Franska 7AB – läxor

Till måndag 19/11 ska ni kunna utantill era repliker till de små scenerna som ni har förberett.

Via den länken kan ni lyssna på alla texter och övningar i Chez nous 2. Gå gärna in där och träna:

Chez nous 2

Till torsdag 22/11: vocabulaire du chapitre 2C. Träna på quizlet

https://quizlet.com/341229044/chez-nous-2-chapitre-2c-flash-cards/?new

Här är listan:

excusez-moi # ursäkta mig (artig)
excuse-moi # ursäkta mig
asseyez-vous # sätt er ner
il y a # det finns
passe-moi # ge mig/skicka mig
désolé(e) # ledsen
commencer # att börja
tiens # här, var så god
j’ai raté le bus # jag missade bussen
tout le monde # allihopa
là # där
anglais # engelska
français # franska
la règle # linjalen
peut-être # kanske
difficile # svårt
facile # lätt
les maths # matte
les SVT # NO
histoire-géo # historia och geografi
la cantine # skolmatsalen
un contrôle # ett prov
les devoirs # läxorna
la gomme # suddet
nous avons anglais à quelle heure? # Vilken tid har vi engelska?

Bon week-end et à lundi!

Angående inlämningar i allmänhet

Alla mina grupper har inte inlämningar just nu, men kände ändå att detta är värt att påpeka. Skolans datorer kan inte läsa .pages-filer (Dokument skrivna i Mac-programmet Pages). Ni som använder Mac hemma (jag gör det själv också) måste välja Exportera och sedan .docx när ni är klara med ert dokument.