8A Mentorstid i övre matsalen 19/10

Alla elever i 8A samlas på mentorstiden på torsdag 19/10 kl. 9.15 i övre matsalen.

Ni kommer att få möjligheten att tillsammans med organisationen ”Ny Gemenskap” få stödja hemlösa i Stockholm under en lunch, som arrangeras tillsammans på skolan den 26/11. Vi kommer att träffa representanter för organisationen som berättar mera.

Anette, Karin och Emperatriz

 

Postad i 8A

8A kemiläxa till måndag 23 oktober

Läxan består i att läsa sidorna 128-137 om salter och metalloxider. Dessutom ska ni i era skrivhäftet skriva ner en sammanfattning av de två senaste försöken vi gjorde under lektionen mån 16/10 och besvara frågorna nedan. Rita gärna!
Försöken var:
1. Att göra en gipsform av sitt finger och göra en avgjutning av sitt finger med tenn. Beskriv vad gips är kemiskt.

2. Framställning av ett salt genom att blanda en metalloxid (CuO) och en syra (H2SO4). Vilket salt bildades? Hur såg det ut, vilka egenskaper har det och vad kan det användas till?

Lycka till!

 

8A English homework: vocab quiz for Friday 20th

Hello!

Here are some Words I’d like you to learn /revise for next week.

 1. recruit- anställa
 2. rent-hyra
 3. beg-tigga
 4. fortnight- 2 weeks
 5. nogotiate-förhandla
 6. meticulous- noggrann
 7. deranged- sinnesrubbad (?I looked that up in the Dictionary)
 8. grub -mat
 9. dosser- hemlös person
 10. booze-alkohol
 11. comfy-bekväm
 12. do-gooder- en person som är hjälpsam

Words 8-12 slang.

I will give you the Swedish Words and ask you to write down the English- then I’ll pick 2 Words randomly and ask you to use them in a sentence so you can show me you know how to use them.

Läxa Hem- och konsumentkunskap årskurs 8 till vecka 42-43

Läxa i hkk till vecka 42 (8B och 8D) och till vecka 43 (övriga klasser)

Läs sid 133-146 samt öva gärna på uppgifterna på sid 147 inför muntlig diskussion på lektionen

 

Lektionen består av två moment:

1. Muntlig diskussion kring konsumenträtt i smågrupper

2. Butiksbesök i närområdet – gå till brödavdelningen och titta på tre olika sorters bröd. Skriv ner innehållet i tabellen i uppgiften som ni har fått på lektionen (Del 2 i Bröduppgiften) Om ni ej har uppgiften finns den med betygskriterier för HELA bröduppgiften (alltså även ert brödbak) också att ladda ner som en fil här nedan. Brödundersökningen genomförs 2 och 2 i köksgrupperna.

OBS! Alla elever kommer till lektionen som vanligt för en uppstart och för information om vad var och en ska göra och när.

Undersöka bröd i butik Del 2 av arbetsområdet Bröd

Kom och fråga oss eller maila om ni har frågor

Camilla och Ingrid

 

Vikten av skolnärvaro

Hej alla vårdnadshavare!

På årets föräldramöten talade vi om friskfaktorer för våra barn och ungdomar. Balans i tillvaron, att regelbundet stämma av hur det ser ut i balansen mellan aktiviteter och krav kontra återhämtningstid.

Att bevaka sömnen och skapa goda rutiner för den är tillräcklig och av kvalité. Vilket är en förutsättning för att sortera all information och reparera vår ömtåliga och viktiga hjärna. Samt vikten av skolnärvaro som en frisk- och skyddsfaktor.

Här kommer brevet rörande det sistnämnda som utlovades på föräldramötet.

Vikten av skolnärvaro LÅ1718 AF Musik

Åtgärdstrappa_och_riktlinjer_2016

8AB- franska till torsdag 19/10

Comme d’habitude, du vocabulaire… (chapitre 1c).- Träna på glosor.eu: https://glosor.eu/ovning/chez-nous-3-1c-le-retour-malheureux.6866268.html

Listan:

vara på dåligt humör # être de mauvaise humeur
vara på gott humör # être de bonne humeur
att tända # allumer
rasande # furieux
ett jobb # un travail
en by # un village
strålkastarna # les phares
en kyrka # une église
mitt emot # en face de
hastigheten # la vitesse
det är mycket sent # il est très tard
för fort # trop vite
att skrika # crier
att fortsätta # continuer
att sätta på # mettre