Inför vecka 12

Hej!

På onsdag är det studiedag, då är det inga lektioner och fritids är stängt.

I matematik har vi den här veckan bland annat jobbat med olika räknemetoder för multiplikation. När det gäller matematiken så varierar vi lektionerna med att arbeta i planeringen samt jobba med arbetsområdet genom andra typer av övningar. Vi arbetar också med programmering, problemlösning, kluringar etc. Vi jobbar alltså inte bara utifrån planeringen. Därför är det viktigt att man har koll på hur man ligger till i veckans planering och tror man att man inte hinner på lektionstid får man ta hem som läxa/gå på resurstiden och jobba. Jag påminner och hjälper eleverna flera gånger i veckan med hur de ska lägga upp sin vecka för att hinna med. I nuläget får de inga matteläxor utöver planeringen.

I svenska har vi fortsatt jobba med nyhetsartiklar. Med kunskapen eleverna har fått om hur en nyhetsartikel är uppbyggd har de fått skriva en egen artikel genom att göra en planering, ett utkast och sen börjat renskriva på datorn. I samband med det har vi pratat lite om artiklars layout.

Maria skriver följande i SO/ENG:
Vi har stämt av kunskaperna om hur samhället var uppbyggt och hur människor levde under medeltiden genom parvisa prov och att paren sedan fått jämföra sina svar med ett annat par. Det gick alldeles utmärkt, utan att eleverna hade förväntats plugga på till provet. Jag fick syn på några begrepp som vi behöver repetera (ex. fogde, församling och fredslös), men de övergripande kunskaperna om medeltiden finns hos eleverna.

I engelska har vi börjat bekanta oss med London (både lite historia och nutid) och kommer fram till påsk att arbeta med att elever får lära sig mer om London samt skriva en ”London Guide” med tre platser/sevärdheter som de beskriver. Vi övar oss i presentation på engelska, som är en del i läxan Show and tell.

SO-prov ons 28/3
Nu har några elever önskat att få göra ett enskilt prov på resten av medeltiden, för att känna på hur det är. Avsnittet är stort och elever förväntas inte sitta och plugga in alla sidor, men det kan vara värt att bläddra igenom sidorna för att repetera sådant vi läst om och diskuterat i skolan, samt titta igenom anteckningarna.

Vi jobbar på ända fram till provet, så allt detta har vi inte lärt oss om ännu. Jag vill ändå berätta för alla redan nu vad provet kommer att innehålla.

Eleverna ska kunna

  • Förklara varför kungarna byttes ut så ofta under medeltiden.
  • Känna igen och särskilja historiska fakta om historiska händelser och personer (i provet finns ett antal faktameningar och eleverna ska kunna ange vilken händelse eller person det handlar om).
  • Beskriva vad Hansan var och varför Hansan hade så mycket makt runt Östersjön.
  • Beskriva vad Kalmarunionen var och vilka fördelar unionen hade för Norden. Samt beskriva orsakerna till att Kalmarunionen bröts upp.

Framöver
Ons 21/3: Studiedag. Fritids stängt.
Tor 29/3: Sovmorgon till 10:05, sedan enligt schema
Fre 30/3: Lediga (långfredag)

Läxor
Fre 23/3: SV – läsläxa (läs 15 min varje dag) + 10 st. läsförståelsefrågor. Svaren skrivs i läshäfte och lämnas in.
Fre 23/3 läxa engelska – show and tell
MA – ligga i fas med planeringen

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

 

Postad i 4B

Läxa EN 23/3 – att visa och berätta om en sak för en mindre grupp elever på engelska

Läxa till fredag v12, vi går igenom läxan imorgon.

Homework: Show and tell – Friday 23rd of March
Choose one item from your home, or a picture of an item. Prepare to show and tell your friends about it. You will get to tell a smaller group of friends. If we have time, and you want to, you get to tell the whole class. You choose how much you want to tell.

Here are some questions to help you to plan your presentation. You can bring notes to look at during the presentation.

What is it? Where do you keep it? What can you do with it? Where did you get it from? Why is it important to you? Is there a special story to your item?

Example: Show and tell about a stuffed animal.
This is my favourite teddy bear. Her name is Brumma. When I was a baby my grandma gave it to me. Brumma is always sleeping in my bed. She has been to many different countries together with my family and she loves to travel in airplanes and trains.
Brumma is good to talk to. She always understands me and can make me happy again if I’m sad. She knows all my secrets!
One time Brumma got lost, and it was my birthday! That was my worst birthday ever! I cried the whole day. We looked everywhere for Brumma but she was gone.
In the middle of the night I woke up, in my dream I saw Brumma in the supermarket and the next morning we went there and found her again.
I love Brumma and she will always be with me!

Musikinfo 4A och 4B. Våren 2018

Hej alla i 4A och 4B!

Våren börjar närma sig och likaså våra konserter.
Det blir ”Musikafton” i skolaulan tisdag 15 maj kl 18.30 – 19.30 med 4A och 7A och
Torsdagen 17 maj ”Musikafton” med 4B och 7B. kl 18.30 – 19.30 i skolaulan.

Tisdag 29 Maj kl 19.00 -20.00 ”Sommarkonsert” med 4AB och 6AB i Gustav Vasa kyrka vid Odenplan. Återkommer om biljettinfo mm.

På skolavslutningen i Adolf Fredriks kyrka kommer skolans alla 4:ror sjunga för hela mellanstadiet. En förälder per barn får komma in i kyrkan och lyssna då det är begränsat antal platser.

Till vardags så jobbar vi mycket med notläsning och tvåstämmighet på musiken. Musikboken ”Do Re Mi” används flitigt. Där finns en hel del bra och grundläggande musikkunskaper.
Även lite musikhistoria försöker vi hinna med. Hittills har vi pratat om Bach, Vivaldi, Mozart, Haydn och Schubert.

Allt Gott från Helle R.
helle.rosenborg@stockholm.se

Inför vecka 11

Hej!

Igår hade vi temadag AF-eQual med fokus på jämställdhet. Dagen började med en föreläsning om jämställdhet och sexuella trakasserier i aulan. Lektionen efter fortsatte vi att titta på filmklipp och diskutera kring frågeställningar om jämställdhet. Eleverna fick också analysera läromedel utifrån hur tjejer och killar porträtteras i texter och bilder. Det ledde till många bra och intressanta diskussioner. Sista lektionen klippte eleverna ut citat från personer som på något sätt varit betydelsefulla beträffande mänskliga rättigheter och klistrade dessa på färgglada lappar. Lapparna är till som goda tankar att ge bort till någon man känner eller inte känner för att sedan gärna spridas i sociala medier med #afequal.

Vill återigen påminna om den resurstid som finns; måndagar kl. 15:10-15:55 samt torsdagar 15:00-15:45. Då kan man exempelvis få extraträning i engelska/matematik eller få hjälp med andra ämnen eller läxor.

Framöver
21/3: Studiedag. Fritids stängt.

Läxor
Tis 13/3: NO – Svara på frågorna 1-8 på sida 69 i Utkik FyKe.
Fre 16/3: SV – läs ca 15 minuter varje dag i en skönlitterär bok och svara på 10 frågor ur häftet ”Frågor om en bok”. Vilka frågor du svarar på beror på var i boken du är. Fråga mig om du inte vet vilka frågor du ska svara på. Det viktigaste är att man läser och reflekterar över innehållet, vilket syns i hur frågorna är besvarade.
MA – ligga i fas med planeringen.

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 4B

Schemaändring imorgon torsdag 8/3, skoldag 8:15 – 13:00

Imorgon torsdag har vi schemabrytande skoldag med tema AFeQual. Vi kommer att samlas 8:15 i aulan för en föreläsning och sedan arbeta i klassen med olika aktiviteter som behandlar mänskliga rättigheter.

Alltså, ingen sovmorgon torsdag. Start i aulan 8:15, skoldagen avslutas 13:00.

Med vänlig hälsning
Malin

Postad i 4B

Gosskörens Preparandkör startar onsdag 7/3!

Hej!

På onsdag 7 mars kl. 14.45 startar vårens Preparandkör för er som har anmält till er denna! Pga lite schemaändringar så har vi fått några ändringar i våra repetitioner som ser ut så här nu:

4 repetitioner – Preparandkören – i sal 502
Onsdag 7 mars kl. 14.45-15.30
Onsdag 14 mars kl. 14.45-15.30
Onsdag 21 mars kl. 14.45-15.30  STUDIEDAG – inget rep!
Onsdag 28 mars kl. 14.45-15.30
Onsdag 11 april kl. 14.45-15.30

2 repetitioner tillsammans med hela Gosskören – i aulan
Torsdag 12 april kl. 16.00-17.30
Torsdag 19 april kl. 16.00-17.30
Torsdag 26 april kl. 15.00 genrep i Eric Ericsonhallen
19.00 VÅRKONSERT med Adolf Fredriks Gosskör och Preparandkören i Eric Ericsonhallen
(tider för förflyttning, matsäcksinfo samt biljettinfo meddelas på Adolf Fredriks Gosskörs blogg under fliken ”Om Preparandkören”)

Det är mycket viktigt att du kommer på alla repetitioner då de inte är så många. Meddela ev sjukfrånvaro till mig på tony.margeta(@)stockholm.se. Ta bort parenteserna innan du mailar.

Välkomna!

Sångarhälsningar/Tony

Sportlov/inför vecka 10

Hej!

I svenska har vi denna vecka pratat om skillnader mellan en nyhetsnotis och nyhetsartikel och eleverna har fått skriva om en barnvisa, saga eller fabel till en nyhetsnotis. Efter lovet får de feedback på sin text som de sedan får utveckla.

I matematiken har vi blandat multiplikationsträning med ”kluringar” och lite förkunskapskoll inför nästa arbetsområde. Vi har också pratat om sortering av data inom programmering. På halvklasserna fick eleverna prova på övningen ”indata/utdata” där de skulle sortera information med hjälp av en sorteringsmatta. I NO har vi bland annat gjort en laboration på olika elektriska kopplingar. De arbetade i par och kopplade ihop ledningsprovare för att prova vilka olika föremål som leder ström samt parallellkopplade och seriekopplade lampor.

Framöver
21/3: Studiedag. Fritids stängt.

Läxor
Fre 9/3: SV – läs ca 15 minuter varje dag i den skönlitterära bok du valt. Svara på fråga 30 – 43 när du läst ut boken. Skriv svaren i ditt skrivhäfte som du tar med till skolan på fredagen.

Önskar er ett skönt sportlov!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 4B

Bidrag till kollo eller sommarlovsaktiviteter!

Nu finns det möjlighet att söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för sommarkollo, läger eller andra friluftsaktiviteter. Läs mer i INFO om ansökan.

Sista ansökningsdag är den 12 april.

AF koloniförening_ansökan

INFO om ansökan skollovskolonier

Inför vecka 8

Hej!

I matematik har vi fortsatt med problemlösning/textuppgifter och strategier för att lösa problem. Idag hade vi en diagnos och det ser ut som att eleverna verkligen tagit till sig strategierna och kan applicera dem på olika problem. Nästa kommer vi att fokusera på mer problemlösning samt programmering. Efter sportlovet får de en ny planering i matematik. I NO fortsätter vi med arbetsområde elektricitet och nästa vecka gör vi en laboration på olika kopplingar.

I svenska har vi arbetat vidare med nyhetsartiklar och idag presenterade eleverna varsin nyhet i halvklass. De hade valt varierade och intressanta nyheter som ledde till bra diskussioner. Innan presentationerna pratade vi om vad som är viktigt att tänka på när man redovisar och att detta just bara är en övning. Många tycker självklart det är lite nervöst att redovisa. Det är viktigt att eleverna känner sig trygga i gruppen och att vi övar mycket tillsammans på olika sätt. Jag tycker att de gjorde ett strålande jobb!

Läxor
Ons: ENG ”Odd one out”, eleverna ska på engelska förklara vilket av orden som inte hör ihop med de andra. Orden kommer från en text om Skottland som vi läst i skolan. De ska också skapa två egna ordgrupper och beskriva vilket av orden som ska bort och varför. I skolan kommer de att få jämföra sina svar och testa om en kompis kan lösa deras egna ”Odd one out”.
Fre: SV – läs ca 15 minuter varje dag i den skönlitterära bok du valt. Svara på fråga 21-29 som finns i häftet ”Frågor om en bok”. Skriv svaren i ditt skrivhäfte som du tar med till skolan på fredag. Har du läst ut din bok börjar du på en ny bok och svarar istället på fråga 1-10. Så småningom lär sig eleverna när i läsningen det är lämpligt att svara på de olika frågorna.

 

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 4B

Inför vecka 7

Hej!

I svenska har vi börjat arbeta med textformen återberättande text i form av nyhetsartiklar. På svensklektionen på tisdag ska eleverna läsa på om en artikel samt öva inför att presentera nyheten senare i veckan. Om man hittar en intressant nyhet i en tidning man har hemma eller liknande får man gärna ta med den på tisdag, annars får eleverna hjälp i skolan med att hitta en nyhet de skulle vilja presentera.

I matematiken har vi fortsatt jobba med problemlösning genom att testa olika strategier som passar för olika typer av problem. På fredag nästa vecka har vi en diagnos på kapitel 4. Vi har även så smått börjat prova på programmering, genom att prata om vad programmering egentligen är och vilka saker runt omkring oss som är programmerade. I halvklass har klassen fått prova på att programmera robotar, s.k. Blue-Bots. I NO fortsätter vi att jobba med elektricitet och i onsdags gjorde vi en laboration om statisk elektricitet. I laborationsrapporterna kopplar vi praktik till teori och diskuterar tillsammans hur resultatet blev och varför.

Maria skriver följande:
Vi jobbar på med förberedelser för att skapa film på engelskan. Därför har det inte passat med läxor under dessa veckor. Vi planerar berättelserna på storyboard och skriver manus för de som behöver det. Bakgrunder börjar bli klara och under kommande vecka hoppas jag att alla figurer har blivit formade på bildlektionerna. Under veckan före sportlov får vi låna in iPads för att filma våra fabler.

I SO har vi tagit paus från Geografi efter att vi lärt oss om jordens nedbrytande processer. Senare under vårterminen fortsätter vi med tema Sverige i NO/SO, då arbetar vi vidare med Sveriges Geografi.

Fram till påsklovet kommer vi att arbeta med Historia och Medeltiden. Vi har nu hunnit fundera över brytpunkten mellan Vikingatid och Medeltiden. Vi kommer fram till Sportlovet att lära oss om hur samhället var uppbyggt och hur människorna levde sina liv. Efter lovet går vi vidare med kungar, maktkamper och krig.

Läxor
MA: göra klart planeringen för vecka 6
Tis: nyhetsartikel, se ovan
Fre: SV – läs ca 15 minuter varje dag i den skönlitterära bok du valt. Svara på fråga 11-20 som finns i häftet ”Frågor om en bok”. Skriv svaren i ditt skrivhäfte som du tar med till skolan på fredag. Blir du klar med din bok börjar du på en ny.

Önskar er en trevlig och solig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 4B

Inför vecka 6

Hej!

Från och med nästa vecka går vi efter ordinarie schema och musiklektionerna är äntligen tillbaka!
I NO har vi så smått börjat med arbetsområde elektricitet. Se läxa nedan. I matematik har vi fortsatt att jobba med textuppgifter och problemlösning genom olika övningar individuellt, i par och i grupp.

Jag har fått information om att det återigen finns huvudlöss i klassen, så kontrollera och kamma barnens hår i helgen. Vi får tillsammans påminna eleverna om att inte fläta varandras hår etc.

Framöver:
Torsdag 8/2: Alla på snö – heldag med längdskidåkning. All information finns i förra blogginlägget. Det är bra om eleverna även har med sittunderlag.

Läxor:
MA: se planering för vecka 6.
Tis: NO – läs sida 58 – 63 i Utkik FyKe.
Fre: SV – läs ca 15 minuter varje dag i den skönlitterära bok du valt. Svara på fråga 1-10 som finns i häftet ”Frågor om en bok”. Skriv svaren i ditt skrivhäfte som du tar med till skolan på fredag.
(Om eleverna tycker det är svårt att komma ihåg läxorna så får de gärna ett ”läxhäfte” av mig att skriva upp läxor och annat, vecka för vecka. Vissa kanske använder anteckningar/påminnelser i mobilen alternativt läser bloggen själva. Vi har ju olika strategier för att komma ihåg.)

Önskar er en trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 4B