4cd Sverigespelen

Hej!

Här kommer en inbjudan till Sverigespelen den 27 och 28 maj. För att det ska bli en jämn fördelning mellan föreställningarna vill vi främst att publik till 4d kommer den 27 maj och publik till 4c kommer den 28 maj.

Måndag 27 maj :Eleverna slutar skolan kl.13.10 för att hinna hem innan vi åter ses i aulan kl.16.30.

Tisdag 28 maj: Eleverna slutar skolan kl.13. 40  för att hinna hem innan vi åter ses i aulan kl.16.30.

Dessa ändringar kommer synas i elevernas schema.

Välkomna!

VÄLKOMNA TILL SVERIGESPELEN

Camilla och Anna

MUSIK – Fiolspelare efterlyses

Hej!

Alla elever i 4CD som spelar fiol och kan spela Gånglåt från Äppelbo får väldigt gärna ta med sig sina fioler till kören nästa onsdag, den 22 maj kl. 14.00. Vi tänkte inleda Sverigespelen med att ni spelar. :-)

Vänliga hälsningar,

Annika

Blåsorkester och slagverkare till skolavslutningen 2019 efterlyses!

Nu börjar det att dra ihop sig till sommaravslutning och vad vore väl den utan vår eminenta blåsorkester och slagverkare? Alla är välkomna att delta, elever, föräldrar, lärare och övrig personal! Nedan ser ni vilka repetitionstiderna är och man måste inte komma på alla repetitioner för att få vara med. Vi framför sedan våra två marscher den 11/6 både under mellan- och högstadiets promenad ner mot kyrkan.

Vi repeterar följande tider:

  • 23/5 kl 9:15-10:00 sal 504
  • 28/5 kl 14:50-15:50 aulan
  • 29/5 kl 10:00-11:00 aulan
  • 3/6 kl 14:45-15:45 aulan
  • 4/6 kl 10:00-11:00 aulan
  • 10/6 kl 14:00-15:00 aulan

 Varmt välkommen!

/Karin och Lina

MUSIK ”Nu grönskar det”-stämmor

Hej 4CD!

Nu kan du öva själv på din stämma på ”Nu grönskar det”! :-)

Öva först genom att lyssna på din egen stämma och sjung med. När du känner dig säker på att du kan alla toner rätt kan du prova att sjunga din stämma samtidigt som du lyssnar på den andra stämman. Prova sedan gärna att sjunga tvåstämmigt med en kompis från körklassen.

Lycka till! :-)
/Annika

Sopran:

 

Alt:

Färdigställande av inlämningsuppgifter och slöjdutvärderingar

Hej!

Nu börjar terminen dra mot sitt slut, vilket gör att det börja bli dags att knyta ihop säcken. För att kunna göra det måste jag få in allt material jag behöver för att kunna ge dig en rättvis bedömning.

Jag vill därför att alla som ännu inte har fyllt i era slöjdutvärderingar ser till att detta är gjort senast fredag den 24 maj. Detta gäller även dig som mot förmodan ännu inte har lämnat in alla inlämningsuppgifter (gäller inte alla elever eller klasser).

Självklart kommer jag att påminna dig även under lektionstid, så du får alla chanser att ha detta gjort i tid.

Lycka till och slöjda bra!

/Max

Information om föräldramedverkan vid skolavslutningar

Hej,

Efter avslutningarna HT-18 har skolledningen beslutat att föräldrar i åk 4 och åk 9 inte längre kan närvara vid skolans avslutningar i Adolf Fredriks kyrka.

Beslutet är taget av säkerhetsskäl; vi har blivit för många för att alla ska rymmas inom kyrkans tillstånd för antal personer som får vistas samtidigt i deras lokal.

Frågan har diskuterats i föräldraföreningens styrelse. Vi vet att det har varit betydelsefullt för många att vara med vid dessa tillfällen, och vi förstår att detta beslut kan komma att åtföljas av viss besvikelse.

Båda avslutningarna kommer fortsatt att livestreamas via vår YouTube-kanal, för alla att njuta av.

Med vänliga hälsningar,
Skolledningen

MUSIKPROV v. 19

Hej 4CD!

Vecka 19 kommer vi att ha musikprov på följande moment:
Notnamn
Notens delar
Taktart
Notvärden
Pauser

Vi har gått igenom de här momenten många lektioner och jag kommer också att dela ut ett häfte där allt man behöver kunna står med.
4D har sitt prov på halvklasslektionerna måndagen den 6 maj
4C har sitt prov på halvklasslektionerna onsdagen den 8 maj

Soliga hälsningar,

Annika