Utflykt / mentorsdag till Klövbergsgrottorna

Hej!

På fredag bryter vi ordinarie undervisning för en friluftsdag vid Klövbergets naturreservat ute på Tyresö Brevik.

Utomhusaktiviteter hela dagen med möjlighet för besök i grottorna för de som vill och vågar.

Information om transporter och packlista finns i presentationen nedan.

Utflykt grottorna

Nu hoppas vi på ordentligt fint väder  // Markus och Clas

Postad i 8C

Strukturerade samtal och inspelandet av egna podcasts. Ett arbete i Svenska/SO

Podcast – En form för alla att leda och delta i samtal

Beskrivning:

Under fem veckor kommer eleverna att få öva sig i att föra strukturerade samtal. De kommer få lära sig samtalstekniker och redovisa dessa genom inspelade podcasts kring varierande ämnen, varav ett är knutet till religionsundervisningen.

Tid:

Vecka 37-41

Syfte:

Utöver att kunna delta i och leda samtal är syftet att känna igen och vid andra tillfällen kunna använda sig av podcast som en redovisningsform eller studieteknik.

Centralt innehåll:

          Tala, lyssna och samtala

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta

huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare,

om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk,

innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel,

till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer

            Språkbruk

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera

nyckelord och föra anteckningar.

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper

och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang,

med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Arbetssätt:

Övningar där eleverna arbetar med samtalets struktur och innehåll.

Lyssnaövningar i olika former, vid genomgångar, vid samtal och vid analys av podcasts. Spela in och analysera det inspelade materialet

Bedömning:

De genomförda övningarna under lektionstid i att delta i och föra samtalet framåt samt leda samtal. Processen kring sitt arbete med att planera och spela in en egen podcast, själva slutprodukten  – den färdiga podcasten och reflektionen kring arbetet

Bedömningsgrunder (Kunskapskrav Lgr 11)

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsakfungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklademuntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

Postad i 8C

Fördjupningsarbete i Hi/Sh

Fördjupningsuppgift (Hi, Sh, (Re-Ge))

Moderna konflikt.

Undersök en konflikt i världen som har sitt ursprung i tiden efter andra världskrigets slut.

Svara få nedanstående frågeställningar i löpande text.

  1. Varför valde du att undersöka den här konflikten?
  2. Sätt in läsaren av ditt arbete i en historisk bakgrund till din valda konflikt.
  3. Presentera konfliktens aktörer (vilka är inblandade i konflikten)
  4. Hur slutade konflikten? Vilken sida vann? ( Om den har avslutats)
  5. Vad hände efteråt? (Vad tror man kommer att hända i framtiden?)
  6. Hur skulle en ny konflikt av det slag du undersökt kunna undvikas i framtiden?

Det här arbetet kommer att ske löpande under lektionerna under april och maj, kombinerat med föreläsningar och filmvisning.

// Markus

Läxor / PROV Vecka 11

Läxor /prov v.11

Måndag 11/3 HK-PROV, näringslära

Tisdag 12/3 Språkval tyska, skriva meningar.

Torsdag 14/3 Moderna språk – glosor

Fredag 15/3 Valt låt till solosång

Clas, Elin och Markus

Postad i 8C

Läxor 8/2 – 14/2

Hej!

Här kommer en sammanställning av läxorna under kommande vecka.

Fredag 8/2 – s.146-148 fysik

Måndag 11/2 – Läxa i hemkunskap – läsa om fetter, protein, kolhydrater.

– Ta med en bok till svenska.

– Ta med textilier till slöjden.

Onsdag 13/2  – Romme eller vintersport i Stockholm samt badminton på förmiddagen.

Torsdag 14/2 – Moderna språk läxa?

–  Prov ergonomi i idrott.

 

Mentorerna i 8C

Postad i 8C