Inför vecka 47

Hej!

SV: Vi har fortsatt jobba med förklarande texter och eleverna har gjort kamratbedömning på varandras berättande texter.
MA: Vi har repeterat bråk och decimaltal, haft en diagnos och påbörjat arbetsområdet algebra.
NO: I halvklass har eleverna filmats när de håller i väderprognoser. I helklass har vi repeterat begrepp inom området samt jobbat med en skrivuppgift där de fick välja och motivera olika typer av fakta till en redovisning om molnbildning.
EN – i 5b halvklass har vi arbetat med verb utifrån charader. Vi har också tränat på att ändra en text utifrån grammatiska regler, singular till plural, verbböjningar och pronomen.
SO – Vi har bläddrat i en Bibel och reflekterat över struktur, språk samt sökt upp specifika bibelord. Samtidigt har vi pratat om Bibelns historia och Abraham som stamfader för Judendom, Kristendom och Islam. 

Framöver
30/11: repetition i Jakobs kyrka inför konsert. Vi går från skolan kl. 12:30 och repar 13:00 – 14:30. Efter det är skoldagen slut och det går bra att ta sig hem själv därifrån. Om man vill ha sällskap tillbaka till skolan får ni gärna höra av er så vi vet vilka som följer med en lärare tillbaka.
1/12: Adventskonsert i Jakobs kyrka. Samling 13:30. Konserten börjar 15:00.

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

 

Postad i 5B

Inför vecka 46

Hej!

Hoppas ni hade ett skönt lov! Jag var hemma måndag-onsdag den här veckan, tyvärr halkade jag på en berghäll och skadade ryggen när jag var och vandrade. Nu är jag tillbaka även om jag är lite begränsad i min rörlighet.

På måndag är det schemabrytande dag igen pga. nationella prov. Eleverna börjar 09:00 och slutar 14:00.

SV: Vi har fortsatt jobba med förklarande texter och olika begrepp som hör till genren.
MA: Vi har jobbat med att addera och subtrahera decimaltal. Nästa vecka är det diagnos på kapitel 8 (bråk och decimaltal).
NO: I halvklass fick eleverna planera inför att hålla i en väderpresentation där de använder ämnesrelaterade begrepp. I helklass har vi gått igenom elevernas datainsamling och pratat om hur väder observeras och mäts.
SO: Religion är det nya arbetsområdet, fram till jul kommer vi att lära oss mer om Judendom, Kristendom och Islam. Denna vecka har vi pratat om begreppet Religion och varför människan har haft behov av religioner i alla tider. Vi har tagit del av flera olika skapelsemyter och diskuterat likheter/skillnader mot Bibelns berättelse och Big Bang. Kommande vecka tar vi del av berättelser ur Gamla Testamentet och pratar om Abraham som gett namn till begreppet Abrahamitiska religioner.
EN: Vi har tittat på hur pluralbildning fungerar i Engelskan och jämfört med svenska. På halvklasserna fick elever dramatisera slumpgivna strukturer.

Framöver
1/12: Adventskonsert i Jakobs kyrka. Anna har lagt upp information om biljetter på bloggen.

Läxor
Tors 15/11 Engelska: Quizlet.com, under 5b finns tre set med övning av ord i plural (dessa set fungerar bäst i övningar med flashcards och write)
Fre 16/11 SO: 10 budorden, välja vilka två som är viktigast för dig och förklara varför., fil bifogad om någon glömt läxan. läxa so budord 

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

 

Postad i 5B

Hämta dina kvarglömda saker!

Hej,

Vaktmästeriet har samlat ihop alla kvarglömda kläder, skor och saker som fanns runt om i skolan efter höstlovet. Dessa ligger på borden utanför vaktmästeriet på plan 2. Gå gärna förbi och se om något tillhör dig!

Det som inte hämtas före 16e november kommer att skänkas till välgörande ändamål.

Med vänliga hälsningar,
Stig, Mathias, Daniel och Peter

Höstlov!

Hej!

Nu har vi firat in hösten med filmmys. Eleverna kunde välja mellan två olika filmer och klasserna 5AB blandades.

SV: Vi har jobbat en del med förklarande texter och vi kopplar en del av arbetet till NO där dessa texttyper ofta förekommer.
MA: Vi har lärt oss om tiondelar, decimaltal och sambandet mellan tal i decimalform och tal i bråkform.
NO: I halvklass gjorde eleverna en labb där de skapade ”regn” i ett glas. I helklass har de fått söka information om olika molntyper och skrivit och ritat om dessa. De har även fått en tabell där de ska samla in data om vädret under en tiodagarsperiod. Uppgiften är en läxa som lämnas in fredag 9 november.
EN: Vi har arbetat med användningen av do/does och lite mer om Halloween.
SO: Nu har vi avslutat Vasatiden och sparar en del av innehållet för 1500-tal till vårterminen, t.ex. boktryckarkonsten och upptäckarna för att då träna på förmågan att resonera inom historieämnet.

Framöver
Måndag 5/11 kommer klassen få gå på en föreläsning i aulan kl. 12:30 – 13:45. Eleverna behöver inte ta med idrottskläder då idrotten förkortas och idrottslärarna istället hittar på en lek de får göra.
Onsdag 7/11 är det schemabrytande dag eftersom alla mattelärare håller i muntliga nationella prov i matematik. Klassen börjar kl. 09:00 och slutar 14:00. Idrott som vanligt.

Läxor
Fredag 9/11: Lämna in ”Datainsamling väder”.

Ha ett skönt höstlov!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 5B

Inför vecka 43

Hej!

Veckorna går fort och nästa vecka är sista veckan innan höstlovet.

I ett blogginlägg från i måndags finns det en länk till en enkät om skolmaten som matleverantören gärna vill att alla elever fyller i.

SV: Vi har nu läst ut Balladen om en bruten näsa. Eleverna har fått diskutera boken i smågrupper och sedan skrivit individuella recensioner. De har också skrivit om höstkonserten i ”händelseboken”, ett slags dagbok som eleverna skriver i efter speciella tillfällen som konserter och annat. Den kan vara rolig att läsa i framtiden och se tillbaka på tiden på AF. I halvklass har eleverna fortsatt skriva sina berättande texter.
MA: Vi har fortsatt räkna med bråk. I halvklass har eleverna fått arbeta laborativt och konstruera figurer med centikuber utifrån mönster.
NO: På halvklassen introducerade vi det nya arbetsområdet meteorologi. Eleverna fick dela med sig av sina egna väderupplevelser och förkunskaper inom området. Sedan sorterade vi och redde ut begrepp och avslutade med att testa kunskaper med Plickers. I helklass såg vi en film som förklarade många av begreppen och eleverna fick göra illustrationer som visade hur luften rör sig mellan högtryck och lågtryck.
EN: Halloween närmar sig och vi har börjat prata om den högtiden och fortsätter nästa vecka. Vi repeterade också a-an.
SO: Vi har fortsatt med att sammanfatta fakta om Gustav Vasas barn. Utifrån bilder av Olaus Magnus beskrivning av Norden under 1500-talet har vi pratat lite om livet då jämfört med idag, samt sett en film Tycho Brahe. Nästa vecka repeterar vi lite inför provet på fredag och lär oss mer om Boktryckarkonsten.

Jag har också haft individuella samtal om hur var och en trivs och har det i skolan. Vi hade likadana samtal i åk 4 så det är en årsvis avstämning som en del i att skapa trygghet och trivsel i klassen.

Framöver
På torsdag nästa vecka efter lunch kommer 5AB att ha filmmys. Eleverna får gärna ta med sig något att fika (inte läsk). De slutar då ca 13:30.

Läxor
Ligga i fas med matteplaneringen

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

 

Postad i 5B

Prov Vasatiden fre 26/10

Inför Prov Vasatiden fredag 26 oktober

Använd dina anteckningar när du läser på och läs i boken s.114-131. Du kan också träna på fakta genom att arbeta med Quizlet.

Viktiga begrepp som du ska kunna förklara
• Stockholms blodbad
• Arvrike
• Reformation
• Statskyrka
• Katolska kyrkan
• Protestanter
• Dackefejden
• Historiebruk
• Historisk källa

Du ska kunna berätta några viktiga fakta om personerna : Gustav Vasa, Erik XIV, Johan III, Sigismund, Karl IX och Cecilia.

Du ska kunna berätta om några orsaker till och konsekvenser av Stockholms Blodbad.

Du ska kunna berätta om några orsaker till och konsekvenser av Reformationen.

Du ska kunna resonera om hur några historiska händelser hänger ihop. Det betyder att du borde kunna förklara hur t.ex. Stockholms Blodbad leder till att Gustav Vasa blir kung och varför det sedan leder till en reformation av kyrkan. Till din hjälp för resonemang får du några givna begrepp.

Du ska kunna berätta om några likheter och skillnader mellan hur vanligt folk levde på 1500-talet och hur vi lever idag.

Du ska kunna förklara vad historiebruk betyder och kunna ge exempel på hur Gustav Vasa påverkade historien om honom själv.

Inför vecka 42

Hej!

Vilken fin konsert femmorna bjöd på i onsdags. Det blev en fin blandning av repertoar och röster med femmorna tillsammans med åttor och gymnasiet. Tack till konsertföräldrarna som hjälpte till.

Imorgon lördag är det öppet hus, samling kl. 09:50 utanför klassrummet där jag möter upp klassen. Vi går tillsammans upp till sal 503 för musiklektion. Viktigt att vara på plats i tid och ha med pärmen så att Anna kan börja kl. 10:00. Ta alltså med skåpnyckeln så du kommer åt pärmen. Ta även gärna med en frukt/macka som du kan äta i pausen efter musiken.

Tiderna för 5B på öppet hus
09:50 samling utanför klassrummet. Ta med pärmar
10:00-11:00 musik med Anna i sal 503
11:00 – 11:30 paus
11:30-12:30 lektion med Malin i sal 311

SV: Vi har fortsatt med textskrivande och bokprojekt.
MA: Vi har jobbat med bråk (del av helhet och bråk på tallinje).
NO: I halvklass fick eleverna göra en problemlösningsuppgift två och två för att resonera vidare på kunskaper de fått om blandningar och lösningar. De var verkligen duktiga och kreativa. I helklass hade vi ett test på området.
EN: Vi har arbetat med lite blandat material under veckan. The Grammar Company (en TV-serie) tar upp lite grundläggande grammatiska regler på lite roligt sätt, vi kommer att se de avsnitt där jag ser att många elever gör misstag när de skriver och träna på uppgifter till reglerna.
SO: Vi har arbetat vidare med Vasatiden, sammanfattat orsaker till och konsekvenser av reformationen. Idag har vi lärt oss mer om Gustav Vasas barn.

Framöver
Lördag 13 oktober kl. 09:50-13:00: Öppet hus (Skördefest kl. 13:00)

Läxor
Ligga i fas med matteplaneringen

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

 

Postad i 5B

Inför vecka 41

Hej!

På onsdag är det konsert. Anna har lagt upp ett inlägg med information. Vi börjar vanlig tid på onsdag och går tillsammans till kyrkan kl. 09:30 för repetition. Efter repetitionen går vi tillbaka till skolan för lunch och idrott. Eleverna slutar 13:00 för att hinna hem och vila, äta och byta om innan återsamling 17:30.

SV: Vi har fortsatt med textskrivande och bokprojekt.
MA: Vi har jobbat med problemlösning och inlett arbetsområdet bråk.
NO: På labben har eleverna tagit reda på hur mycket salt som går att lösa i varmt respektive kallt vatten. I helklass har vi lärt oss mer om hur salt är uppbyggt, tittat på filmklipp med olika vardagsexperiment och repeterat arbetsområdets begrepp m.m. genom bland annat det digitala verktyget Plickers. På fredag nästa vecka kommer vi att ha en kunskapskoll på området.
EN: Sjukdomar är temat just nu. Vi använder lärobok med arbetsblad och kommande vecka ska vi träna ordkunskap med Quizlet.
SO: Gustav Vasas liv och analys av reformationen (orsaker/konsekvenser) är det vi lärt oss mer om.

Framöver
Onsdag 10 oktober: Konsert i S:t Jakobs kyrka kl. 19:00 (återsamling 17:30)
Lördag 13 oktober kl. 09:50-13:00: Öppet hus (se info i förra veckobrevet)

Läxor
Fredag: NO – kunskapskoll på arbetsområdet Blandningar och lösningar

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

 

 

Postad i 5B

Konsertinfo 5AB

Hej!

Nästa onsdag är det dags för höstens första konsert ”Höstglöd” tillsammans med 8EF och Kungsholmens gymnasium i S:t Jacobs kyrka kl.19.

Vi repeterar i kyrkan samma dag kl.9.30-11.45 med pianisten. Skoldagen är kortare för att ni ska hinna vila, äta och byta om hemma innan vi har samling i S:t Jacobs kl.17.30 och då repeterar vi kort med alla medverkande.

5AB sjunger följande sångerna utantill: Bokstavsvisa, Till Österland, Sing we to our God, Värmlandvisan, Ave Maria (solistgruppen är Benthe, Viola och Folke från 5A och Uma, Barthil och Julia från 5B).

Tillsammans med 8EF och Kungsholmen sjunger vi Vallvisa (Limu, limu, lima), Uti vår hage och KOM.

Konsertklädsel:

Helsvart nedtill =(svarta byxor eller svart kjol+helsvarta, täckande strumpbyxor/tights/leggings, svarta strumpor, svarta konsertskor.
Vitt upptill (= helvit blus/skjorta/topp/tröja UTAN tryck eller andra detaljer).

Blå detalj (fluga, slips, hårband etc.)

Öva flitigt på sångerna!

Anna