Lelles idrottsgrupper fortsätter med inomhusidrott vecka 19

Vi fortsätter inomhus v 19 och skjuter på starten för utomhusperioden till v 20 då vi ses i Vasaparken. Mina grupper i 4ef och 4cd samlas vid flaggstången för gemensam promenad till Vasaparken.

Franska – David – prov vecka 18

Tisdag: Hörförståelse. Kommer att finnas tid efteråt för att träna inför skrivdelen.
Torsdag: Skriv och grammatikdelen.
Måndag, vecka 19. Läsförståelse.

För att repetera:
Läs och hör:

Träna gärna på http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/10

Aktiviteter på franska:

https://glosor.eu/ovning/le-temps-libre.4384211.html

Personliga egenskaper samt berätta hur en situation är/var:

https://glosor.eu/ovning/chez-nous-3-le-caractere.7289288.htm

Passé-composé:
https://glosor.eu/ovning/passe-compose-avoir.2735293.html
https://glosor.eu/ovning/passe-compose-avec-etre.4205921.html

Bindeord:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-bindeord-frageord-pa-franska.6953114.html

Tidsuttryck
https://glosor.eu/ovning/les-expressions-de-temps-passe.4206049.html

Läs gärna texterna vi har gått genom i boken.