Konsert Linköping

Måndag 8 maj kl 13.00
Folkkungaskolans aula

Klass 9AB och Linköpings musikklasser
Anna Sievers och Marie Samuelsson

Fri entré

Arrangör: Linköpings musikklasser