Januari och februari

Januari och februari

I måndags eftermiddag 11/1 meddelades av högstadiet kommer att gå på fjärrundervisning från och med tisdag 12/1 och i första skedet till och med 22/1.

Flickkören kommer dock att repetera som vanligt, och vårt första rep för terminen blir torsdag 14/1 måndag 18/1.

När det blev beslut om fjärrundervisning för högstadiet innan jul fick Flickkören inte komma till skolan och repetera, varför kan vi det nu? 

Då var det Smittskydd Stockholm som utifrån smittläget rekommenderade årskurs 7- 9 i hela Stockholms Stad att vara på distans, medan måndagens beslut togs av huvudmannen bland annat utifrån att minska trängseln i skolan. Eftersom vi repeterar på eftermiddagar är det färre personer i skolan och vi håller till på plan 5 där inga andra elever är just nu, vilket betydligt minskar risken för trängsel. 

Givetvis gäller de vanliga försiktighetsåtgärderna i dessa smittspridningstider. För att vi lättare ska kunna hålla avstånd så kommer flera av våra repetitioner att ske i aulan i stället för 504.

  • Håll avstånd. Undvik kroppskontakt.
  • Håll god handhygien; tvätta händerna ofta, använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Var och en använder sina egna noter, dela inte pärm med varandra.
Januari måndag 11/1 Inget rep!
torsdag 14/1 Inget rep! Hemarbete – Kolla Teams!
måndag 18/1 Vanligt rep 16.00-18.00 i Aulan – första repet för terminen 🙂
torsdag 21/1 Vanligt rep 16.00-18.00 i 502
lördag 23/1 Inspelningsdagen är framflyttad! Nytt datum kommer.
måndag 25/1 Andrasopranerna stämrepar kl. 16-17

Alla repar kl. 17-18

torsdag 28/1 Altarna stämrepar kl. 16-17

Alla repar kl. 17-18

Februari måndag 1/2 Förstasopranerna stämrepar kl. 16-17

Alla repar kl. 17-18

torsdag 4/2 Vanligt rep 16.00-18.00 i 504
lördag 6/2 skulle vi ha varit i Lund och uruppfört Ja visst gör det ont av Maria Lithell. Det blir i stället en digital konsert. Datum kommer senare.
måndag 8/2 Vanligt rep 16.00-17.30 i 504
torsdag 11/2 Vanligt rep 16.00-18.00 i 504
måndag 15/2 Vanligt rep 16.00-17.30 i 504
torsdag 18/2 Vanligt rep 16.00-18.00 i 504
måndag 22/2 Vanligt rep 16.00-17.30 i 504
torsdag 25/2 Vanligt rep 16.00-18.00 i 504