Sånger kan bära

Körklasserna 5CD, 6EF och 8AB bjuder in till höstkonsert med blandad repertoar med anknytning till FN-dagen.

Tisdag 23 oktober kl 19.00
Gustaf Vasa kyrka
Klasserna 5CD, 6EF och 8AB
Lotta Hasselquist Nilsson, piano
Karin Bjurvald, Cassandra Jenner och Anna Sandström, dirigenter

Köp biljetter