Hej,

Från och med höstterminen 2019 sker all kommunikation från skolan via Skolplattformen.

Här hittar ni länkar till Skolplattformen (både vårdnadshavare och elever), samt kontaktuppgifter för eventuell support. 

Här finns en lathund för hur vårdnadshavare loggar in på Skolplattformen.

Här kan du läsa mer om vad Skolplattformen är och hur den fungerar.

Med vänliga hälsningar,
Skolledningen vid Adolf Fredriks musikklasser