Sing along i Berwaldhallen

Söndag 22 oktober kl 13.00 och 15.00
Berwaldhallen

Kom och sjung i Berwaldhallen tillsammans med elever från Farsta grundskola Adolf Fredriks Musikklasser. Stäm upp i älskade sånger och låt musiken flöda!

Klass 5GH
Anna Cederberg, körledare
Johan Pejler, allsångsledare

Biljetter förköp

Arrangör: Radiokören