English Monday week 13 5CD

 • Textbook p.20. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.19 + 20 (uppgift A.)
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
exciting spännande
different annorlunda
breakfast frukost
sandwich smörgås
toast rostat bröd
marmalade marmelad
get in sätta sig i
go off ge sig iväg
market marknad
you see du förstår
junk skräp
toy leksak
go round gå omkring

 

Veckobrev 5C v.11 (inför v.12)

Hej!

Läxor 5C v.12:
Måndag:
Engelska – Se separat blogginlägg.
Historia – Grundboken s. 92-95 + arbetsboken s. 10-11.
Tisdag:
Matte – Räkna klart uppgifter om mäta och rita vinklar samt om vinkelsumma och stencilen om vinkelsumma.
Onsdag:  
Torsdag:
NO – läsa om skelett, leder och muskler s.14-27 i boken “upptäck människan”.
Fredag:
Religion – Grundboken s. 16-19 + arbetsboken s. 5.  

Viktiga datum
¤ Föräldramöte tisdag 26/3 kl. 17.30
¤ Konsert Hedvig Eleonora kyrka 6/4
¤ Påsklov v.16
¤ Konsert i Norrmalmskyrkan 27/5
¤ Kristi Him ledigt 30/5-2/6
¤ Studiedag fredag 7 juni.
¤ Skolavslutning  tisdag 11 juni

Trevlig helg,
Anna & Nathalie

Postad i 5C | Etikett

Klädsel på idrotten

En vänlig påminnelse om att i nästan alla moment vi har är det en fördel att ha gympaskor på sig. Pga risken att halka tillåter vi inte eleverna att idrotta i strumpor. Jag upplever att det i många fall inte handlar om glömska utan utan att en del elever har med sig ombyte i övrigt men orkar inte ta med sig skor. Skulle önska att vårdnadshavare kollar att era barn får med sig allt.

English Monday week 12 5CD

 • Textbook p.17-19. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.17, uppgift A.
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
right in the centre of mitt i centrala
big wheel pariserhjul
take on ta ombord
passengers passagerare
enormous enorm
miracle mirakel
climb klättra
steps trappsteg
whisper viskning
tower torn
fortress fästning
visitors besökare
prison fängelse

 

Veckobrev 5C v.10 (inför v.11)

Hej!

Välkomna tillbaka efter det välförtjänta sportlovet.

Deodorant och hygien
Vi har börjat märka att elever luktar svett ibland nu när de börjar komma in i puberteten. Det vore därför bra om ni kunde prata hemma med era barn om att duscha/tvätta sig varje dag och att använda deodorant under armarna. Vi kommer även att ta upp detta i skolan. Är dock viktigt att eleverna inte börjar använda starka parfymer och dofter.  

Mattediagnos 5C & 5D
Alla har fått tillbaka sina mattediagnoser som vi gjorde innan sportlovet. Läxa är att räkna om de uppgifter som blev fel eller otydliga. De uppgifter som man fortfarande är osäker på tar man med tillbaka till skolan och frågar Anna om. Dessutom vill jag att någon av er vårdnadshavare skriver på att ni har tagit del av resultatet. 

Lärarkandidat Viktoria
I matten arbetar vi just nu med geometri. Viktoria håller i större delen av lektionerna men vi planerar lektionerna tillsammans. Det har hittills varit mycket praktiskt arbete då vi arbetar med vinklar. Vi har mätt vinklar med gradskiva och vi har ritat vinklar utifrån givna mått. Nästa vecka kommer vi att gå vidare och arbeta med omkrets och area.

Läxor 5C v.11:
Måndag:
Engelska – Se separat blogginlägg.
Svenska – Redo att göra sin muntliga presentation om en förebild.
Tisdag:
Matte – Få vårdnadshavares underskrift på mattediagnosen samt räkna om de uppgifter som man fick fel på på diagnosen. Uppgifterna räknas på ett rutigt papper och lämnas till Anna.
Onsdag:
Geografi – Prov. Se separat blogginlägg.
Torsdag:
NO – läsa om nervsystemet samt göra klart frågorna.
Fredag:

Viktiga datum
¤ Föräldramöte tisdag 26/3 kl. 17.30
¤ Konsert Hedvig Eleonora kyrka 6/4
¤ Påsklov v.16
¤ Konsert i Norrmalmskyrkan 27/5
¤ Kristi Him ledigt 30/5-2/6
¤ Studiedag fredag 7 juni.
¤ Skolavslutning  tisdag 11 juni

Trevlig helg,
Anna & Nathalie

 

Geografiprov 5CD onsdag 13/3

Vatten i och runt Sverige

 • Geografi grundboken sidorna: 78-87.
 • Fokus på:
  ¤ Kunna ge exempel på hur människan har nytta av haven,insjöarna och älvarna.
  ¤ Kunna placera ut Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg (Grundboken s. 83)
  ¤ Kustens olika delar (Grundboken s. 79)
  ¤ Världshaven (Grundboken s. 80)
  ¤ Hav/vatten som omger Sverige och Norden (Grundboken s. 80)
  ¤ De största sjöarna i Sverige (Grundboken s. 83)
  ¤ Älvar i Sverige (Grundboken s. 85)
  Obs! Behöver bara kunna placera ut: Torneälven, Dalälven, Klarälven och Götaälven.

 

English Monday week 11 5CD

 • Textbook p.14-16. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.15.
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
landmark sevärdighet
statue staty
angel ängel
flashing lysande, blixtrande
perhaps kanske
lazy lat
won vann
pigeon duva
fountain fontän
view of utsikt över
bridge bro
famous berömd
bell klocka

 

Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx

Veckobrev 5C v.8 (inför v.10)

Hej!

Sportlov v.9
Vecka 9 är eleverna lediga och fritidsklubben är stängd.

Läxor 5C v.10:
Måndag:
Historia – Grundboken s. 88-91 + arbetsboken s. 8+9.
Tisdag:
Onsdag:
Geografi – Grundboken s. 80-85 + arbetsboken s. 42-43.
Torsdag:
Fredag:
SV  – Grammatikförhör. Se separat blogginlägg.

 
Viktiga datum
¤ Föräldramöte tisdag 26/3 kl. 17.30
¤ Påsklov v.16
¤ Konsert i Norrmalmskyrkan 27/5 OBS ändrat!
¤ Kristi Him ledigt 30/5-2/6
¤ Studiedag fredag 7 juni.
¤ Skolavslutning  tisdag 11 juni

Trevlig sportlov,
Anna & Nathalie

Postad i 5C | Etikett

Konsert 5cd i Hedvig Eleonora lördag 6 april

Hej alla sångfåglar i 5c och 5d!

Vår första konsert för i år är i Hedvig Eleonora kyrka lördag 6 april kl.18.00.

Vi samlas kl.15.15 i kyrkan.

Konserten heter ”Vackra vita vår” och vi gör konserten tillsammans med 7cd och 9cd.

Biljetter kommer att finnas en timme före konsert i kyrkans entré. 100kr för vuxna

Vidare info om biljetter kommer snart att synas på skolans hemsida / konserter.

Vi kommer att sjunga den repertoaren som vi nu övar på!

Vi sjunger på franska, japanska, svenska och kanske något mer språk…

Ha ett trevligt SPORTLOV!!!

Glada hälsningar

Karin

 

 

Grammatikförhör i svenska v.10

5D torsdag 7/3
5C fredag 8/3

Områden: Substantiv, verb, sj-ljudet, egennamn, tj-ljudet och vanliga ord.  

 • Dags Övningsbok 5A sidorna: 26-30 + 35-63.(Inte uppgifter som kräver språkläraboken. Den använder vi inte). Kom ihåg att det finns facit i mitten av boken.
 • Du ska kunna:
  – Stava ord korrekt.
  – Vad verb och substantiv är.
  – Olika former av verb och substantiv.
  – Skillnaden mellan plural och singular.
 • Lär dig ramsan:
  Substantiv är saker och ting, till exempel hatt och ring.
  Verb är något man kan göra, till exempel tuta och köra.
  Adjektiv är hur man är, till exempel röd och kär.

Lycka till!
Nathalie

Veckobrev 5C v.7 (inför v.8)

Hej!

Språkval – fel datum tidigare
Glöm inte att lämna in språkvalsblanketten. Denna ska vara ifylld, påskriven och inlämnad senast fredag 22/2. Det står felaktigt datum på blanketterna har vi fått reda på.

Mattediagnos v.8
Diagnos på kapitel 2. Titta på målen och se vad du ska kunna. Diagnosen blir på tisdag för 5D och onsdag för 5C.

NO-prov v.8
Vi kommer att ha en prov på celler, hjärta, blod, lungor, andning och matspjälkningskanalen. Repetera genom att titta tillbaka på dina tankekartor, gå igenom de uppgifter som vi har gjort samt läs i boken ”Upptäck människan” s.4-13+28-41+42-53. Det är samma sidor som vi tidigare har haft i läxa. Alla elever som varit i skolan i dag fredag har fått en fusklapp som man får ha med sig på provet. På den får man skriva vad man vill men lappen måste vara gjord av eleven själv för att få användas på provet.
5C har provet torsdagen den 21/2 och 5D har provet fredagen den 22/2.

Sportlov v.9
Vecka 9 är eleverna lediga och fritidsklubben är stängd.

Läxor 5C v.8:
Måndag:
Engelska – Se separat blogginlägg. Är samma som för v.7 eftersom Nathalie var sjuk tidigare i veckan och inte har gett ny läxa.
Historia – Grundboken s. 86-87 + arbetsboken s. 7. Är samma som för v.7 eftersom Nathalie var sjuk tidigare i veckan och inte har gett ny läxa.
Matte – Klar med planeringen för kapitel 2.
Tisdag:
Onsdag:
Geografi – Prov. Se separat blogginlägg. (Bara för de elever som ej redan gjort)
Mattediagnos på kapitel 2. Se målen på planeringen.
Torsdag:
NO- Prov
Fredag:
SV  – Gör s.24-63 i Dags Övningsbok 5A + rätta. (Facit finns i mitten av Dagsboken.)
SV  – Klar med sin skriftliga instruktion.

Viktiga datum:
¤ Föräldramöte tisdag 26/3
¤ Påsklov v.16
¤ Konsert i Norrmalmskyrkan 27/5 OBS ändrat!
¤ Kristi Him ledigt 30/5-2/6
¤ Studiedag fredag 7 juni.
¤ Skolavslutning  tisdag 11 juni

Trevlig helg,
Anna & Nathalie