Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 23. Semana 21.

Hola!

Recuerda que el jueves vamos a hacer una prueba de comprensión auditiva. Para practicar para la prueba tienes que escuchar los audios del libro sin mirarlo e intentar comprender qué es lo que dicen.

Hazlo así: pulsa en el link, después en el capítulo que quieras escuchar y después en ”lyssna” (está a la derecha)

Kom ihåg att ni kommer att göra en hörförståelse prov på torsdag. För att öva inför provet måste ni lyssna på bokens ljudfiler utan att titta på texten medan du lyssnar och försöker att förstå vad audion handlar om.

Gör så här: tryck på länken, sedan välj vilken kapitel vill du öva på och sist tryck på ”lyssna” (till höger)

Gracias 7

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 23 de mayo. Semana 21.

Hola!

Para el jueves 23 de mayo tenéis que grabar un archivo de voz o un vídeo describiendo vuestra habitación y otra parte de vuestra casa. El archivo/vídeo no puede durar menos de un minutro ni más de dos. Tenéis que enviarlo a af8prov@gmail.com. Estos deberes son una parte de la prueba oral.

Till torsdagen 23 maj måste ni spela in en ljudfil eller en video med en beskrivning om ert sovrum och en annan del och vårt hus/lägenhet. Filen eller videon kan inte vara kortare än 1 minut eller längre en 2. Skicka filen till af8prov@gmail.com. Den här uppgiften är en del av den muntliga provet.

Un saludo

Miguel

Español. Åk7 E-F. Sobre la prueba de la semana 20.

Hola,

Viktig info inför provet som sker vecka 20:

 1. Provet kommer att ha 4 olika delar: hörförståelse, läsförståelse, skriftlig och muntlig.
 2. Ni måste kunna grammatiken från kapitel 1 till 16 (titta genom minigrammatiken i text boken, sidor: 92-99)
  1. Regelbundna verb i nutiden (-ar/-er/-ir)
  2. Oregelbundna verb i nu tiden (ser/estar/ir/tener) + Jugar + dormir
  3. Futurum
  4. Bestämd och obestämd form
  5. Böja adjektiv
  6. Genitiv: ex. La capital de España es Madrid
  7. Verbet llamarse (sida 97)
  8. Personliga pronomen.
  9. Frågeord: qué, quién, cuándo, dónde, adónde, osv….
 3. Ni måste kunna:
  1. Presentera.
  2. Ställa frågor till en annan person.
  3. Köpa något på en glasskiosk eller liknande.
  4. Berätta om sig och sin familj.
  5. Färger, positioner, kläder.
  6. Berätta om en dag i skolan.
  7. Berätta om sin fritid.
  8. Berätta vad man har och vad man måste göra.
  9. Väder
  10. Klockan vad är klockan och när man gör något.
  11. Siffror
  12. I text boken under rubriken ”Palabras” finns det viktiga meningar, sidorna 86-90.
 4. Hur kan ni öva? Ni får gärna använda mina Quizlet Åk7 och göra uppgifterna om boken som är på www.gracias.nu

Un saludo

Miguel

Español. Åk 7 E-F. Deberes para el jueves 9 de mayo. Semana 19.

Hola!

Para el jueves 9 de mayo tenéis que preparar una presentación oral de una persona a la que apreciéis, puede ser un familiar, amigo, cantante, artista, político, deportista, etc. Cuenta sobre quién es, cuántos años tiene, su familia, de dónde es, porqué te gusta esa persona, etc. La presentación oral no puede durar menos de 1 minuto ni más de 2. Podéis utilizar anotaciones pero NO PODÉIS leer. Todos presentaréis vuestro personaje a algún compañero y algunos presentarán ante toda la clase.

(Läxorna till torsdagen den 9:e maj är att förbereda en muntlig presentation av en person som ni uppskattar, det kan vara en släkting, en vän, en sångare, en artist, en politik, en idrottare, osv. Berätta vem hen är, ålder, familj, varifrån kommer hen, varför ni gillar hen, osv. Er muntlig presentation kan ta mindre en en minut men inte mer en 2 minuter heller. Ni kommer att presentera det till en klasskamrat men flera ska presentera också inför hela klassen).

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 25 de abril. Semana 17.

Hola,

Para el jueves tenéis que resumir en español una noticia, podéis empezar con ”La noticia trata sobre/de……..”

Los alumnos del grupo E tenéis que resumir esta noticia: Deberes semana 17. Grupo E

Los alumnos del grupo F tenéis que resumir esta noticia: Deberes semana 17. Grupo F

Para aquellos que quieran leer la noticia entera y consultar la fuente pueden hacerlo en Noticia de El País. Móvil con 13 años. ¿Y ahora qué?

(För de som är extra nyfikna och vill läsa på hela nyheten och veta om källan kan trycka på länken)

Espero que paséis unas buenas vacaciones de Semana Santa.

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 25 de abril. Semana 17.

Hola!

Los alumnos del grupo E tenéis que eschuchar este audio y resumirlo en sueco:

Los alumnos del grupo F tenéis que escuchar este audio y resumirlo en sueco:

Espero que paséis unas buenas vacaciones de Semana Santa.

Un saludo

Miguel

Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 25 de abril. Semana 17.

Hola!

Para el jueves 25 de abril tenéis que aprender a hablar del tiempo en español. Para ello tenéis que utilizar el PPT, también podéis escuchar esta canción.

(Läxor till torsdag 25/04 är att lära er om vädret på spanska. Ni måste använda  PPTn och ni får också lyssna på den här låten)

PPT: Qué tiempo hace(2)

Canción: ¿Qué tiempo hace hoy?

Espero que paséis unas buenas vacaciones de Semana Santa.

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 28 de marzo. Semana 13.

Hola,

Para el jueves 28 de marzo quiero que entre todos hagáis un Quizlet gigante con muchas palabras. ¿Cómo podéis hacerlo?

1. Regístrate en Quizlet. (Registrera dig i Quizlet)

2. Hacer click en este link. (Klicka på länken) https://quizlet.com/_6bcgch

3. Debajo del título del Quizlet, a la izquierda, hay un símbolo de un lapicero, hacer clic ahí para poder editar el Quizlet. (Under Quizlets rubrik, till vänster, finns det en symbol av en penna, trycka på den för att kunna börja redigera)

4. Escribe la clave (Skriv lösenordet): palabras

4. Escribir al menos 20 palabras del libro de textos que te parezca interesante saber y recordar. (Skriv minst 20 ord från text boken som du tycker att är viktiga att kunna)

5. Estudiar las palabras. (Plugga på ord. Jag vet är det ser omöjligt ut att plugga 300 ord MEN de flesta kan ni redan)

El jueves 28 de marzo tendremos un test sobre ese Quizlet para saber cuántas palabras os habéis aprendido. (På torsdag 28 mars kommer ni att göra en digital test om orden för att utvärdera hur många ord har ni lärt er)

Un saludo

Miguel