Föreningen

Föreningen som stödjer kören heter Föreningen Adolf Fredriks Flickkör.

Samtliga korister och deras vårdnadshavare är medlemmar i föreningen. Arbetet leds av en styrelse som väljs bland koristernas föräldrar. I styrelsen ingår även dirigenten.

Ordförande: Charlotta Mcalpine

Sekreterare: vakant

Kassör: Hans Hovmöller

Ledamöter: Lars Larsson, Henrik Nyberg, Karin Gylbert, Annica Nilsson, Lina Sandborgh, Imren Celic.