Nya röster

Torsdag 19 oktober kl 19.00
Musikaliska, Nybrokajen 11

Höstkonsert med 4EF, 7CD och 7EF från Adolf Fredriks musikklasser under ledning av Lina Sandborgh och Fredrik Winberg. Fyrorna gör sin första konsert som nya elever och ny kör på Adolf Fredrik, och sjuorna gör sin första konsert som blandad kör. Musik av bl a Sting, Viba Femba, och Leonard Cohen, musik från Japan och Syrien och Les Misérables. Konserten ingår AF’s konsertvecka och temaår AFeQual.

Klasserna 4EF, 7CD och 7EF
Lina Sandborgh och Fredrik Winberg, dirigenter

Biljetter förköp

Arrangör: Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm