7B Skolfotografering

7B har tid nu på måndag 21 augusti klockan 12.25-13.15.
Fotografering äger rum i sal 215, idrottssalen på plan 2.

Här kommer lite allmän info om hur det går till:

Dags för skolfotografering.

Den 21/8 – 28/8 kommer Svenskt Skolfoto till oss på Adolf Fredriks musikklasser för att fotografera eleverna. Fotolokal och fotoschema för klasserna kommer att anslås på skolan. Varje elev kommer att få en lapp av fotografen. Där står information om när bilderna finns att se på nätet och hur man gör för att beställa. Ytterligare information kommer också att skickas hem till varje familj.

Alla elever ska fotograferas för porträtt, gruppbild, skolkatalog och skolans arkivmaterial.

Vid frågor gällande fotograferingen, kontakta Svenskt Skolfotos kundservice på 0155-29 20 30 eller via mail till kundservice@svensktskolfoto.se

Hälsningar,

Svenskt Skolfoto gm Pom Mossberg, Adolf Fredriks musikklasser

7B Föräldramöte

Hej
Tisdagen den 5 september är det föräldramöte.

Vi börjar i aulan kl 18.30-19.15. Sedan går vi ner till sal 109 och fortsätter mötet. Vi avslutar senast kl 20.30. Om det är något speciellt ni föräldrar vill ta upp så får ni gärna mejla någon av oss mentorer i förväg.
(gretel.wahlback@stockholm.se; marcus.porsbring@stockholm.se)

Hälsningar

Marcus och Gretel