Unga röster i ny musik

En vårkonsert bland annat med uruppförande av Adolf Fredriks musikklassers beställningsverk av Britta Byström till texter av Gustaf Fröding och Nils Ferlin.

Torsdag 4 april kl 19.00
Musikaliska, Nybrokajen 11
Klasserna 7EF och 8CD 
Helena Ströberg och Fredrik Winberg, dirigenter

Köp biljetter