Om Flickkören

Adolf Fredriks Flickkör än en av två s.k. ”profilkörer” på Adolf Fredriks musikklasser. I november 1972 kom det första utropet:

Nu ska vi starta flickkör!
”Fredrikorna” heter den tillsvidare men du kan säkert hitta på ett bättre namn. Kom med förslag! ––– Körens uppgifter blir att göra konserter inom och utanför skolan. Kanske en turné någonstans? Uppgifterna är många! Det kan bli spännande!
40 flickor får plats i kören och körledare blir Bo Johansson.

http://bo-choir.se/wp-content/uploads/Fredrikorna_dec1972-727x1024.jpg
Fredrikorna, november 1972

Den första tiden kallades kören helt enkelt för Musikklassernas Flickkör. Debuten skedde vid Svenska Lottakårens riksstämma den 23 mars 1973 i Folkets Hus i Stockholm. De som var med vill minnas att kören bland annat framförde Gottfrid Bergs arrangemang av Fjäril’n vingad syns på Haga samt Vila vid denna källa och några sånger till, som man hunnit repetera.

På bilden syns dåvarande rikslottachefen Louise Ulfhielm framför flickkörens 30-talet medlemmar. Mannen i skägg längst till höger är körens dirigent, Bosse Johansson.

Foto: Lasse Sjögren, Arméstabens Bilddetalj

http://bo-choir.se/wp-content/uploads/AdolfFredriksFlickk%C3%B6r_debut_mars1973B-1024x718.jpg
Musikklassernas Flickkör debuterar i mars 1973 på Svenska Lottakårens Riksstämma.

Sedan dess har hundratals sångerskor passerat genom kören. Många har gått vidare till professionella karriärer inom musikvärlden, andra har bibehållit körsången som ett starkt intresse vid sidan av sitt yrkesliv. Gemensamt har de en kärlek till musiken och många minnen för livet.

I Flickkören sjunger sopraner och altar som vill satsa ännu mer på sin ensemblesång och röstutveckling, utöver vad de redan får i sin utbildning i musikklasserna. Kören repeterar två eftermiddagar i veckan efter skoltid, och reser och gör konserter mycket flitigt, såväl i Sverige som utomlands. Som Flickkorist förväntas du ta stort eget ansvar för ditt musicerande, vi ställer upp på varandra för att hålla oss kvar som den bästa och roligaste Flickkören.

Sedan hösten 2017 leds kören av Fredrik Winberg, som är utbildad sångare, körpedagog och dirigent från Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Fredrik har arbetat på Adolf Fredrik Norrmalm sedan 2002. Vid sidan av sin musiklärartjänst på Adolf Fredrik har han även undervisat i dirigering och körmetodik på Musikhögskolorna i Stockholm och Örebro, samt leder Västerås Kammarkör och Rikskören Pro Musica.