9EF Planering NO VT 2019

v.4
Halvklass: Övning Nationella prov i kemi     Övning NP 2017     Förslag på svar: Förslag svar Övning NP 2017  
Helklass: så fungerar ditt nervsystem, sid 274-278. Presentation: Nervsystemet
Läxa till fredag v.5 : Förklara begreppen sid 278(ej frågorna).
 
v.5
Halvklass: Undersökning: Hur snabb är en nervsignal?    Lab Hur snabb är en nervsignal
Helklass: Läxförhör i grupp + Presentation Människans hjärna  människans nervsystem
 
v.6
Halvklass: Undersökning: Undersök din reaktionstid.  Lab: Undersökning reaktionstid
Helklass: tankekartor kemi  tankekartor salter metaller
Uppgift kemiska ämnen, gruppering och bindningar tabell kemiska ämnen inför prov 2019
v.7
Halvklass: Film Våra sinnen SLI. Genomgång smak, lukt och känsel. Repetera inför Kemiprovet.
Helklass: Kemiprov
v.8
Helklass: Genomgång  Ögat. (powerpoint)   Arbetsblad Ögats delar och funktion
9E: Läxa till fredag: ögats delar.
v.10
Halvklass:  Undersökningar ögat

v.11-v.14 Repetition inför NP:

  1. Läs sammanfattningen på varje kapitel (i slutet).
  2. Gör en självbedömning av begreppen.
  3. Leta upp de begrepp som du är osäker på i texten och skriv ner dessa med förklaring.
  4. Titta igenom alla sidor på kapitlet genom att läsa alla rubriker, alla kursiva ord och titta på bilderna. Du kommer inte hinna läsa all text, ca 10 sek per sida.
  5. Gör testa-dig-själv på hela kapitlet på Appen nedan (klicka på kap 1, längst ner på sidan): http://webbapp.liber.se/spektrum-kemi/#
Grov planering:
v.12 Kap 3 & 4 + genomgång kap 6 Mark  Självbedömning begrepp kap 3 & 4        Mark och jord-Powerpoint
v.13 Kap 7, 8 & 10 + genomgång kap 11 Material   Självbedömning begrepp kap 7 & 8 & 10       Material-Powerpoint
v.14 Genomgång av olika kretslopp: vatten + kol. NP är v.14 på onsdag och fredag(laborationsprov).
Filmer att titta på: 
v.15
Halvklass: Presentation: Örat och balansen
Helklass: börja repetera inför provet v.17   Målbeskrivning biologiprov v.17

v.7 Kemiprov 9EF

Målbeskrivning inför provet: Målbeskrivning Kemiprov 9EF vt 2019
Presentation ”Joner och jonföreningar” : joner + jonföreningar
Uppgiften som finns inuti presentationen(uppg 1-3) : Uppg 1-3 Atomer blir joner
Film Jonföreningar: Jonföreningar
Presentation Salter: Salter är jonföreningar
Presentation Metaller: Metaller
Presentation Spänningsserien:  spänningsserien
Uppgift spänningsserien : uppgift redox-reaktioner skalan
Öva på reaktionsformelskrivning: Formelskrivning      Facit: Facit formelskrivning
Arbeta interaktiv med kemibokens app : Spektrum kemiapp
Facit Testa-dig-själv  facit testa dig själv
Arbetsblad Tabell kemiska ämnen + facit  tabell kemiska ämnen inför prov 2019   Facit tabell kemiska ämnen

v.45 Onsdag Nationella prov

Hej, i morgon Onsdag är det dags för de muntliga nationella proven i Matematik och Engelska. Schemat kommer att se annorlunda ut, så titta i schemavisaren hur dagen ser ut. Det kommer att vara anslaget på anslagstavlan i korridoren vilken tid som de olika grupperna kommer att ha nationellt prov, de går då från lektionen.