Adolf Fredriks Gosskör

Intern informationsblogg

Konsertdatum

Sångåret 2017/2018

VÅRTERMINEN 2018:

Fredag 20/4 kl. 19.00: medverkan vid Vårkonsert med Sveriges Körförbund, Norrmalmskyrkan. Rep kl. 17.00 i kyrkan.
Info om biljetter inom kort.

Torsdag 26/4 kl. 19.00: Adolf Fredriks Gosskörs Vårkonsert, Eric Ericsonhallen. Genrep kl. 15.00 i EE-hallen. Info om biljetter inom kort.

Fredag 18/5: ev kl. 15.00-17.00, repetition med norska flickkören.

Lördag 19/5 kl. 16.00:
konsert med Bergen Domkirkes Jentekor, Storkyrkan. Fri entré – kollekt. Samling kl. 14.00 i Storkyrkan.

Torsdag 14/6-söndag 17/6: konsertturné till Skåne och Köpenhamn.
Torsdag 14/6 kl. 19.00, konsert Lunds Domkyrka

Vid samtliga konserter gäller ordinarie konsertklädsel och BLÅ fluga för samtliga.

Tisdag 17 oktober:

Konsert i Adolf Fredriks kyrka kl. 19.00
Medverkande: Gosskören, Flickkören och Musikgymnasiets Kammarkör
Repetition:
kl. 15.00-16.00 (Gosskören)
kl. 18.00-18.20 (alla tre körerna) – kom ombytt senast 17.50. Samling på orgelläktaren!

Lördag 11 november:

10.00-16.00 Repdag med Anci Hjulström i aulan på skolan

Onsdag 15 november:

15.45- ca 18.00 Rep med Anci Hjulström i aulan (hela Gosskören)

Torsdag 16 november:

16.00- ca 18.15 Rep med Anci Hjulström i aulan (hela Gosskören)

Torsdag 7 december:

Scenisk Advents- och julkonsert i Norrmalmskyrkan kl. 19.00
Genrep kl. 15.00 i kyrkan. Ta med konsertkläder och mellis!

 

Adolf Fredriks Gosskör © 2015 Frontier Theme