Föreningen

Föreningen som stödjer kören heter Föreningen Adolf Fredriks Flickkör.

Samtliga korister och deras vårdnadshavare är medlemmar i föreningen. Arbetet leds av en styrelse som väljs bland koristernas föräldrar. I styrelsen ingår även dirigenten.

Ordförande: Karin Gylbert

Sekreterare: Lars Larsson

Kassör: Hans Hovmöller

Ledamöter: Henrik Nyberg, Eugenia Kuteeva, Jun Elding, Niklas Mattsson, Anders Börjesson.