Genomlyssning & ”utvecklingssamtal”

Genomlyssning och litet litet ”utvecklingssamtal” fredag 21 (i aulan) och måndag 24 (i 510) augusti
(Några kunde inte komma idag, för att ni inte hann få reda på det om ni inte var på repetitionen igår. Vi löser det när vi ses nästa gång.)
Ingenting farligt, vi sjunger och pratar. 7or och 8or på fredag, 9orna på måndag.
Välkomna!
(Tiderna finns i Teams. Jag lägger inte upp dem här eftersom alla era namn står där.)
/Fredrik
Halvkörerna!

Halvkörerna!

Stela Änglar Gretas Änglar
S1 Hanna

Alicia

Benthe

Agnes LL

Stella L

Celina

Lovisa

Agnes SL

Isabelle

Stella M

Alma

Hedvig

Christina

S2 Clara B

Stina

Christine

Mei-Ling

Josefine

Claudia

Siri

Momo

Flora

Greta

Barthil

A1 Juni

Signe G

Vendela

Signe F

Agnes H

Agnes A

Elsa H

Turid

A2 Manewa

Valentina

Sofia F

Tova

Elise

Agnes N

Edit

Julia W

Matilda

Julia B