SV läsläxor

Må 25 mars  En komikers uppväxt sid. 50 / Ondskan sid. 51 / Mig äger ingen sid. 58

Må 1 april En komikers uppväxt sid. 107 / Ondskan sid. 105/106 / Mig äger ingen sid. 116

Må 8 april En komikers uppväxt 172 / Ondskan sid. 155 / Mig äger ingen sid. 174

Onsdag 24 april En komikers uppväxt 208 / Ondskan 201/202 / Mig äger ingen sid. 238

Må 29 april En komikers uppväxt – utläst / Ondskan – utläst / Mig äger ingen utläst

Träna på resonemang och analys

Hej,
Flera elever har efterfrågat tips och exempel på hur man kan utveckla sina resonemang när man skriver en text i tex samhällskunskap. I alla SO-ämnena förväntas elever föra resonemang. Den stora frågan som elev är då förstås; vad är t.ex. ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang? Här nedan kan du se vad vi (lärare) letar efter när vi bedömer ett resonemangs kvalitet.

Vad skiljer ett E från ett A? https://pedagogvarmland.se/filmer/vad-skiljer-ett-e-fran-ett-sex-bedomningsaspekter 

Förstå kunskapskraven https://www.youtube.com/watch?v=MQ9OzNZwoUo&list=PLQjOCUclovAcODqLmiHg74j1_vth7qtDP&index=6&t=0s

Höj dina So-betyg http://mikaelsskola.se/allmant-so/hoj-dina-so-betyg/

Sambandsord Sprakutvecklande_SO_Kapitel-3-Ord_och_begrepp-Sambandsord

Skrivmallar Sprakutvecklande_SO_Kapitel-6-Skriva-Skrivmallar

Mvh
Adam

Español. Åk 9 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Espero que vuestra Prueba Nacional de sueco os haya ido bien. Para el jueves 21 de marzo tenéis que escribir un texto con las 10 ”palabras para escribir un texto bonito” que habéis elegido. El texto no puede tener más de 200 palabras y puede tratar de lo que queráis.

(Hoppas att er NP i svenska gick bra. Till torsdagen 21 mars måste ni skriva en text med de där 10 ord ”för att skriva en fin text” som ni hade som läxa i veckan 11. Texten får inte ha mer en 200 ord och det kan handla om vad ni vill)

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 14 de marzo. Semana 11.

Hola,

Como sé que tenéis Nationella Prov la semana 11 sólo tenéis que escribir una lista con 10 palabras, que penséis que son útiles, extraidas del PPT sobre ”Palabras útiles para mejorar tus textos(1) y que queráis aprenderos claro. Tenéis que darme la lista escrita en un papel o enviármela por mail a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Eftersom jag vet att ni har Nationella Prov under veckan, ni behöver bara skriva en lista med 10 ord från PPT Palabras útiles para mejorar tus textos(1) som ni tycker att de är användbara och att ni vill lära er förstås. Ni kan lämna listan i pappersform eller mejlar mig till miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx

Idrott och hälsa lektion – vecka 10 + 11

Startklara: 8.30 på Bouldering STHLM

Aktivitet: Bouldering (klättring)

Adress: Slakthusgatan 26 (Slakthusområdet).

T-bana till Globen. Välj uppgång mot Globen. Gå ner för trappan till höger. Gå över gatan till slakthusområdet vid Palmfeldtcenter. Ca 5 min kort promenad till Bouldering STHLM.

Utrustning:  idrottskläder och idrottsskor (rena sulor).

Medtag: handduk och hänglås

SES på plats! / Fröken Jennie