Skolval till Europaparlamentet 20-23 maj

Under hösten deltog över 1 500 skolor i årskurs 7-9 och gymnasiet i skolval till Sveriges riksdag. Nu vänder vi blickarna mot Europaparlamentet.

EU och politiken som avhandlas i Bryssel och Strasbourg kan tyckas avlägsen, men är i allra högsta grad en del av vår vardag. Cirka 60 procent av besluten i en kommun har nämligen sitt ursprung i EU-direktiv.

– Att göra sin röst hörd i Europaparlamentsvalet är ett sätt att påverka det som händer i Europa, Sverige och till och med i kommunen. Många viktiga frågor avgörs på europeisk nivå och påverkar vår vardag.

Vallokalen (elevcaféet) är öppen måndag 20/5 till torsdag 23/5. Gör din röst hörd!

8 saker du behöver veta om EU https://eu.riksdagen.se/

Matcha din röst https://yourvotematters.eu/sv/quiz/start

Valkompass https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=7208295

Så fungerar EU https://8sidor.se/mer-om-eu/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarrummet&utm_campaign=6a4442260f-Nyhetsbrev_MTMs_skolwebb_larare_mars2019&utm_medium=email&utm_term=0_1e64623f9c-6a4442260f-57041789

Intervju med politiker https://8sidor.se/intervjuer-med-eu-politikerna/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarrummet&utm_campaign=6a4442260f-Nyhetsbrev_MTMs_skolwebb_larare_mars2019&utm_medium=email&utm_term=0_1e64623f9c-6a4442260f-57041789

 

Blåsorkester och slagverkare till skolavslutningen 2019 efterlyses!

Nu börjar det att dra ihop sig till sommaravslutning och vad vore väl den utan vår eminenta blåsorkester och slagverkare? Alla är välkomna att delta, elever, föräldrar, lärare och övrig personal! Nedan ser ni vilka repetitionstiderna är och man måste inte komma på alla repetitioner för att få vara med. Vi framför sedan våra två marscher den 11/6 både under mellan- och högstadiets promenad ner mot kyrkan.

Vi repeterar följande tider:

  • 23/5 kl 9:15-10:00 sal 504
  • 28/5 kl 14:50-15:50 aulan
  • 29/5 kl 10:00-11:00 aulan
  • 3/6 kl 14:45-15:45 aulan
  • 4/6 kl 10:00-11:00 aulan
  • 10/6 kl 14:00-15:00 aulan

 Varmt välkommen!

/Karin och Lina

Soaré & konsert i Vaxholm

Hej alla elever och föräldrar i 8A!
Nu har megaveckan kommit: både soaré på onsdag och konsert på lördag!
Allas insats behövs och därför önskar jag att ni elever gör självständigt arbete hemma och att ni föräldrar påminner era ungdomar om att de ska öva på sånger som vi ska framföra denna vecka.

SOARÈ: Vårsång (Glad så som fågel), Vintern rasat (OBS! VERS 2!), Phantom, Seasons

VAXHOLM:
Vallvisa + Uti vår hage
Vintern rasat
O lux beatissima
Bruremarsj
Seasons of Love
Goodnight dear heart
Klinga mina klockor
Sommarpsalm (OBS! Vers 2 & 3)
Nu grönskar det

Klädsel: vanlig konsertklädsel (svart & vitt)
Noter i en snygg svart konsertpärm eller utantill. Om du saknar noter kom till musiklärarrummet och be om hjälp!

Sångglädje!!!! Det här blir bra om vi alla är med och gör vårt bästa!

/Anna

IDH – FMTK reflekterande samtal

Arbetsområde: Rörelse och hälsa och livsstil.

Uppgift: Träningsprogram med hjälp av digitala verktyg

Del 2 – Frågor att besvara i ett reflekterande samtal

Viktigt! Spela in erat samtal och skicka sedan ljudfilen via SMS eller Whats App till er undervisande lärare i idrott och hälsa. Mobilnummer till respektive lärare lämnas ut i samband med inlämning. Skriv ner övningarna och lämna till din idrottslärare.

Frågor att besvara

  1. Redogör kortfattat för och motivera era övningar och deras inbördes ordning.
  2. Samtala om egna upplevelser av erat träningsprogram ( lätt/svårt/jobbigt/roligt, enformigt/varierat, vilka muskelgrupper).
  3. Resonera kring hur regelbunden träning kan påverka hälsan och den fysiska förmågan på kort/lång sikt.
  4. Vilka vinster ger det ett samhälle med regelbundet tränande medborgare?

Information om föräldramedverkan vid skolavslutningar

Hej,

Efter avslutningarna HT-18 har skolledningen beslutat att föräldrar i åk 4 och åk 9 inte längre kan närvara vid skolans avslutningar i Adolf Fredriks kyrka.

Beslutet är taget av säkerhetsskäl; vi har blivit för många för att alla ska rymmas inom kyrkans tillstånd för antal personer som får vistas samtidigt i deras lokal.

Frågan har diskuterats i föräldraföreningens styrelse. Vi vet att det har varit betydelsefullt för många att vara med vid dessa tillfällen, och vi förstår att detta beslut kan komma att åtföljas av viss besvikelse.

Båda avslutningarna kommer fortsatt att livestreamas via vår YouTube-kanal, för alla att njuta av.

Med vänliga hälsningar,
Skolledningen

Devoirs de francais 8AB pour jeudi 2/5

Le vocabulaire de la semaine:

La liste:

une maison # ett hus
un appartement # en lägenhet
une fenêtre # ett fönster
le balcon # balkongen
la cuisine # köket
la salle de bains # badrummet
dans le centre # i centrum
mot gatan # donnant sur la rue
partager # dela
le lit # sängen
une pièce # et rum
une chambre # ett sovrum
le salon # vardagsrummet
un canapé # en soffa
un fauteuil # en fåtölj
une lampe # en lampa
une commode # en byrå
un lavabo # ett tvättställ
j’habite dans un trois pièces # jag bor i en tre.
une armoire # en garderob
une étagère # en hylla
à droite de # till höger om
à gauche de # till vänster om
un jardin # en trädgård
un tapis # en matta

https://quizlet.com/394892788/le-logement-boende-flash-cards/

Inför det muntliga provet kan ni repetera dessa listor:

activités

faire et aller

description physique et matières à l’école

frågeord

Bon week-end!

Nadine