7D – läxa i engelska till fredag, 25/5

Write a text where you explain who your favorite character in Harry Potter and the Philosopher’s Stone is. Explain why and give some examples that show why you like him/her/it. Also write about whether you would like to be this character. Why? Why not? Explain! Bring your text to class on May 25.

Textilslöjd – Redovisning

För de elever i åk 7-9 som har textilslöjd denna termin:

Nu är det inte så många slöjdlektioner kvar denna termin. Det börjar bli dags för redovisningar av era slöjdarbeten. Redovisningen sker helst vid lektionstillfällena men vissa elever och klasser kommer behöva göra en utvärdering hemma för att hinna klart det praktiska arbetet under lektionerna. Bifogar dokumentet för utvärderingen.

Det finns möjlighet att göra utvärderingar muntligt tillsammans med mig eller att göra en redovisningsfilm för de som har Ipad. Utgångspunkten för dessa utvärderingar är också frågorna i bifogat dokument.

REDOVISNING tx-SLÖJD ÅK 7-9

Bifogar också bedömningsmatrisen för slöjd som utgår från de kunskapskrav som finns i ämnet.

MATRIS SLÖJD 9 pdf

Hälsningar Elin

 

Sök till Adolf Fredriks Gosskör inför nästa sångarår!

Nu är det dags för provsjungningar till Gosskören inför nästa läsår. Vi välkomnar alla intresserade killar i årskurs 4-9 (sopran, alt, tenor och bas).
Vid sökningen sjunger sopraner och altar vers 1 på Ack, Värmeland du sköna (f-moll, startton c1) och tenorer och basar sjunger vers 1 av Den blomstertid nu kommer.
Sökningstiderna är: 

4AB – fredag 18 maj kl.  08.30-09.15 (sal 502)
4CD – fredag 18 maj kl. 09.15-10.00 (sal 502)
4EF – fredag 18 maj kl. 10.00-10.45 (sal 502)

5-6ABCDEF – tisdag 15 maj kl. 11.45-12.45 (OBS! Sal 501)

7-9ABCDEF – onsdag 23 maj kl. 14.40-15.40 (sal 502)

VÄLKOMNA!
Sångarhälsningar/Tony

Sommarlovskör 18-20 juni

Hej!

Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser arrangerar även i år Sommarlovskör för sångsugna AF-elever och deras sångglada kompisar/släktingar. All information finns i bifogad PDF och anmälan är senast 27 maj. Du anmäler dig HÄR

VÄLKOMNA!
hälsar Föreningen Adolf Fredriks Musikklasser

Sommarlovskör 2018

Franska – Glosförhör vecka 18

Torsdag glosförhör om verbet aller och transportmedel:
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-1a-transports.4792027.html
https://quizlet.com/_4qajl5

Vi kommer innan betygssättningen träna på att berätta vad man gör i veckan. Bra att ni börjar träna på följande gloslistor. Vi gör det också under lektionerna självklart men här har ni alla viktiga gloslistor för dem som tycker är kul att träna på www.glosor.eu:
https://glosor.eu/ovning/a-c-1-u-6-la-semaine.4362905.html
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-les-verbes-pronominaux.7168054.html
https://glosor.eu/ovning/a-c-1-u-6-les-matieres.4392397.html
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-frageord-tidsuttryck.7219570.html
https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-questions-semaine.7303591.html
https://glosor.eu/ovning/le-temps-libre.4384211.html