Biljettsläpp 8ef

Hej!

Nu är biljetterna till årets jul- och luciakonsert släppta! Ni går som vanligt in på konsertkalendern på AF:s hemsida och följer biljettlänken. Det kommer också att finnas ett event på AF:s facebooksida som ni gärna får dela.

Konsertinfo kommer inom kort!

Varm välkomna!

Hälsningar Lina

Träningsprogram till musik – Åk 8 (Jennies undervisningsgrupper)

Inlämning av sitt träningsprogram till musik skall ske…

8A + 8EF (Jennies undervisningsgrupper) – Måndag 3/12

Lämna in din inspelning via whatsApp (0733-699866) eller mejla jennie.cernjul@stockholm.se alt använd ett USB – minne. Använder ni ett USB-minne så återfår ni det efter att bedömningen är klar.

Många tack på förhand!

Fröken Jennie

Hämta dina kvarglömda saker!

Hej,

Vaktmästeriet har samlat ihop alla kvarglömda kläder, skor och saker som fanns runt om i skolan efter höstlovet. Dessa ligger på borden utanför vaktmästeriet på plan 2. Gå gärna förbi och se om något tillhör dig!

Det som inte hämtas före 16e november kommer att skänkas till välgörande ändamål.

Med vänliga hälsningar,
Stig, Mathias, Daniel och Peter

SV planering v 46 och 47

Tisdag v 46: Vikarie, läsning i romanen Flugornas herre, kapitel 3-6, med uppgifter till texten.

Onsdag v 46: halvklass – inför författarbesök

Onsdag v 46: helklass, redovisning – Voltaire, Bellman, Lenngren

Tisdag v 47: redovisning – Nordenflycht, Kellgren, Goethe, Byron, Shelley

Onsdag v 47: halvklass – boksamtal Flugornas herre, kapitel 3-6

Onsdag v 47: helklass, redovisning – Poe, Almqvist, Stagnelius

 

 

Español. Deberes para el jueves 8 de noviembre. Semana 45

Hola,

Los deberes para la el jueves ocho de noviembre de la semana 45 son leer el texto del ”libro de texto” de la página 58 titulado Uniformes Escolares y responder a las dos preguntas que hay al final del texto:

1. ¿Qué piensas tú de los uniformes?

2. ¿Te gusta llevar uniforme escolar o no?

OBS: skriv svaren på ett Word dokument eller i en A4 papper. Jag kommer inte acceptera läxor som inte kommer i en A4 format eller i en Word dokument.

Aquí tenéis varias palabras que os pueden ayudar:

Pienso que / opino que  = jag tänker/tycker att eller jag anser

Creo = jag tror att

Lo primero / primeramente = för det första

En segundo lugar = för den andra

En último lugar = till slut

Conclusión = slutsats

Sacar una conclusión = dra slutsats

(no) Estoy de acuerdo = jag håller (inte) med

Además = dessutom

Puesto que /debido a que = Eftersom eller därför att

Porque = för

Siempre = alltid

A veces = ibland

Nunca = aldrig

 

Reflektionsprov Kemi 8E och 8 F

Vecka 47 fredagen den 23 november kommer vi att ha ett reflektionsprov på kapitel 10:2 till 10:4. Du kommer att få en större fråga där du ska reflekterar kring ett miljöproblem. Du kommer få ha kemiboken och lektionsanteckningar med dig till provtillfället men det är bra om du läser igenom kapitlen innan.

Bedömningen kommer att ske på de mål som finns i bifogad fil.

Bedömning:
Bedömning prov 2

English examination week. 46 Listening and Reading Comprehension

Listening Comprehension: Tuesday and Wednesday

Reading Comprehension: Friday

Since we have been Reading alot during English class, the main focus before the examinations will therefore be on listening.

You can practice at home by listening to the news in English, differents songs and its lyrics, watch series or films mainly in English with English subtitles or entirely without.

Sites: www.ur.se, Netflix, Youtube