9EF Planering NO VT 2019

v.4
Halvklass: Övning Nationella prov i kemi     Övning NP 2017     Förslag på svar: Förslag svar Övning NP 2017  
Helklass: så fungerar ditt nervsystem, sid 274-278. Presentation: Nervsystemet
Läxa till fredag v.5 : Förklara begreppen sid 278(ej frågorna).
 
v.5
Halvklass: Undersökning: Hur snabb är en nervsignal?    Lab Hur snabb är en nervsignal
Helklass: Läxförhör i grupp + Presentation Människans hjärna  människans nervsystem
 
v.6
Halvklass: Undersökning: Undersök din reaktionstid.  Lab: Undersökning reaktionstid
Helklass: tankekartor kemi  tankekartor salter metaller
Uppgift kemiska ämnen, gruppering och bindningar tabell kemiska ämnen inför prov 2019

v.7 Kemiprov 9EF

Målbeskrivning inför provet: Målbeskrivning Kemiprov 9EF vt 2019
Presentation ”Joner och jonföreningar” : joner + jonföreningar
Uppgiften som finns inuti presentationen(uppg 1-3) : Uppg 1-3 Atomer blir joner
Film Jonföreningar: Jonföreningar
Presentation Salter: Salter är jonföreningar
Presentation Metaller: Metaller
Presentation Spänningsserien:  spänningsserien
Uppgift spänningsserien : uppgift redox-reaktioner skalan
Öva på reaktionsformelskrivning: Formelskrivning      Facit: Facit formelskrivning
Arbeta interaktiv med kemibokens app : Spektrum kemiapp
Facit Testa-dig-själv  facit testa dig själv
Arbetsblad Tabell kemiska ämnen + facit  tabell kemiska ämnen inför prov 2019   Facit tabell kemiska ämnen

v.45 Onsdag Nationella prov

Hej, i morgon Onsdag är det dags för de muntliga nationella proven i Matematik och Engelska. Schemat kommer att se annorlunda ut, så titta i schemavisaren hur dagen ser ut. Det kommer att vara anslaget på anslagstavlan i korridoren vilken tid som de olika grupperna kommer att ha nationellt prov, de går då från lektionen.