Svenska/Engelska: Svara på enkät

Idag kommer vi rensa skåpen och svara på en enkät på avenskan och engelskan. Enkäten hittar ni på länken nedan:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__uyYr3RURVRRQVpDUFJKRTM3TU8wWFdVQ0VSMVdHUy4u

Jag har också fått alla zines och kommer dela ut dem under lektionen

Engelska: Läxa till fredag 5/4

På lektionen såg vi klippet om ovanliga skolor. Ta hjälp av klippet eller dina anteckningar och svara på två av frågorna skriftligt:

  • Which school had the best solution to it’s environment? Why?
  • Which school would you most like to attend? Why?
  • Which school would you least like to attend? Why?
  • Which school do you think would work best in Sweden? Why?

Om du missade lektionen kan du se klippet här: