V21

Hej! Vilken trevlig musikafton vi hade i tisdags och vad många modiga elever som passade på att prova att sjunga solo! Eleverna var nöjda efteråt men tyckte det var synd på att mikrofonerna hade glappat lite.

Idag har eleverna haft schemabrytande dag och har tillsammans med en av våra idrottslärare reflekterat över bl.a. sociala medier. Själv har jag varit upptagen i rättning av nationella prov för ÅK6.

Under veckan har vi börjat träna lägesgeografi i Sverige, vi gör det på datorer och eleverna får träna och sedan visa mig sina kunskaper. De områden som de får visa är 12 tätorter, sjöar, älvar och åar, öar, landskap. Elever får gärna träna hemma också. Vi kommer att fortsätta med det under kommande vecka samtidigt som vi börjar arbeta med landskap.
https://online.seterra.com/sv/

I engelska läser vi vidare i boken ”Gangsta Granny” vi har höjt tempot något och stannar upp och diskuterar innehåll bara mellan några kapitel. Målet är att vi ska hinna läsa färdigt boken innan sommarlovet och avsluta med några skrivuppgifter. Vi gör också en del allmänna diagnoser så här i slutet av terminen, för att stämma av de olika förmågorna. Diagnoserna är inget att läsa på inför, utan handlar om språkutvecklingen som en helhet.

I NO har vi sått frön som fått olika förutsättningar för att undersöka vad ett frö behöver för att kunna gro. Vi har även pratat om fotosyntes, växters livscykler och näringskedjor. I matematiken har vi främst repeterat moment inom division. Glöm inte att gå in och öva på multiplikations-/divisionstabellerna här: http://ovningar.nok.se/default.cshtml?pid=1
Vecka 22 kommer vi att ha ett test på tabellerna 1-6 och vecka 23 tabellerna 7-10.

I svenska ska vi knyta ihop det vi lärt oss om ordklasser med läsning av skönlitteratur samt dikter. Senare skriver vi egna dikter. Vi har också börjat lyssna på radioteatern ”Brorsan är kung”, vi kommer att diskutera den utifrån frågor som handlar om identitet och rätten att få vara den man är.

Läxor:
Tisdag: Arbetsblad ”Näringskedja” klar
Mattediagnos kap 7 (arbetsblad 1, 2 och 3 med repetitionsövningar ska vara klara)

Skolavslutning den 8 juni
8:00 samling på skolgården.
8:05 avmarsch med pompa och ståt mot Adolf Fredriks kyrka, marschen till kyrkan är en upplevelse utöver det vanliga! :)
8:30 avslutning mellanstadiet. Elever i ÅK4 får varsin biljett som gäller för 1 person att delta i avslutningen, utöver dessa utdelade platser finns inte ytterligare utrymme för besökare.
ca 9:00 vi går gemensamt tillbaka till klassrummet för en kortare avslutning ca 9:20-10:15, gärna med fika om några föräldrar hinner duka upp under tiden vi är i kyrkan. Tanken är att vi har en utställning med dikterna och att de elever som vill läsa sin dikt högt får göra det. Föräldrar/släktningar är välkomna till klassrummet.

Trevlig helg!
Maria

Postad i 4A

Sök till Adolf Fredriks Gosskör inför nästa sångarår!

Nu är det dags för provsjungningar till Gosskören inför nästa läsår. Vi välkomnar alla intresserade killar i årskurs 4-9 (sopran, alt, tenor och bas).
Vid sökningen sjunger sopraner och altar vers 1 på Ack, Värmeland du sköna (f-moll, startton c1) och tenorer och basar sjunger vers 1 av Den blomstertid nu kommer.
Sökningstiderna är: 

4AB – fredag 18 maj kl.  08.30-09.15 (sal 502)
4CD – fredag 18 maj kl. 09.15-10.00 (sal 502)
4EF – fredag 18 maj kl. 10.00-10.45 (sal 502)

5-6ABCDEF – tisdag 15 maj kl. 11.45-12.45 (OBS! Sal 501)

7-9ABCDEF – onsdag 23 maj kl. 14.40-15.40 (sal 502)

VÄLKOMNA!
Sångarhälsningar/Tony

Sommarlovskör 18-20 juni

Hej!

Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser arrangerar även i år Sommarlovskör för sångsugna AF-elever och deras sångglada kompisar/släktingar. All information finns i bifogad PDF och anmälan är senast 27 maj. Du anmäler dig HÄR

VÄLKOMNA!
hälsar Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser

Sommarlovskör 2018

v19 4a

Hej, den här veckan har vi diskuterat King-regler samt varit ute hela klassen och provat reglerna samtidigt som några av oss spelade King för första gången. Vi lär nog få återkomma till reglerna igen, då vi under spelet märker att det finns ganska många problem som kan uppstå. Det är ändå positivt att fler upptäcker spelet och att eleverna nu hittar ut på rasterna.

Vi kommer under veckorna framöver fortsätta att arbeta med språkbruk och hur vi ska vara mot varandra. Under kommande vecka delar jag in några halvklasser i kill-/tjejgrupper för att fortsätta samtalen.
Min upplevelse är att det är lite oroligt i de sociala relationerna mellan elever just nu, på flera håll. Då är det bra att ta upp olika former av värdegrundsfrågor till diskussion med eleverna, för det är ju de själva som behöver reflektera om varför problemen kan uppstå och hur vi kan undvika dem. Jag kommer också att planera in mer gruppstärkande aktiviteter och lekar så att vi får ha lite kul alla tillsammans, inte bara prata allvar!

Skolsyster påbörjar hälsosamtalen med 4a under kommande vecka. Elever har fått svara på frågor om mående och trivsel till skolsyster och utifrån dessa samtalar syster ca 15-20 min med varje elev. Hon kollar också längd, vikt och rygg.

I SV har vi arbetat med ordklasser. Substantiv och adjektiv har vi arbetat med tidigare, nu repeterade vi med grammatikövningar och introducerade ordklassen verb. I SO har vi fortsatt med naturtyper och i EN läser vi vidare i Gangsta Granny.

Läxa SO Mån 14/5. Kunna sätta ut olika kustbegrepp på en bild (vik, udde, bukt, halvö, fastland, sund, skär, ö). Kunna förklara vad en kust är och vad den viktigaste skillnaden mellan hav och sjö är. Sätta ut 8 sjöar på en Sverigekarta. Eleverna har fått ett papper med allt de behöver lära sig till läxförhör.

Kommande vecka är vi lediga torsdag och fredag.

Trevlig helg,
Maria

Postad i 4A

V18 4a

Hej, då har vi sjungit in våren! Låt oss hoppas att värmen och solen hörde oss!

Vi fortsätter våra arbetsområden för biologi, geografi med tema Sverige. Även i engelska har vi fortsatt läsningen av boken ”Gangsta Granny” av David Walliams.

Språkbruk och hur vi ska vara mot varandra i skolan är viktiga ämnen för att alla ska må bra. Vi har under veckan diskuterat dilemmakort som beskriver möjliga situationer i skolan och uppgiften för klassen är att resonera om vad som gått fel och hur det kan lösas. En annan lektion fick elever olika påståenden som de i mindre grupper fick ta ställning till om de håller med om eller inte. Vi kommer att följa upp diskussionerna både från dilemman och påståendena under kommande vecka.

Nu när det är vår är eleverna gärna ute och leker på rasterna, det för dessvärre med sig att de blir oense om regler för att spela t.ex. King. En del elever är väldigt fysiska och hårdhänta i sina lekar med varandra, det skapar också problem och en viss otrygghet i gruppen, det har kommit fram genom samtal om dilemmakorten. Så där har vi ytterligare diskussionsämnen för oss i kommande vecka.

Vår lärarstudent har nu återgått till studier på universitetet och hon kommer troligtvis tillbaka till oss i åk 6.

V18 är ju kort vecka, så är också v19 då eleverna är lediga torsdag och fredag för Kristi himmelsfärd.

Trevlig valborg!
/ Maria

Postad i 4A

Preparandkör – viktig ändring torsdag 26/4!

Hej!

Vi måste gå 14.20 från flaggstången på torsdag för att hinna med bussen 14.40 från Odenplan till Skeppsholmen (glöm inte busskort!). Var i god tid för vi hinner inte vänta på någon! Glöm inte matsäck och konsertkläder enligt tidigare information. Ev frånvaroanmälan sker till mig på förmiddagen på mail!

Sångarhälsningar/Tony

Schemaändring denna vecka, hemspråksundervisning åk5

Hej,
Vi vill meddela att vi har två schemaändringar denna vecka.
Onsdag: imorgon, börjar eleverna kl 9:00 i klassrummet pga att kören är inställd.
Torsdag: schemabrytande dag, elever börjar 9:15 som vanligt men slutar lite tidigare ca 13:15.

Anmälan till hemspråk för nästa läsår har delats ut till de elever som har haft hemspråk. De behöver komma i retur till skolan senast 3 maj. Har ni inte fått hem anmälningsblankett och önskar söka hemspråksundervisning får ni maila oss så kan vi skicka hem en blankett.

Med vänlig hälsning
Maria och Malin

v17 4a

Vi arbetar med kartbokens symboler och lär oss hur olika naturtyper ser ut på en karta, samt hur de är fördelade över Sverige. Nästa vecka kommer vi att lära oss mer om varje naturtyp och eleverna börjar redovisa sina arbeten om naturtyp och hur den används som naturresurs.

På engelskan har vi börjat läsa en ungdomsbok, vi stannar upp ofta och sammanfattar och reder ut handling/ord. Syftet med övningarna är att lära ut strategier för hur man utifrån helheten i texten kan förstå delar eller ord i texten. Vi läser med tyst, samtidigt som vi lyssnar på ljudbok, då möter elever många ord om och om igen och det är bra för att få in stavning och uttal av orden. Om elever tycker det är svårt att hänga med kan det hjälpa att läsa ett kapitel i förväg på svenska, då har de förståelsen med in i den engelska läsningen av texten. När vi kommit några kapitel in i boken kommer vi att öka tempot i läsa/lyssna och istället ha olika former av skrivuppgifter till kapitel.

På halvklasser har elever arbetat med att producera dialoger och spela upp, samt improviserade talövningar med hjälp av Story cubes (tärningar med bilder).

På svenskan har vi fortsatt arbeta med vissa grunder i Word och eleverna skriver parvis nyhetsartiklar i Word. På tisdag avslutas läsprojekt och elever ska ha läst ut sin bok och svarat på alla fyra sidor i läsförståelsehäftet.

I biologi har vi denna vecka bland annat läst om Carl von Linné och eleverna har själva fått sortera växter och motivera sina val. Nästa vecka kommer vi att prata om mer om hur växter delas in, fotosyntes och blommans delar.

I matematiken har vi jobbat med division och olika räknemetoder genom olika uppgifter och spel på smartboarden. På halvklasslektionerna har vi jobbat med problemlösning i par.

Vi har fortsatt vårt arbete med språkbruk under mentorstiden, det ledde till fördjupade samtal om vad ADHD är då det förkommit att elever använt ”ADHD-unge” som ett kränkande uttryck. Vi såg också en film om ADHD utifrån två olika elevers perspektiv och samlade ihop elevernas tankar efter den filmen. Arbetet med språkbruk fortsätter vi med under flera mentorstider framöver.

Nu har vi snart ett par långhelger att se fram emot, elever är lediga: Valborgsmässoafton mån 30/4 och Kristi himmelsfärd 11/5.

Sång på gården fredag 27/4 kl 9:30, då AFs elever sjunger in våren. Föräldrar är välkomna att lyssna och få då räkna med att det är fullt på gården så det är inte säkert att du ser just ditt barn.

Somrig helg! :)
/ Maria

Postad i 4A

Veckobrev 4a

Hej,
Vi har verkligen en lyx i att vara två lärare i klassrummet under några veckor. Vår lärarstudent hjälper till och håller även några lektioner eller delar av lektioner i sin praktik.

I Engelska har vi skrivit färdigt texter om ett fiktivt besök i London. Ett bokprojekt är precis påbörjat, vi kommer att läsa en ungdomsbok på engelska och arbeta utifrån innehållet i boken i samspel med sådant vi arbetar med i Svenskan, t.ex. ordklasser och nyhetsartiklar.

Geografi Sverige är vårt nya arbetsområde i SO. Eleverna har denna vecka i mindre grupper fått fokusera på var sitt område t.ex. skogen och i en mindmap (tankekarta med mer bilder än text) förklara hur vi använder skogen som resurs i vardagen. Vi kommer under nästa vecka att fortsätta med elevernas presentationer samt fördjupa oss i olika naturtyper tillsammans.

I NO har vi börjat med biologi, främst ekologi. Arbetsområdet innehåller bland annat sortering av växter och djur, näringskedjor, kretslopp, fotosyntes, blommans delar och funktion, vanliga blommor, träd, fåglar och djur samt allemansrätten. I onsdags fick eleverna fritt sortera ett antal växter i olika grupper och göra en egen affisch. Detta kommer att vara utgångspunkt för diskussion i det fortsatta arbetet.

Idag hade vi mattediagnos och nästa vecka kommer vi att träna på division och problemlösning.

På mentorstiden fick elever i mindre grupper analysera användningen av kränkande språkbruk inom skolan. Det resulterade i en tavla full av kränkande uttryck som har använts. Några elever var förvånade och sa att de inte tror att det är sant att alla dessa ord används, andra elever kände igen sig och sa att de hör dessa uttryck. Vi kommer i ett nästa steg sortera orden i olika kategorier, samt disktutera vilka problem användningen för med sig. Det här arbetet innebär även en analys av orsaker/konsekvenser och ska medvetandegöra eleverna om kränkande språkbrukets problem och hur vi ska kunna undvika det i fortsättningen. Det är viktigt att eleverna är den drivande kraften i analyserna, för de vet ju redan vad som är rätt och fel, men trots det används ett kränkande språkbruk, av dem själva eller av andra, i deras vardag. Vi kommer att ägna någon lektion per vecka till arbetet tills vi känner att vi har en gemensam plan som klassen har åstadkommit för att förhindra kränkande språkbruk.

Bra att veta, Valborgsmässoafton mån 30 april är en studiedag och eleverna är lediga, liksom de är lediga tis 1 maj.

Därmed önskar jag alla en solig helg!
/Maria

Postad i 4A

Konserter 4A och 4B våren 2018

Konserter med 4A och 4B Vårtermin 2018

Hej! Äntligen börjar solen titta fram och våren är på väg och vi har en hel del sångframträdanden framför oss nu.

Fredag 27 april kl 09.30 – 10.15 ”Välkommen Våren” på Skolgården, där hela skolan sjunger. Kläder efter väder.

Tisdag 15 maj kl 18.30 – 19.30 Musikafton/musikcafé med 4A och 7A i skolaulan. Fritt inträde. Konsertklädsel: enfärgat svart nertill, enfärgat vitt eller blått upptill. Samling kl 18.00 konsertklar i sal 505 (plan 5).

Torsdag 17 maj kl 18.30 – 19.30 Musikafton/musikcafé med 4B och 7B i skolaulan. Fritt inträde. Konsertklädsel: enfärgat svart nertill, enfärgat vitt eller blått upptill. Samling kl 18.00 konsertklar i sal 505 (plan 5).

Tisdag 29 maj kl 19.00 – 20.00 Gustav Vasa kyrka (vid Odenplan) ”En vänlig grönskas rika dräkt”. Konsertklädsel: enfärgat svart nertill, enfärgat vitt eller blått upptill. Genrep på konsertdagen i kyrkan kl 09.00 – 11.00. Återsamling inför konserten kl 18.40. Konsertklädd och konsertklar.
4AB och 6AB möts i en sprudlande konsert för att sjunga in den nalkande sommaren. Musik av G Riedel, J Rutter, W Åhlén m.fl Medverkar: Klasserna 4AB och 6AB. Helle Rosenborg och Tony Margeta, dirigenter. Magnus Bergman, ackompanjatör. Köp biljetter via en länk som finns på skolans websida under ”konsertkalender”

Vid sjukdom under konsertdagen och under genrep meddela mig med sms på min mobil 0707883326. I övrigt nås jag enklast via mail helle.rosenborg@stockholm.se

Skriftlig avstämning av notläran/musikteori sker under vecka 21 (halvklasstimmen i musik: dvs 21 maj eller 23 maj. Det blir avstämning i notnamn, notvärden. skalor upp till 2 förtecken. De som inte har hunnit jobba färdigt med sina teorihäften i skolan får gärna ta hem det och jobba ikapp innan vecka 21.

Glada sångarhälsningar från Helle Rosenborg

Viktig info till Preparandkören!

Hej!

De två återstående repetitionerna inför vårkonserten är torsdag 12/4 och torsdag 19/4, båda gångerna kl 16.00-16.30 i aulan tillsammans med hela Gosskören. (Observera tiden!) Närvaro vid dessa krävs för att få delta vid konserten.

Torsdag 26/4 är det gemensam avmarsch från flaggstången på skolgården kl 14.30 till Eric Ericsonhallen.

Generalrepetition kl 15.00-ca 16.30 för Preparandkören. Därefter finns möjlighet för föräldrar att hämta sina söner för matintag. Alternativt stannar killarna kvar i Eric Ericsonhallen och får tillsyn av gosskörsföräldrar och äter då medhavd matsäck samt byter om på plats.

18.00 finns alla på plats på scenen, ombytta!

19.00-ca 20.15 vårkonsert (glöm inte köpa biljetter!)

Alla, som inte blir hämtade, måste ta med sig konsertkläder redan på morgonen samt matsäck.

Klädsel: vit, långärmad och struken skjorta (inga tryck eller märken), svarta, snygga byxor (ej jeans), svarta, snygga och välputsade skor (inga sneakers, kängor eller dyl.)

Varmt välkomna till vårens stora Gosskörskonsert!

Sångarhälsningar/Tony

Biljettinfo Gosskörens vårkonsert 26/4

Hej, alla Preparander och föräldrar!

Biljetter finns till försäljning via länken nedan till vårkonserten med Adolf Fredriks Gosskör, Preparandkören och Paulina Pfeiffer i Eric Ericsonhallen torsdag 26/4 kl. 19.00:

https://www.nortic.se/dagny/event/17231

Sprid länken så hjälps vi åt att fylla konsertlokalen!

Information om konsertdagen kommer i separat inlägg på Gosskörens blogg (under fliken Om Preparandkören)!

Jag påminner om att de fyra sångerna måste kunnas utantill onsdagen efter lovet:

Svenska gossars utmarsch, Do-Re-Mi, Visa vid vindens ängar, Thank you for the Music (refrängen).

Sångarhälsningar/Tony