Ty läxa till tisdag 18/9

Gör arbetsbladet du fick torsdagen 13/9. Skriv 1-2 meningar till varje bild, t ex Mein Bruder heisst Paul. Er spielt Fussball. Använd familjeorden på sid. 36 i boken. Kom ihåg att använda mein vid maskulinum och neutrum, men meine vid femininum, t ex meine Mutter, mein Vater, mein Kaninchen. Följande ord och fraser hjälper dig att bilda meningar: malen, alt, Jahre alt, neugierig, Student.

NO-läxa till tisdagen den 18 september

Läxan är att repetera partikelmodellen. Lär dig om de tre aggregationsformerna (fast-, flytande- och gasform).

Kanske kan du även klura ut vad som menas med densitet.

Ta hjälp av följande länkar.

Densitet och aggregationsformer

http://kemi.ugglansno.se/partikelmodellen/

Från naturvetenskap

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/rorelser-pa-molekylniva/

https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/materiens-tre-former/fasoevergangar/

Lycka till!

Christer

Glosförhör och läxor till måndag (7CD) – vecka 38

Måndag 16e september
Alla elever i gruppen ska vara klara med sidor 4-17 i övningsboken (kapitel 1a-1b). Om du inte har hunnit göra det på lektionerna, behöver du göra det hemma så att du ligger i fas med gruppens takt.

Torsdag 20e september: (djur på franska)

https://glosor.eu/ovning/chez-nous-2-1c-animaux.4964320.html
https://quizlet.com/_57bcy8