Vecka 12 och klimatförändringar som engagerar

Hej!
Klimatstrejken gjorde att vi hade en halvklass på fredag eftermiddag. På en fråga vilka som skulle ha önskat strejka om de fick för föräldrar och skola så var det i det närmaste alla elever som räckte upp en hand på det.

Eftersom engagemanget för klimatförändringar och hållbar utveckling är så stort i klassen beslutade vi oss för att skapa vårt eget projekt för att lära oss mer om dessa frågor. Eleverna önskar själva mer kunskaper om globala miljöproblem och sådant de är intresserade av att lära sig mer om är orsaker, konsekvenser och lösningar till global uppvärmning + utsläpp av växthusgaser, föroreningen av våra världshav, överkonsumtion av varor/kött samt flygtrafik. Det kom också förslag om aktioner som t.ex. skräpplockning.

Ända fram till sommarlovet ägnar vi fredagens SO-lektioner till olika perspektiv på hållbar utveckling. Vi kommer även att kunna arbeta ämnesövergripande med NO, svenska och engelska i viss utsträckning. I Svenska lär vi oss mer om retorik och ska hitta vägar att använda oss av de kunskaperna för att kunna agera utåtriktat och påverka politiker/samhället i en riktning mot hållbar utveckling. Vi ser det som ett alternativ för att göra skillnad på andra sätt än att strejka och samtidigt fånga upp elevers stora intresse för globala miljöfrågor.

På torsdagen tittade vi snabbt på vilka de globala målen är och konstaterade att det inte bara handlar om miljö, utan också jämställdhet, jämlikhet, motverka fattigdom mm. Som en introduktion till olika förutsättningar i världen såg vi filmen ”I am eleven”, där vi möter 15 elvaåringar runt om i världen i deras vardag och de berättar om sig själva, sina liv och framtidsdrömmar.

Ämnen:
EN: Vi har arbetat vidare med den tecknade serieboken om mobbing och ägnat tid åt att komma igång med vårt skolprojekt för hållbar utveckling.
SO: Vi har lärt oss mer om de nordiska länderna Danmark och Norge, samt tittat på I am eleven.
SV: Vi skriver vidare på faktatexter om länder under halvklass. Helklasslektioner har vi ägnat främst åt retorikövningar. Vi ska nästa vecka skriva ihop motiveringar till varför vår klass vill vara med i Retorikmatchen, samt varför de borde vilja ha just oss med. Två elever får chansen att spela in våra argument och vi skickar filmen till kvaltävlingen och hoppas sedan på det bästa. Det är många klasser runt om i Sverige som anmält sig och bara några få går vidare
MA: Vi har jobbat med geometri och övat på att använda gradskiva för att mäta och rita vinklar samt räknat ut vinklar utifrån geometriska figurers egenskaper. Planeringen för vecka 11 ska vara klar den här veckan, det man har kvar är läxa.
NO: Vi fortsätter lära oss om hjärnan och nervsystemet.

Kommande vecka och framöver
Konsert och rep i Kungsholms Kyrka på torsdag 21/3. Vi har repetitioner i kyrkan under eftermiddagen och eleverna slutar där kl 15:00, återsamling i kyrkan ombytta och klara kl 18:00. Mer kan ni läsa i Annas tidigare blogginlägg.

Sovmorgon fredag 22/3, eleverna börjar med slöjd kl 9:45.

Föräldramöte tis 26/3 börjar i aulan kl 18:30 med föredrag om ungdomars internetanvändning. Vi fortsätter sedan i klassrummet med diskussion kring föredraget. Musiklärare Anna kommer på kortare besök och i slutet får ni tid för planering i föräldragruppen om ni har behov av det. Jag räknar med att vi ska vara klara senast 20:00.

Påsklov v16

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A

Vecka 11

Hej, idag har vi haft temadag för jämställdhet för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Vi började i aulan med en föreläsning av Teskedsorden och fortsatte sedan med diskussioner i klassrummet.

Ämnen
MA: Denna vecka har vi ägnat mattelektionerna till att öva på procent genom olika samarbetsövningar och räkneövningar.
NO: Vi lär oss om hjärnan och nervsystemet. Läxa till måndag v. 12: Läs s. 58-61 i Upptäck människan och gör sida 27-29 i arbetsboken.
EN: vi läser en seriebok gemensamt i mindre grupper, den handlar om mobbning.
SO: Danmark är det land vi läser om nu, vi fortsätter under kommande vecka.
SV: Det har varit lite blandat – skriva faktatexter om ett nordiskt land, synonymer, högläsning

Föräldramöte tis 26 mars 18:30 – 19:15, med ÅK5 information i Aulan 18:30 och sedan fortsätter vi i klassrummet för ett kortare klassmöte.

Trevlig helg på er!
/ Maria

Postad i 5A

Sportlov och veckan som gick

Hej!
Klassen hade vikarie ett par dagar när jag var på utbildning. De allra flesta elever har lämnat in blankett om språkval, ni som har haft sjuka barn hittar blankett på tidigare inlägg på bloggen ifall ni inte fått hem den. Det är bra om vi får in de sista blanketterna direkt efter lovet.

Nu ser vi alla fram emot ett härligt sportlov och det verkar som om vi som blir kvar här i Stockholm kan få lite vårväder att njuta av.

Ämnen
SV: argumenterande texters uppbyggnad har vi börjat med denna vecka. Det blir en del i retorik som vi också kommer att arbeta med efter lovet.
EN: vi har fortsatt arbeta med Just a Dream och hållbar utveckling på engelskan, på halvklasser har vi tränat oss i att fantasifullt sälja något – parvis planering och muntlig presentation. Det är samtidigt en träning i retorik som båda klasserna har arbetat med på SV.
SO: Nu är det de olika nordiska länderna som står i fokus, vi har läst hela kapitlet om Island i lärobok och arbetsbok denna vecka. De som varit sjuka och vill kunna ta igen kan alltså göra klart kapitel om Island. Veckan efter lovet handlar om Danmark.
MA: Sambandet mellan procent, bråk och decimaltal. Repetition av arbetsområdet och diagnos.
NO: Vi har lärt oss om olika typer av muskler och hur de fungerar. I måndags var barnläkare Hedvig (Malins kompis och f.d. AF-elev) på besök och pratade om hjärtat, blodcirkulation och bebisars blodcirkulation i magen. Eleverna hade fått skriva frågor i förväg som Hedvig svarade på.

Kommande veckor
Torsdag 21/3: Konsert i Kungsholms kyrka kl. 19:00. Anna återkommer med mer information.
Vecka 16 påsklov 15/4-22/2

Ha ett skönt sportlov, vi ses måndag 4 mars!

// Maria

Postad i 5A

Språkval inför ÅK6 innan fre 22/2

Hej,

vi kommer att dela ut språkvalsblankett till eleverna imorgon tisdag. Den ska vara tillbaka påskriven av vårdnadshavare till på fredag.

De språk som finns att välja på är tyska, franska och spanska.

Vi har en del sjuka elever nu så bifogar lappen här, det går bra att maila en scannad bild av påskriven blankett också.

SPRÅKVAL 19-20

// Maria och Malin

Inför vecka 8

Hej! I torsdags träffades alla ÅK5 och representanter från elevhälsoteamet i aulan. Temat för träffen var vad som utmärker god vänskap och är en del i skolans förbyggande elevhälsoarbete. På onsdag och torsdag är jag på fortbildning och klassen har vikarie.

På måndag kommer sista lektion matematik att utgå och klassen slutar 14:30.

Ämnen
SV – vi har fortsatt arbeta med faktatexter om Nordiska länder. Vi har med ena halvklassen börjat närläsa en bilderbok och analyserar både bildspråkets alla detaljer och budskapet, båda halvklasserna kommer att läsa boken. En kort intro till retorik har vi också haft, då klassen är anmäld till UR:s produktion Retorikmatchen och vi väntar på den första kvaluppgiften som kommer i mars. Vi har börjat med korta övningar i argumentation som uppvärmning inför projektet.
EN – Vi läser en bok på temat hållbar utveckling och diskuterar innehållet, boken heter Just a dream och är skriven av Chris Van Allsburg. Vi läser boken högt gemensamt i klassen och diskuterar bilderna, texten och elevernas kunskap om olika miljöproblem. Läxan från The Little Prince diskuterar vi i mindre grupper och sedan i helklass på torsdagar.
SO – Vi har arbetat med hur Norden befolkades, likheter mellan Nordiska länder och samarbeten mellan länderna. Nästa vecka går vi över till att lära oss mer om de olika länderna och börjar då med Island.
MA – Längdenheter och procent. I halvklass har vi jobbat med problemlösning.
NO – Människokroppen (skelett, muskler och leder).

Läxor
Ons 20/2 MA – Diagnos på tiondelar, hundradelar, decimaltal, längdenheter och procent.
Tors 21/2 EN – The little prince, kap 14, 15, 16 och 17. Läs och besvara frågor. Extra utmaningsläxa är frivillig.
EN läxa kap 14-17 och utmaningsläxa_1

Postad i 5A

Inför vecka 7

Hej! Nu har vi haft vår första vanliga vecka, vilket innebär längre dagar och något tröttare elever på eftermiddagarna denna första normala vecka. Nästa vecka är vi nog mer vana vid att jobba på också på eftermiddagarna.

Mobiler</strong
På senare tid har jag fått tjata mer om att eleverna inte ska använda mobilerna under skoldagen, om det inte är överenskommet med lärare. Flera elever säger att de inte har nyckel till skåp eller att de inte vågar lägga den i skåpet för att de kommer att glömma den. Vänligen prata med era barn om förvaringen av mobiler och köp ett lås om ditt barn inte har lås till skåpet. Jag kommer att ta hand om de mobiler som jag ser användas under skoltid och sedan får eleven söka upp mig i slutet av skoldagen för att få den tillbaka, vilket kan vara svårt då jag ibland sitter i möten. Mobilerna leder till att många kommer in sent till lektion, då de glömmer bort tiden eller bara "måste" spela klart, dessutom har olämpligt innehåll visats för andra elever.

Ämnen
SV – vi har tränat på läsförståelse utifrån tabeller, börjat förbereda fakta för skrivande av egna texter om de nordiska länderna. Vi har också börjat undersöka de nordiska språken lite smått, vi kommer att göra jämförelser mellan språken i länderna i samband med att vi arbetar med Norden i SO.
EN – vi har arbetat med nyheter (CBBC newsround) och skrivövning utifrån kortfilm. Vi tränar på förmågan att ta hjälp av bildstöd i förståelsen av engelska, genom att helt enkelt ta bort ljudet helt i första visningen, ”silent viewing”, för att leta ledtrådar i bilderna om vad som egentligen händer. Vi samtalar om vad som händer och gör egna förutsägelser om innehållet. Sedan lyssnar vi på ljudet också och reflekterar över om våra förutsägelser var rätt och diskuterar kring innehållet.
SO – samernas nationaldag var i onsdags, därmed passade det väl att lära oss lite mer om samerna och Sápmi. Vi har arbetat med hur jorden indelas i latituder och longituder, samt talat om Nordens klimat, Golfströmmen och olika former av regn.
MA – Vi har jobbat med lästal, decimaltal, tusendelar och överslag. I halvklass jobbar vi med samtalsuppgifter i syfte att leda till diskussion och reflektion av matematiska frågor/problem. Eleverna diskuterar frågorna två och två och väljer ett av tre svarsalternativ. Frågorna diskuteras sedan i grupp där paren argumenterar för sina svar. Frågorna är av typen ”Hur brett är Sverige på det bredaste stället?” eller ”Hur fort kan en människa springa?” och leder till intressanta diskussioner och jämförelser. Frågorna ska besvaras med olika enheter (vikt, volym, tid etc.) och eftersom de är blandade i uppgifterna så innehåller varje lektion flera typer av enheter.
NO – Vi fortsätter jobba med människokroppen och lär oss just nu om skelett, muskler och leder. Vi har sett filmklipp och diskuterat olika begrepp. På labben gjorde eleverna ”Uppdrag muskler” genom att göra hypoteser om hur de trodde att deras muskler skulle prestera i olika övningar (90 grader, knäböj, ”längdhopp” och ”höjdhopp”) och fick sedan jämföra hypoteserna med utfallen.

Läxa:
Mån 11/2 NO – Läs s. 18-23 i Upptäck människan och gör s. 10-11 i arbetsboken.
Tors 14/2 EN – The little prince, kap 11, 12 and 13. Svara på frågor till texten. Frivillig utmaningsläxa på baksidan, den kan göras utifrån egen bok eller The little prince.
EN läxa kap 11-13 och utmaningsläxa

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A

Inför v.6

Hej! Då har musiken börjat idag och eleverna verkade glada att få sjunga igen! Nästa vecka är det normalt schema igen. Under veckan har några lektioner bytts ut mot introduktion av tyska, franska och spanska som är de språk eleverna kommer att kunna välja mellan till ÅK6. Inom någon vecka skickar jag med en språkvalsblankett till er föräldrar.

Ämnen
SV – vi har läst och arbetat vidare med utdrag ur Dårfinkar och Dönickar.
EN – vi har sett på nyheter från CBBC Newsround och CNN10. Elever har fått skriva ledtrådar till olika objekt som kompisar sedan fått gissa på. En lektion arbetade vi med övningar till läxan The Little Prince.
SO – Geografi Norden innebar denna första vecka i arbetsområdet lite kartanalys av topografiska och tematiska kartor och allmän kunskap om vad Geografi är.
MA – Vi har jobbat med problemlösning, hundradelar och uppställning av decimaltal i de fyra räknesätten.
NO – Vi fortsätter jobba med människokroppen och lär oss just nu om skelett, muskler och leder.

Läxor:
Tor 7/2 – Engelska The little prince, chapters 8,9 and 10. Read and answer the questions. Utmaningsläxa på baksidan som är frivillig och utgår från valfri bok eleven läser på engelska.
EN läxa kap 8-10 och utmaning
Några enstaka elever tyckte att The little prince var för svår. Om eleven tycker det kan den istället välja en läxa som också utgår från böcker som finns på nätet, men där eleven kan välja olika svårighetsgrad, se nedan.
EN anpassad läxa

Mån 11/2 – NO – Läs s. 18-23 i Upptäck människan och gör s. 10-11 i arbetsboken.

Därmed önskar jag er en trevlig helg i snöfallet!
/Maria

Postad i 5A

vecka 5

Hej, då går vi mot sista veckan med specialschema. På fredag börjar elevernas musikundervisning igen. Vi har haft en prao-elev med oss halva veckan, en gammal elev till mig som nu går i ÅK8.

Kommande vecka
Mån 28/1 Skridskor + hjälm, i Vasaparken. Börjar normal tid i klassrum med NO-prov innan skridskoåkning.

Ämnen
MA: Vi har fortsatt träna på längdenheter och volymenheter, bråktal och decimaltal samt uppställning av decimaltal i de fyra räknesätten.

NO: Repetition på det vi hittills lärt oss om kropp och hälsa.

SV: planering av faktatext om Sverige, övning i stafettskrivning. Vi har också läst tillsammans och diskuterat en text ur Dårfinkar och Dönickar av Ulf Stark.

SO: vi har nu avslutat arbetsområde för Abrahamitiska religioner. Vi avrundade med att elever fick berätta om Muhammed för varandra med hjälp av bildstöd och att de fick träna på quiz-frågor i samspel med varandra för att sedan göra ett individuellt quiz för att testa sina kunskaper. Vi kommer att repetera huvuddragen av de Abrahamitiska religionerna i åk6 när vi också lär oss mer om Hinduism och Buddhism. Kommande vecka kör vi igång med Geografi och Norden.

EN: blandade övningar i skrivande och ordkunskap.

Läxor:
Mån 28/1 NO – prov människokroppen enl. förra veckans info.
Tors 31/1 EN – The Little Prince. Kap 5, 6 och 7 med arbetsblad till (www.thelittleprinceinlevels.com). Frivillig utmaningsläxa på baksidan av läxan, den utgår från annan litteratur som eleven väljer. Se bifogad läxa om eleven tappat bort papper. Det går bra att svara på annat papper eller skriva svar på dator.
EN läxa kap 5-7 och utmaning
Tors 31/1 MA – arbetsblad med övning av uppställning i de fyra räknesätten.

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A

Vecka 4 – simning på måndag

Nu har vi lite kortare dagar när det är utvecklingssamtal, eleverna tycker nog att det är skönt att få gå hem i dagsljus och idag skiner solen över Stockholm! Jag studerar på distans vid sidan av mitt jobb, det innebär att jag ändå behöver besöka universitetet några dagar under terminen och mån-tis har klassen vikarie.

Kommande vecka:
Mån 21 jan – Simning, klassen samlas 8:15 för lektion i klassrummet och går sedan gemensamt till Simning. Kl 11 är de klara i simhallen och kommer att få åka hem på egen hand. De som önskar kan följa lärare tillbaka till skolan för att äta lunch. De fem första eleverna på klasslistan har musiksamtal i sal 322 (ett grupprum i samma korridor som klassrum).
Ons 23 jan – ingen idrott, klassen slutar efter lunch och 9 elever har utvecklingssamtal enligt tidigare blogginlägg.
Mån 28 jan (vecka 5) Skridskoåkning i Vasaparken.

Läxor:
Tors 24/1 EN läsläxa och svara på frågor. Texten finns på
www.thelittleprinceinlevels.com

Mån 28/1 NO-prov – människokroppen (se NO nedan)

Ämnen:
SO: vi har arbetat med att repetera Judendom och Kristendom genom att bl.a. skriva jämförande texter i par. Nu har vi inlett arbete om Islam och har sett en film om Islams historia samt med en tidslinje sett på hur alla tre religioner har samma ursprung och att de därför kallas Abrahamitiska religioner. Kommande vecka lär vi oss mer om muslimska högtider och om profeten Muhammed. Arbetsområdet om Islam kommer att avslutas med muntliga redovisningar av skolarbete som genomförs här samt quiz under nästa vecka, så inget skriftligt prov.

EN: blandade uppgifter i hör- och läsförståelse, muntliga övningar och skriftliga övningar. Vi skriver just nu brev där eleverna får inta rollen som en utomjording som brevväxlar med en annan utomjording. The Little Prince är en bok som kommer att vara läxa under ett antal veckor framöver, där har vi också läst gemensamt och provat att göra uppgifter som liknar de som eleverna kommer att få i läxa. Boken finns i tre olika svårighetsnivåer och eleverna väljer själva lämplig nivå. Utöver läsläxan kan elever som vill också läsa egen bok på engelska och göra uppgifter till sin egen bok, den utmaningen är helt frivillig. Läxorna bifogas.
5ab EN läxa 24 jan

SV: vi har tjuvstartat lite med Norden som blir nästa arbetsområde i SO, där vi börjar med att studera och komplettera en faktatext om Sverige. Elever kommer i SV att få skriva egna faktatexter om ett Nordiskt land, de kommer också att få presentera sitt land i tvärgrupper (för ca 3-5 elever). Vi har också haft besök av skolpsykologen Matts som kom och berättade lite mer om ADHD.

MA: Längdenheter och volymenheter, bråktal och decimaltal. Vi har även jobbat med problemlösning och haft multiplikationstabelltest.

NO: Människokroppen (matspjälkningskanalen, lever och njurarna, näringslära). På måndag nästa vecka kommer vi ha ett prov på det vi hittills jobbat med inom människokroppen. Till dess ska man repetera sidorna i Upptäck människan. Eleverna har får ett papper om vad de ska kunna inför provet (finns även här).
Inför prov människokroppen del 1

Trevlig helg!
/Maria

Postad i 5A

Vecka 3

Hej!

Hoppas alla har sett respektive tider för utvecklingssamtal i mitt eller Annas blogginlägg från tidigare i veckan.
Eleverna har fått hem schema för vecka 2-5 eftersom schemat är ändrat p.g.a. uteblivna musiklektioner när alla musiklärare är upptagna med antagningsprov. Schemat ligger på Skolplattformen, flik schemavisaren. Jag lägger med en pdf med schema över alla veckor. Idrott utgår både måndag och onsdag nästa vecka.
Schema v2-5

Så här i början av terminen påminner vi oss om hur vi ska vara med och mot varandra, det fortsätter vi med vid ytterligare några tillfällen. I SO har vi repeterat Judendom och Kristendom i form av jämförande analyser och vi har sett tillbaka på nyhetsåret i årskrönika från Lilla aktuellt. Engelska har varit blandat hör- och läsförståelse, samt samtalsuppgifter i mindre grupper.

Framöver
Måndag 21/1: simning i Eriksdalsbadet.
Måndag 28/1: skridskor i Vasaparken.

Läxor
Onsdag 16/1 Matte: Arbetsblad ”Längdenheter”.
Fredag 18/1 NO: (Om du inte hann klart på lektionen) Läs s. 48-53 i Upptäck människan och svara på frågor på s. 22-25 i arbetsboken.

De kommande veckorna har eleverna även i uppgift att öva på multiplikationstabellerna hemma om man känner att det är någon eller några tabeller som inte sitter. Vi kommer att göra multiplikationstest v. 3, 4 och 5. Här är tips på sätt att öva, som jag även har gått igenom med klassen:
Låtar/ramsor: https://www.kunskapshubben.se/6ans-tabell/?series=gangertabellerna
Spel: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/mathman/mathman_multiplication.htm
Memory: https://www.elevspel.se/amnen/matematik/6800-multiplikationsmemory.html
På denna sida finns många olika övningar och uppgifter:
https://mattefixaren.wordpress.com/category/lektionsforslag-utifran-det-centrala-innehallet-i-lgr-11/taluppfattning-och-tals-anvandning/de-fyra-raknesatten/multiplikation/

Trevlig helg!

Maria

Postad i 5A

Utvecklingssamtal kommande två veckor

Utvecklingssamtal VT 19 med Maria i sal 312
Om tiden inte skulle passa, vänligen byt med varandra i första hand och meddela mig.
Mail: maria.kelloniemi@stockholm.se

16-jan Onsdag
12:00 Alice
12:30 Adelle
13:00 Amanda P
13:30 Piero
14:00 Ava
14:30 – rast –
15:00 Noah
15:30 Amanda R
16:00 Eddie
16:30 Viola

17-jan Torsdag
13:00 Emma
13:30 Irma
14:00 Jonathan
14:30 Edit
15:00 – rast –
15:30 Benthe
16:00 Sixten
16:30 Vanja

23-jan Onsdag
12:00 Mogens
12:30 Olle
13:00 Valle
13:30 Selma
14:00 Ivan
14:30 – rast –
15:00 Ellen
15:30 Linnea
16:00 Ellie
16:30 Ture

Fem första elever på klasslista har musiksamtal med Anna måndag 21/1.
Anna kallar själv till dessa samtal via blogginlägg.
Övriga elever kommer att ha musiksamtal under åk 6.

Vänligen,
Maria

Postad i 5A

Årets sista skolvecka

Hej! Då går vi mot årets sista skolvecka! Vi kommer att ha lite julkul sista lektionerna på torsdag då vi ser filmen Prinsen av Egypten som är gjord efter berättelser från Gamla testamentet, elever får gärna ta med något gott till filmen. På fredagen har vi bara avslutningen i kyrkan tillsammans.

Ämnen:
SO: vi har fortsatt med faktatexter om Jesus och kommer att arbeta vidare med Kristendomen.
EN: jultema med skrivande av serier, dikter, berättelser eller andra initiativ från elever.
SV: skrivande av berättelser och julkalendern
MA: vi har repeterat numeriska och algebraiska uttryck, likheter, ekvationer och mönster. I onsdags skrev eleverna en diagnos.
NO: vi har fortsatt att jobba med hjärta, blod och lungor i arbetsområdet Människokroppen.

Kommande vecka:
Fre: samling på skolgård 8:10 . Vi går gemensamt till Adolf Fredriks kyrka 8:30, slutar där ca 9:15. Efter kyrkan slutar eleverna. Det finns inte plats för er vårdnadshavare detta år, det är bara fyrornas vårdnadshavare som får en biljett.

Nästa läsår börjar onsdag 9 januari, jag återkommer med tider. I januari är det antagningsveckor och då kommer schemat att komprimeras eftersom musiken utgår under dessa veckor.

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A