Låt klinga våra dagar

Tisdag 17 oktober kl 19.00
Adolf Fredriks kyrka

Skolornas tre profilkörer möts i en gemensam höstkonsert med musik av bland andra G. Fauré, G. Holst, F. Mendelssohn och S-E. Johanson.

Adolf Fredriks Flickkör, Adolf Fredriks Gosskör och
Stockholms Musikgymnasiums kammarkör
Fredrik Winberg, Tony Margeta och Helene Stureborg, dirigenter

Biljetter förköp

Arrangörer: Adolf Fredriks Flickkör, Adolf Fredriks Gosskör, Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör