Läxor 8/2 – 14/2

Hej!

Här kommer en sammanställning av läxorna under kommande vecka.

Fredag 8/2 – s.146-148 fysik

Måndag 11/2 – Läxa i hemkunskap – läsa om fetter, protein, kolhydrater.

– Ta med en bok till svenska.

– Ta med textilier till slöjden.

Onsdag 13/2  – Romme eller vintersport i Stockholm samt badminton på förmiddagen.

Torsdag 14/2 – Moderna språk läxa?

–  Prov ergonomi i idrott.

 

Mentorerna i 8C

Postad i 8C

Nu har vi lämnat samhällskunskapen och tagit tag i historieämnet. Vi repeterar tiden fram till Första världskrigets slut och Versaillesfreden för att sedan med fokus arbeta med Mellankrigstiden och Andra världskriget. Vi använder vår bok Historia Utkik som bas och varvar med genomgångar och studier av olika historiska källmaterial.

Läxa till onsdag 17/10 – Versaillefreden. Känna till vad den innebar i praktiken för framför allt Tyskland. Se bild 13 i Powerpointen här nedan:

Första världskriget kriget, revolutionen och följderna

Boktips: Okänd soldat av Väinö Linna