Shchedryk från Ukraina gästar Farsta – invigningskonsert

Måndag 23 oktober kl 19.00
Eric Ericsonhallen

Invigningskonsert för musikfestivalen Rethinking Europe: Ukraine, där barnkören Shchedryk från Ukraina möter barn från Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser. Här får barnen, genom musiken som enande faktor, bygga relationer i en konsert om musik och medmänsklighet.

Klass 6GH och barnkören Shchedryk
Marcus Josephson, dirigent

Biljetter förköp

Arrangör: Ukrainska institutet i Sverige