V 21-22 Lämna in HHK boken (Ingrids grupper)

Hej

Lämna in boken vid nästa hkk tillfälle så slipper du ersätta den.

Kolla att du har rätt nummer och rätt namn i boken när du lämnar in. Om du missar de sista tillfällen så lägg den i mitt fack viktigt att du skriver ditt namn på en liten post-it lapp tillsammans med boken.

//Ingrid

Biologi – muntlig sammanfattning

Hej,
Under v. 22 ska ni redovisa era fördjupningsarbeten.
Det ska vara en kort sammanfattning på 5 min.

Tänk på att: förbereda dig, då är det intressantare att lyssna och lättare för kamraterna att förstå. Läs inte innantill i texten och prata i lagom takt så att kamraterna hänger med. De är inte lika insatta i ditt ämne som du är.

Kunskapskraven säger: ”Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.”

//Titti

Textilslöjd – Redovisning

För de elever i åk 7-9 som har textilslöjd denna termin:

Nu är det inte så många slöjdlektioner kvar denna termin. Det börjar bli dags för redovisningar av era slöjdarbeten. Redovisningen sker helst vid lektionstillfällena men vissa elever och klasser kommer behöva göra en utvärdering hemma för att hinna klart det praktiska arbetet under lektionerna. Bifogar dokumentet för utvärderingen.

Det finns möjlighet att göra utvärderingar muntligt tillsammans med mig eller att göra en redovisningsfilm för de som har Ipad. Utgångspunkten för dessa utvärderingar är också frågorna i bifogat dokument.

REDOVISNING tx-SLÖJD ÅK 7-9

Bifogar också bedömningsmatrisen för slöjd som utgår från de kunskapskrav som finns i ämnet.

MATRIS SLÖJD 9 pdf

Hälsningar Elin

 

8CD konsert och repinfo kring konserter den 6/6

Hej, ungdomar och dess föräldrar i 8CD!

 

Den 6/6 ska vi ha två härliga konserter i Matteus kyrka: kl.16.00-17.00 och kl.18.00-19.00.

Samling den dagen är 14.00 för en kort repetition. Sedan kör vi!!!

 

Ytterligare två repetitioner ska vi ha utanför skoltid:

den 29/5 kl.19.00-21.00 i Matteus kyrka

den 4/6 kl.18.30-20.30 i Matteus.

 

På konserten framför vi Förklädd Gud, The Lamb och Sommarpsalm.

MVH/Natasha

Sök till Adolf Fredriks Gosskör inför nästa sångarår!

Nu är det dags för provsjungningar till Gosskören inför nästa läsår. Vi välkomnar alla intresserade killar i årskurs 4-9 (sopran, alt, tenor och bas).
Vid sökningen sjunger sopraner och altar vers 1 på Ack, Värmeland du sköna (f-moll, startton c1) och tenorer och basar sjunger vers 1 av Den blomstertid nu kommer.
Sökningstiderna är: 

4AB – fredag 18 maj kl.  08.30-09.15 (sal 502)
4CD – fredag 18 maj kl. 09.15-10.00 (sal 502)
4EF – fredag 18 maj kl. 10.00-10.45 (sal 502)

5-6ABCDEF – tisdag 15 maj kl. 11.45-12.45 (OBS! Sal 501)

7-9ABCDEF – onsdag 23 maj kl. 14.40-15.40 (sal 502)

VÄLKOMNA!
Sångarhälsningar/Tony