Konsertinfo 5ef

Hej!

Här kommer konsertinfo inför onsdag den 27/3.

Konsert i Adolf Fredriks kyrka kl.19.00 tillsammans med två klasser från Kungsholmens gymnasium.

Vi repeterar 15.00-16.30 i kyrkan sedan paus för mat och ombyte. Återsamling och konsertklar 17.45.

Klädsel: vanlig konsertklädsel, vitt upptill och svart nedtill, svarta konsertskor.

Biljettlänk finns i konsertkalendern ”Låt solen skina”.

Vi behöver hjälp av 2 konsertföräldrar per klass, sammankallande får gärna höra av sig till mig.

Varmt välkomna!

Lina

 

Veckobrev v.11

Den här veckan har varit en vanlig skolvecka då vi har hunnit fortsätta enligt planering i de olika ämnena.

Båda klasserna har skrivit en koll i geografi, har du varit borta finns det möjlighet att skriva den nästa vecka. Vi fortsätter med faktatexter om ett nordiskt land som vi jobbar med i svenskan. Arbetet kommer pågå till vecka 13.

Läxor till nästa vecka:
Tisdag: Matteprefix: lär dig ordens betydelse.
Kilo– tusen
Deci– tiondel
Centi– hundradel
Milli– tusendel
Hekto– hundra

Torsdag: Engelska: Fortsätt med att samla in fakta till ditt engelsktalande land.

Viktiga datum:
26/3 Föräldramöte först i klassrummet 17:45- 18.30 därefter fortsätter informationen i aulan mellan 18.30-19.15
27/3 Konsert i AF:s kyrka tillsammans med Kungsholmens musikgymnasium,19.00, biljettinfo i kalendern snart.
Påsklov v.16
11/4 Lunchkonsert i Jacobs kyrka kl.12.00 5efgh, fri entré
Någon gång under maj månad- besök på Vasamuseet
23/5 Levande frågelåda besök på Naturvetenskapliga fakulteten
Kristi Him ledigt 30/5-2/6
4/6 Sommarkonsert i Gustav Vasa kyrka kl.19.00, tillsammans med 6ab och 8ef. Biljettinfo kommer.
Studiedag fredag 7 juni
Skolavslutning  tisdag 11 jun

 

Klädsel på idrotten

En vänlig påminnelse om att i nästan alla moment vi har är det en fördel att ha gympaskor på sig. Pga risken att halka tillåter vi inte eleverna att idrotta i strumpor. Jag upplever att det i många fall inte handlar om glömska utan utan att en del elever har med sig ombyte i övrigt men orkar inte ta med sig skor. Skulle önska att vårdnadshavare kollar att era barn får med sig allt.

Veckobrev v.10

Hej!
Idag har alla femmor haft temadag ”Jämlikhet” apropå Internationella kvinnodagen. Vi samlades först, alla femmor, i aulan där vi fick höra organisationen Teskedsorden tala om jämlikhet för att sedan diskutera och reflektera över detta i klassrummet. Ett viktigt tema med mycket engagemang från eleverna.
Alla elevers böcker, som de lånade på stadsbiblioteket, behöver lämnas tillbaka. Vi har pratat om att man via datorn kan låna om böckerna om man inte hunnit läsa färdigt dem men att man annars måste lämna tillbaka dem själv efter skolan.

De flesta har hunnit redovisa sina böcker och det har varit jätteroligt att höra. De som inte hunnit redovisa ännu får göra det nästa vecka.

På bloggen finns även ett inlägg om att AF kan ge bidrag till sommarlovsaktiviteter i sommar. Gå in och läs!

Nästa vecka:
Tisdag: Koll på geografi

Viktiga datum:
12/3  Koll på geografi.
26/3 Föräldramöte
27/3 Konsert i AF:s kyrka tillsammans med Kungsholmens musikgymnasium,19.00, biljettinfo i kalendern snart.
Påsklov v.16
11/4 Lunchkonsert i Jacobs kyrka kl.12.00 5efgh, fri entré
Kristi Him ledigt 30/5-2/6
4/6 Sommarkonsert i Gustav Vasa kyrka kl.19.00, tillsammans med 6ab och 8ef. Biljettinfo kommer.
Studiedag fredag 7 juni
Skolavslutning  tisdag 11 jun

 

 

 

.

 

Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx

Vårens konserter 5ef

Hej på er!

 

Här kommer datum för vårens konserter.

27/3 Konsert i AF:s kyrka tillsammans med Kungsholmens musikgymnasium,19.00, biljettinfo i kalendern snart.

11/4 Lunchkonsert i Jacobs kyrka kl.12.00 5efgh, fri entré.

4/6 Sommarkonsert i Gustav Vasa kyrka kl.19.00, tillsammans med 6ab och 8ef. Biljettinfo kommer.

 

Trevligt sportlov!

 

Lina

 

Veckobrev v8

Hej!

Nästa vecka önskar vi alla ett härligt sportlov och hoppas att alla får vila ut ordentligt och hinna vara ute mycket i den friska luften!

Vi startar veckan efter lovet med att alla ska ha läst ut sin skönlitterära bok så att vi kan få höra om alla böcker som är lästa. Man ska muntligt presentera sin bok och även läsa upp ett utvalt stycke ur boken. Vi övar i skolan.

I matten jobbar vi just nu med problemlösningsstrategier där vi övar på att ta oss ann svårare matteproblem. Vi använder oss strategierna ”att använda ett lättare tal först”, ” att rita en bild”, ” att börja bakifrån” och ”uteslutningsmetoden”. På bloggen ligger nu matteplaneringen så att ni kan gå in hemifrån och se den. Den här veckan kommer vi dock inte att hinna med hela matteplaneringen för v.8 utan har som mål att hinna till uppgift 37. Målet är att inte få någon läxa över lovet.

Viktiga datum:
4/3 Läst färdigt din bok.
12/3  Koll på geografi.
26/3 Föräldramöte
27/3 Konsert i Adolf Fredriks kyrka
Påsklov v.16
11/4 Konsert St:Jacobs kyrka lunchkonsert 12.15 fri entré
Kristi Him ledigt 30/5-2/6
Studiedag fredag 7 juni
Skolavslutning  tisdag 11 juni

Trevlig helg!

Josefin och Lotten

 

 

Matteplanering kap 4

Arbetsområde: Kapitel 4 i Eldorado

Förmågor att utveckla under arbetsområdet:

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Planering vecka 7-10 = 4 lektioner/vecka om inget oförutsatt händer…

Vecka Undervisningens innehåll Grundkursen Klart
7 Textuppgifter s.116

Hämta fakta s.117-118

Problemlösningsstrategier s.121 A-uppgiften

Lös en enklare uppgift först s.122

Öva på kort division tillsammans

Blå sidor (mer av samma sort) s.119 + 125

Röda sidor (fördjupning) s.120 + 126

Utmaningsboken

Två och två tillsammans

Två och två tillsammans

Två och två tillsammans

24, 25, 26, 27

Tillsammans i klassrummet

 
8 Rita och lös, uteslutning och börja bakifrån s.123-124

Decimaltal och multiplikation med 10, 100 & 1000 s.128

Decimaltal och division med 10, 100 & 1000 s.129

Öva på multiplikationsuppställning

Blå sidor (mer av samma sort) s.130

Röda sidor (fördjupning) s.131

Utmaningsboken

29, 31, 32, 34, 36, 37

52-54 ab, 55, 58, 59

60-62, 64, 65

Tillsammans i klassrummet

 
10 Mätning och enheter s.132

Längd s.133

Volym s.134

Massa s.135-136

Öva på addition och subtraktionsuppställning

Blå sidor (mer av samma sort) s.137

Röda sidor (fördjupning) s.138

Extrauppgifter s.150-151

Utmaningsboken

 

83-86, 88

90-93, 94, 95

96-99, 102-105

Tillsammans i klassrummet

 

 Mål för området:

 • Kunna tolka textuppgifter och avgöra vilka fakta som behövs för att lösa dem.
 • Hitta oönskad fakta, dels i tabeller, dels i faktatexter.
 • Kunna välja räknesätt, samt effektiva metoder och strategier.
 • Kunna föra ett matematiskt resonemang kring uppgifter och motivera val av räknesätt och metoder.
 • Reflektera över olika lösningars rimlighet.
 • Behärska olika problemlösningsstrategier och ”Rita och lös”, ”Uteslutning”, ”Lös en enklare uppgift först” och ”Börja bakifrån”.
 • Välja en passande strategi till varje uppgift .
 • Kunna redovisa och motivera sina lösningar utifrån kunskapskraven.
 • Kunna formulera problem som passar för de olika strategierna.
 • Kunna använda sig av decimalsystemets olika tiopotenser när de multiplicerar och dividerar decimaltal med 10, 100 och 1000, samt kunna förklara processen.
 • Kunna bedöma ett svars rimlighet genom ett enkelt överslag med heltalsdelen i decimaltalen.
 • Kunna enhetsomvandling vid längd, volym och massa.
 • Kunna förklara samband mellan decimalsystemet och enhetsrutor vid längd, volym och massa.
 • Välja lämplig enhet vid påståenden, t. ex. ”En bil väger 1200 ___.”

Varje lektion inleds med en genomgång av ett moment och sedan får du träna på det genom att räkna några uppgifter i boken, grundkursen. Om du inte hinner räkna uppgifterna i grundkursen under lektionen måste du ta hem och räkna klart dem till nästa vecka.

Blir du klar med grundkursen under lektionen kan du välja att räkna fler uppgifter som hör ihop med genomgången. Du kan också välja uppgifter som finns på de röda sidorna.

När grundkursen är klar kommer en diagnos.

Det som bedöms är:

 • hur du deltar muntligt och skriftligt under matematiklektionerna
 • på vilket sätt du redovisar/förklarar beräkningar (OBS! lästal/problemuppgifter)
 • hur väl du använder det matematiska språket                                                                       / Lotten

 

 

Inför koll på geografi 12/3

Kan jag?  Läs i geografiboken s. 10-33 ( ej sidorna om regn på sidorna 24-27)
– Vilka nordens länder är?
– Hur har inlandsisen påverkat landskapet i norden?
– Varför bor människor där de bor?

Förklara begreppen:
·  Klimat
·  Medeltemperatur
·  Glaciär och glaciäris
·  Golfströmmen
·  Längd och breddgrader
·  Ebb och flod
·  Erosion

Veckobrev v. 7

Hej 5EF!

I torsdags var alla i årskurs 5 samlade i aulan.  Elevhälsoteamet höll ett föredrag om vänskap och eleverna fick själva reflektera kring hur man är en bra vän. Klasserna fick många goda råd på vägen och mötet avslutades med lite dans som de kan använda för att hälsa på de andra femmorna på skolan.

Under veckan har vi även fortsatt att läsa i våra böcker och förberett oss för kommande boktipsredovisning. Den sker veckan direkt efter sportlovet. Förberedd gärna hemma med talkort och öva på att högläsa ett stycke från boken.

På fredag den 22 februari är sista dagen att lämna in språkvalsblanketten. Alla elever har fått en blankett utdelad, har du varit sjuk eller inte fått nån lapp får du en på måndag.

Läxor till vecka 8

Hela vecka: Läs i din bok, gärna högt för någon vuxen också.

Torsdag: Engelska läxa: Glosor på s.69 från orden dress- style
Gör gärna egna lappar eller använd olika digitala verktyg för att lära dig orden. Exempelvis Glosor på webben

Viktiga datum:

Koll på geografi 12/3 se tidigare planering och frågor.

Föräldramöte 26/3 kl 18.30-19.15 start i Aulan, därefter träffas vi i klassrummen, mötet håller på till kl 20.00.

Konsert: 11/4 Lunchkonsert 5EFGH 12.15- 13.00  St:Jacobskyrka fri entré

Trevlig helg!