Español. Åk 9 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Espero que vuestra Prueba Nacional de sueco os haya ido bien. Para el jueves 21 de marzo tenéis que escribir un texto con las 10 ”palabras para escribir un texto bonito” que habéis elegido. El texto no puede tener más de 200 palabras y puede tratar de lo que queráis.

(Hoppas att er NP i svenska gick bra. Till torsdagen 21 mars måste ni skriva en text med de där 10 ord ”för att skriva en fin text” som ni hade som läxa i veckan 11. Texten får inte ha mer en 200 ord och det kan handla om vad ni vill)

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Para el jueves 21 de marzo tenéis que escuchar este audio

y responder a las preguntas 1 y 2 de las fotocopias que os he dado en clase. La hoja 3 es opcional.

(Till den 21 mars måste ni lyssna på audiofilen och svara på frågorna i häftet som ni fick åt mig och som är i sidan 1 och 2. Sidan 3 är frivilliga, men ni kan gärna göra det.)

Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 21 de marzo. Semana 12.

Hola,

Para el jueves 21 de marzo tenéis que (ni måste) entrenar con los verbos que hay (som finns ) en este Quizlet: Quizlet de verbos.

El jueves haréis un test en Quizlet para comprobar si os los habéis aprendido.

(På torsdag kommer ni att göra en test i Quizlet för att kunna utvärdera om ni har lärt er verben)

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 14 de marzo. Semana 11.

Hola,

Como sé que tenéis Nationella Prov la semana 11 sólo tenéis que escribir una lista con 10 palabras, que penséis que son útiles, extraidas del PPT sobre ”Palabras útiles para mejorar tus textos(1) y que queráis aprenderos claro. Tenéis que darme la lista escrita en un papel o enviármela por mail a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Eftersom jag vet att ni har Nationella Prov under veckan, ni behöver bara skriva en lista med 10 ord från PPT Palabras útiles para mejorar tus textos(1) som ni tycker att de är användbara och att ni vill lära er förstås. Ni kan lämna listan i pappersform eller mejlar mig till miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Deberes para el jueves 14 de marzo. Semana 11.

Hola!

Para el jueves 14 de marzo tenéis que escribir un diálogo, que ha de durar como mínimo 30 segundos y como máximo 1 minuto . Las instrucciones están en el libro de ejercicios, página 91, actividad 5. Presentaréis el diálogo frente a la clase o a mí en studierum. Podéis escribir el diálogo sólos, en parejas o en tríos. Me quedaré con vuestro diálogo después de la presentación.

Läxa är att skriva en dialog. Läs instruktionerna som ligger i övningsboken, sida 91 uppgift 5. Ni kommer att presentera den framför klassen eller till mig i studierummet. Hur länge måste dialogen vara? min. 30 sekunder max. 1 minut. Ni kan göra dialogen enskilda, i grupper av två eller tre. Jag kommer att behålla era fina dialoger efter presentationen.

Un saludo

Miguel

Español. Åk7 E-F. Deberes para el jueves 7 de marzo. Semana 10.

¡Hola!

Para el jueves 7 de marzo tenéis que hacer lo siguiente:

De som tillhör grupp E måste läsa texten ”Comer en España” i texboken sidan 76

De som tillhör grupp F måste läsa ”Un día escolar” i texboken sidan 77

Under lektionen kommer ni att:

1. Sammanfatta på svenska vad texten handlar om till era klasskamrater UTAN att titta varken på boken eller på anteckningarna.

2. Lära era klasskamrater 5 nya ord som ni tycker att är viktiga eller intressanta. Ni FÅR INTE titta varken på boken eller anteckningarna.

Efter det kommer jag att fråga er vad de andras texten handlar om + vilka nya ord har ni lärt er.

Un saludo,

Miguel

Español. Åk9 E-F. Información sobre el test de la semana 9.

Hola,

Aquí tenéis información sobre el test de la semana 8:

 • No vais a tener nota. (Ni kommer inte att få betyg, bara godkänd eller inte godkänd)
 • Lunes: NO hay test. Hay clase normal.
 • Martes. test de comprensión auditiva y lectora.
 • Jueves: test de expresión escrita.
 • Jag kommer att uppskatta väldigt mycket om ni kommer med era mobiltelefoner på tisdag. Det är inte obligatorisk men det kan hjälpa mig mycket att rätta era test snabbare.
 • Testen kan handla om allting som finns i boken mellan kapitel 1 t.o.m. 7
 • Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 21 de febrero. Semana 8.

Hola,

Para el jueves 21 de febrero tenéis que grabar vuestra voz respondiendo a estas preguntas (Läxör till torsdag 21/02 är att spela in er fin röst och berätta:)

1. ¿Qué has hecho el fin de semana? (Vad har du gjort under helgen?)

2. ¿Qué has hecho el lunes? (Vad har du gjort i måndags?)

3. Describe lo que estás viendo y lo que está pasando. Puedes mirar a través de una ventana, encender la televisión, describir lo que esta pasando en la call, etc. Lo importante es que utilices el gerundio. (Beskriv vad du ser och vad är det som händer. Du kan titta genom fönstret, eller beskriva vad är det som händer på TV, vad är det som händer på gatan, osv. Syftet är att använda GERUNDIO)

IMPORTANTE:

 • Den här uppgiften är en del av testet som sker under veckan 8.
 • Filen för inte bli kortare en 1 minut och inte längre en 3.
 • Det är individuell.
 • Gör man inte det klarar man inte den muntliga delen av testen.
 • Skicka era filer senast 21/02 kl 12:00 till: af9prov@gmail.com

Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk8 E-F. Información sobre el test de la semana 8.

Hola,

La semana 8 vais a tener un test. No vais a recibir notas, sólo aprobado (godkänd) o no aprobado (icke godkänd)

Lunes: no hay test. Es una clase normal.

Martes: test de comprensión auditiva y lectora.

Jueves: test de expresicón escrita.

Vad kan testen handlar om? Allt möjligt från kapitel 1 till 9.

Jag skulle uppskatta mycket om ni kan komma med era mobiltelefoner eller era plattor på tisdag. Det är inte obligatorisk men det kommer att hjälpa mig mycket för att korrigera era prov snabb.

Si tenéis preguntas podéis escribirme a: miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel