Franska 7AB -devoirs pour jeudi 22/3

Vocabulaire du chapitre 4B ”C’est le week-end” (p 76-78). Sim vanligt träna på quizlet. Se länken och listan nedan.

De som inte är klara med övningarna på s 101 till 103 i övningsboken ska göra klara dem till torsdag.

https://quizlet.com/278207244/chez-nous-2-chapitre-4b-flash-cards/

Qu’est-ce que tu fais ce week-end? # Vad gör du i helgen?
les loisirs # fritiden
il y a un bon film # det går en bra film
tu es pénible # du är jobbig
faire de la planche à voile # vindsurfa
faire la cuisine # laga mat
jouer au foot # spela fotboll
faire de la natation # gå på simning
faire des jeux vidéo # spela dataspel
regarder la télé # titta på tv
faire du vélo # cykla
danser # dansa
lire # läsa
aller au cinéma # gå på bio
faire de la voile # segla
faire du ski # åka skidor
faire des randonnées # vandra
vers sept heures # vid sju tiden
oublier # glömma
je dois # jag måste

A lundi!

Satsdelar

Läxa till torsdag: läs på detta.

Satsdelar: predikat – vad händer? = p

Subjekt – Vem/ vad gör något? = s

                ackusativobjekt – Vad + p + s? = ao

predikatsfyllnad – sker efter verben vara, bliva, heta, kallas

dativobjekt – Åt/till vem + p + s + ao? = do