8D – läxor, prov och annat 17/5-9/6

Torsdag 18/5 – muntlig koll i franska

Fredag 19/5 – matteprov + ha läst klart boken i svenska

Måndag 22/5 – konsert 4-9CD – alla reptider står på schemat – klädsel samma som på Confidencen

Onsdag 24/5 – husförhör SO

Måndag 29/5 – sista dag att lämna in slöjdutvärdering

Tisdag 30/5 – Dans på gården-rep + Svenska hjältar – gala i Globen 13:00-15:00

Onsdag 31/5 – vandring med Camilla och Carolina

Fredag 2/6 – Dans på gården delar av dagen

Måndag 5/6 – vanlig skoldag!

Tisdag 6/6 – nationaldagen

Onsdag 7/6 – vanlig skoldag

Torsdag 8/6 – mentorsdag

Fredag 9/6 – skolavslutning

Lelles idrottsgrupper fortsätter med inomhusidrott vecka 19

Vi fortsätter inomhus v 19 och skjuter på starten för utomhusperioden till v 20 då vi ses i Vasaparken. Mina grupper i 4ef och 4cd samlas vid flaggstången för gemensam promenad till Vasaparken.

Kemiprov

 

12 maj

 

10.2 Känna till vad fossila bränslen är.

Veta hur separation av råolja går till.

10.3 Förstå kolets kretslopp (ej kunna utantill)

Veta vad som bildas vid förbränning.

10.4 Veta hur förbränning påverkar miljön

Postad i 8D

Franska – David – prov vecka 18

Tisdag: Hörförståelse. Kommer att finnas tid efteråt för att träna inför skrivdelen.
Torsdag: Skriv och grammatikdelen.
Måndag, vecka 19. Läsförståelse.

För att repetera:
Läs och hör:

Träna gärna på http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/10

Aktiviteter på franska:

https://glosor.eu/ovning/le-temps-libre.4384211.html

Personliga egenskaper samt berätta hur en situation är/var:

https://glosor.eu/ovning/chez-nous-3-le-caractere.7289288.htm

Passé-composé:
https://glosor.eu/ovning/passe-compose-avoir.2735293.html
https://glosor.eu/ovning/passe-compose-avec-etre.4205921.html

Bindeord:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-4-bindeord-frageord-pa-franska.6953114.html

Tidsuttryck
https://glosor.eu/ovning/les-expressions-de-temps-passe.4206049.html

Läs gärna texterna vi har gått genom i boken.

Aktuell repertoar & Nigel kommer torsdag 27 april

Hej alla sångfåglar i 8d!

REPERTOAR Confidencen onsdag 10 maj:

 • Butterfly
 • Så skimrande var aldrig havet
 • Den blida vår är inne
 • Hallelujah
 • An Irish Blessing
 • Nu har jag fått den jag vill ha
 • Madrigal
 • Counsel to Girls
 • Buffärdsmarsch (UTTÅG)

REPERTOAR fredag 28 april – Valborg / Sång på Gården:

 • Vårvindar friska
 • Glad såsom fågeln
 • Buffärdsmarsch
 • Nu grönskar det

ÖVRIG REPERTOAR:

 • Och jungfrun hon går i ringen
 • Uti vår hage
 • Sommarpsalm

ÖVA ÖVA ÖVA ÖVA ::::::::::::::::::::::::::::

Lycka till! :-)

Karin