Provsjungning

NYTT: Årets provsjungningar!
Provsjungningar inför höstterminen 2018 äger rum under maj månad. Inbjudan till provsjungning kommer upp här på informationsbloggen, på Flickkörens hemsida, samt genom anslag på Adolf Fredrik Norrmalm och Adolf Fredrik Farsta.

I undantagsfall sker i mån av plats ibland även antagning inför vårterminen.

Frågor om provsjungningarna sköts via e-post till Fredrik: fredrik.winberg(at)stockholm.se.

De vanligaste frågorna och svaren om provsjungning:

1. Varför provsjungning?

I samband med provsjungningen får du möjlighet att fundera på om detta är ett sammanhang som skulle passa dig. Körledaren får möjlighet att fundera på om Flickkören är rätt plats för dig att utvecklas sångligt och musikaliskt.

Du som går i högre årskurs får också söka. Då gör jag även en bedömning om ifall dina förkunskaper och röstutveckling är tillräckliga i förhållande till körens nivå.

2. Hur anmäler jag mig till provsjungning?

Du behöver inte anmäla dig på något särskilt sätt. På inbjudan till provsjungning står vilken tid som din klass eller din årskurs kan komma, då dyker du helt enkelt upp vid den salen på den tiden.

3. Hur går en provsjungning till?

Provsjungningen är som en kort sångstund, där du som söker får sjunga ensam och tillsammans med körledaren.

4. Är det en jury som bedömer?

Nej. Det är inte som på TV. Det finns ingen jury och ingen kommenterar det som görs. Det är körledaren som lyssnar på dig.

5. Vad lyssnar ni efter?

Körledaren för protokoll och poängsätter de fasta moment som ingår i provet. Den sammanlagda poängsumman avgör vilka som erbjuds plats. De fasta momenten är:

 • Valfri sång
  Du sjunger en sång som du själv har valt och övat på förhand.
  Sången sjungs a cappella. Det betyder att man sjunger utan att någon spelar till.
 • Värmlandsvisan
  Du sjunger Värmlandsvisan, melodin, i f-moll (startton c1). Om du är alt kan du sjunga i d-moll (startton a).
 • Härmning och melodiminne
  Körledaren sjunger före, eller spelar några toner eller en melodislinga på pianot, och du får härma.
 • A vista
  Du får sjunga ett kort stycke från noter som du inte sett tidigare.

6. Vilken sång ska man välja?

Ta en kort sång som du blir glad av att, och som du tycker att du gör bra.
Det är inte sången i sig jag lyssnar på, utan hur du sjunger den.
Därför ska du välja en sång där du kan både text och melodi utantill, och som du tycker om att sjunga.

7. Hur förbereder man sig för en provsjungning?

Du kan bara förbereda de sångerdu ska sjunga, så att du är trygg i att du kan text och melodi.
Det som visar sig när vi börjar musicera tillsammans är summan av dina musikaliska erfarenheter, din rösts omfång, ditt gehör och din sångvana. Kom som du är, det räcker.

8. Varför kallas några till ett andra prov?

Ibland är det svårt att avgöra om någon skulle passa i kören eller inte. Det kan vara fråga om tillfällig heshet (t.ex. allergi eller förkylning) eller något annat som gör att man erbjuds möjlighet att komma och göra sin provsjungning en gång till.

9. Hur många tas in?

Det hänger på hur många av nuvarande sångare som fortsätter i höst. Kören behöver också ha en bra balans mellan stämmorna och mellan årskurserna.

10. Jag går i sexan eller sjuan, kan jag ändå söka?

Ja du kan komma till provsjungning även om du går i sexan eller sjuan. I undantagsfall även i åttan. Hur många som tas in från högre årskurser beror på körens sammansättning inför nästa läsår.

11. När får man svar?

Listan på de antagna kommer på Flickkörens anslagstavla på AF Norrmalm och anslås på ett ställe som musiklärarna i AF Farsta bestämmer. Det finns fyra slags svar:

 1. Ja. Du erbjuds en plats. Du tackar ja till din plats genom att fylla i ett terminsformulär på nätet där du tar ställning till om du kan vara med under kommande tillfällen under hösten. Detta ska vara gjort senast 1 juli.
 2. Nej. Vi kan inte erbjuda dig plats i Flickkören den här gången.
 3. Åter. Vi behöver höra dig en gång till (se fråga 8). Läs noga anslaget för att se vilken tid du ska komma.
 4. Reserv. Vi skulle vilja erbjuda dig en plats, men vet inte om det finns plats. Om du vill kan du stå kvar som reserv. Tyvärr måste du vänta tills mitten av augusti innan du kan få besked om plats. Först måste vi lyssna på dem som ska provsjunga en gång till, och alla körsångare måste hinna svara på om de ska vara med i höst. Detta är kanske det vanligaste svaret till de som söker och redan går i sexan och sjuan.