos 2 av HPV-vaccination, torsdagen den 25/4 kl. 14:00.

Glad påsk på er! På återseende tisdag 23 april. / Maria

Postad i 5A