Lucia på Nordiska museet

En vacker och stämningsfull luciaupplevelse i norrskenets ljus. Årets konserttema tar med publiken till ett vintrigt Arktis. I Nordiska museets stora hall under norrskenets ljus framförs välkända luciasånger och musik från de arktiska länderna. 120 körsångare från Adolf Fredriks musikklasser uppträder tillsammans med en stråkensemble och pianist Björn Eriksson, under ledning av Helena Ströberg.

Fredag och lördag, 13 och 14 december kl 19.00
Stora hallen, Nordiska museet
Klasserna 5EF och 8EF tillsammans med stråkensemble
Björn Eriksson, pianist
Helena Ströberg, dirigent

Köp biljetter