Föreningen

Föreningen som stödjer kören heter Föreningen Adolf Fredriks Flickkör.

Samtliga korister och deras vårdnadshavare är medlemmar i föreningen. Arbetet leds av en styrelse som väljs bland koristernas föräldrar. I styrelsen ingår även dirigenten.

Ordförande: Eva Lagercrantz

Sekreterare: Anders Palmqvist

Kassör: Ulf Schuberth

Ledamöter: Jesper Sundén, Annica Nilsson, Charlotta Macalpine, Katarina Fagerlund, Lars Cronsioe.