Vecka 21

Hej! Skriver till båda klasserna då Malin tyvärr är sjuk. Vårvärmen är tillbaka och många elever hittar ut på skolgården som nu sjuder av somriga ljud som bollstudsande och från glada elever.

Tors 23 maj ska vi till Stockholms Universitet som anordnar ”Frågelådan” där forskare från olika fält svarar på elevers frågor. Vi tänkte passa på att stanna ute i naturen efter det för att ha några gemensamma aktiviteter för 5AB samt äta medhavd matsäck. Så kläder efter väder, allergimedicin och solskyddsfaktor om det behövs. Vi kommer att ses i skolan för att gemensamt åka till SU, sedan återvänder vi till skolan under eftermiddagen och eleverna har lektioner som vanligt från ca 13:45.

Ämnen:
SO – vi har arbetat vidare med stormaktstiden, genom att se på film och arbeta med Digilär i par. Fredagens lektion om hållbar utveckling handlade om plasten i haven och vi diskuterade återvinning och hur sophantering i Stockholm fungerar.
EN – Vi fortsätter att se Nim’s Island och har lärt oss mer om världshaven. På halvklasserna fick eleverna läsa en bok i par och leta efter givna ords betydelse i sammanhanget.
SV – I 5a arbetar vi vidare med våra tal. 5b djupläser en bilderbok och gör bildanalyser samt diskuterar bokens innehåll.
MA – handlar om enhetsomvandlingar.
NO – elever har fått öva sig på lässtrategier för att läsa, förstå, plocka ut viktiga ord och sammanfatta faktatext om ljud.

Solig helg,
Maria och Malin

Vecka 20

Hej!
Vi hade besök av författaren Sara Villius som berättade om sina böcker och om hur det är att arbeta som författare samt hur hon själv började skriva. Klassen hade illustrerat citat från hennes berättelse och övat in korta dramatiseringar från den. Sara tackade oss för vårt engagemang inför hennes besök och ville gärna få ett foto av våra illustrationer.

Ämnen
SO: Vi har lärt oss mer om Drottning Kristina och samtidigt tränat på att sammanfatta text till ett personporträtt. Vi har även pratat vidare om hållbar utveckling, lärt oss mer om övergödningen i Östersjön. Utifrån Lilla Aktuellt diskuterade vi nyheter som t.ex. den internationella rapporten om att en stor del av jordens växt- och djurarter riskerar att utrotas.
EN: Vi har sett en kortfilm med tema mobbning, med ett gäng fåglar som bara kommunicerade med kvitter, minspel och gester. Sedan fick elever parvis göra voice-over till filmen, en kreativ uppgift där de utifrån filmens handling lade till egna repliker på vad de trodde att fåglarna sa om de skulle ha pratat engelska.
SV: Tala som Ted är ett projekt för att hålla tal inför klassen. Nu har vi ägnat ett par lektioner åt att börja förbereda talen. Vi har också sett på ett antal tal och pratat om strukturen för talet. När alla kommit en bit in i att förbereda sitt tal, kommer de att få arbeta i små grupper och ge varandra tips på hur talet kan utvecklas. Vi kommer att hålla talen i skolan inför andra elever, antingen i mindre grupp eller inför helklass för de som vill. Det blir under tisdag v22 på halvklasser och måndag v23 för de som vill tala inför hela klassen.
NO: Vi har fortsatt med arbetsområdet ljud. Eleverna har tagit reda på vad ljud egentligen är, hur det tas upp av örat och vilka enheter som ljud mäts i. Laborationerna handlade om att se en stämgaffels svängningar och att prova på att använda trådtelefoner.
MA: Vi har jobbat med problemlösning och att multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000.

LÄXOR:
Ons 15/5 SV: alla elever ska ha kommit fram till ett tema att prata om. Förbereda temat så att de har en inledning av typen ”Vet du hur det känns att..”. Ställ gärna frågor till ditt barn och se om de har koll på ett tema, annars kanske ni tillsammans kan komma på ett lämpligt tema. Det finns exempel på nätet att inspireras av. Bifogar länk:
https://www.youtube.com/watch?v=fDX4adZntXE

Framöver:
Sommarkonsert 5AB & 8AB tisdag 28/5 kl. 19:00 i Maria k:a
Tors – fre 30-31/5: Eleverna är lediga
Tors – fre 6-7/6: Elever är lediga
Tis 11/6: skolavslutning på förmiddag

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A

V19

Hej!
Jag vaknade med ett leende på läpparna när jag tänkte på vilken otrolig musikalsoaré våra fina elever bjöd på igår! Det låg mycket eget initiativ och massor av övning utanför skoltid eller på raster bakom alla insatser. Jag är så imponerad! Tack till er föräldrar som på olika sätt hjälpte till att genomföra Musikalsoarén!

Kommande vecka får vi besök av både författare Sara Villius och av Stockholms universitet, där vi ska få förbereda oss för ett besök med forskare i ”Frågelådan” längre fram i maj.

Försäljning av Majblommor ska redovisas senast på fredag och det kommer att finnas flera tider under veckan att träffa de ansvariga lärarna för Majblommor.

Ämnen:
EN: schemaändringar har gjort att vi knappt haft engelska denna vecka.
SO: Vi har läst om och diskuterat stormaktstiden, funderat över orsaker till att det blev krig och vilka konsekvenserna var av kriget. Nu har elever i läxa att repetera på digilar.se.
SV: Fredagens SO-lektion blev Svenska istället, då vi skrev i händelseboken om soarén och läste ut vår högläsningsbok De hemligas ö. Sedan såg vi ett avsnitt av en gammal TV-inspelning av boken. I övrigt har vi förberett oss för författarbesöket och läst kärleksnoveller som också är temat i Sara Villius text.
MA: Vi har jobbat med problemlösning och problemlösningsstrategier.
NO: Vi har lärt oss om hur ljud uppstår och hur ljud uppfattas av örat. Laborationerna handlade om hur man kan få olika toner och styrka på ljud samt att ljud leds olika bra i olika material.

Läxor:
Ons 8/5: SO – digilar.se enligt tidigare blogginlägg
Läxa till måndag v. 20: NO Läs s. 116 – 121 i FyKe noga och gör alla uppgifter på s. 120. Skriv svaren i lila labbhäftet.

Framöver:
Sommarkonsert 5AB & 8AB tisdag 28/5 kl. 19:00 i Maria k:a
Tors – fre 30-31/5: Eleverna är lediga
Tors – fre 6-7/6: Elever är lediga
Tis 11/6: skolavslutning på förmiddag

Trevlig helg!
// Maria

Postad i 5A

Läxa Historia repetition digitalt, till onsdag 8 maj

Hej, vi får fram till sommaren prova ytterligare ett digitalt läromedel, det hör ihop med den lärobok vi använder i skolan.

Alla elever har blivit inbjudna till digilar.se via sin skolmail. Vi har provat att logga på och arbetat med material för Hållbar utveckling i digilär innan påsk. Nu provar vi det som en läxa att repetera genom att läsa och göra uppgifterna till två kapitel vi läst i skolan.

De ska välja bok Historia ÅK4-6 och arbetsområde

Stormaktstiden för Östersjöriket Sverige:

Kapitel 1 Stormakten Sverige – en sammanfattning

Kapitel 2 På Gustav II Adolfs tid

Elever har själva valt lösenord, användarnamn är deras e-mail till skolan. Skulle eleven glömt lösenord kan de återställa lösenord och gå in på skolplattformen, Outlook och där hitta sin e-mail med återställningslänk. Jag tar in datorer vid något tillfälle i skolan, så att de som känner sig osäkra kan logga in i skolan. Det går också bra att få låna en dator efter skoltid och göra läxan i skolan.

// Maria

V18: Soaré på torsdagen

Hej!

Vi fick i veckan gå på teater som handlade om vikten av att få vara och våga vara sig själv, att stå för sina egna åsikter och inte bara följa kompisgruppens.

På tisdag är det Sång på gården kl. 09:30 – 10:00. Som förälder har man möjlighet att komma och lyssna (med reservation att man kanske inte ser klassen så bra i folkmassan).

Torsdag 2 maj har 5A och 5B soaré i aulan med musikaltema. Vi repeterar under skoldagen. Återsamling kl. 17:15 i sal 505. Soarén börjar 18:00. Eleverna slutar skoldagen 14:30 och har då alltså 2 h 45 min på sig för att hinna äta och eventuellt åka hem emellan.

Ämnen
MA: Vi har denna vecka jobbat med att lösa textuppgifter och att söka relevant fakta i texter och tabeller. Läxa är att göra klart planeringen för v. 17.
SV: Vi har haft högläsning och lite förberedelse av dekoration till soaré.
NO: Vi har börjat med arbetsområde ljud inom fysik.
SO: Vi har påbörjat arbete om Stormaktstiden och inledde med samtal om vad makt är och vad en stormakt är. Vi såg en övergripande film om hela Stormaktstiden och kommer följa upp med om varför Sverige kallades en stormakt. Den diskussionen fortsätter vi med nästa vecka och kommer då att ta upp orsaker/konsekvenser till krig utifrån denna historiska period. I projekt hållbar utveckling har vi avslutat grupparbeten och kommer att arbeta med miljöproblem i våra hav nästa fredag.
EN: I halvklasser har elever fått planera och berätta ritberättelser för den övriga gruppen. Vi har också arbetat med läsförståelse.

Framöver:
Ons 1/5: Eleverna är lediga
Musikalsoaré 5AB i aulan torsdag 2/5 kl. 18:00
Sommarkonsert 5AB & 8AB tisdag 28/5 kl. 19:00 i Maria k:a
Tors – fre 30-31/5: Eleverna är lediga
Tors – fre 6-7/6: Elever är lediga
Tis 11/6: skolavslutning på förmiddag

Trevlig helg!
Maria

Postad i 5A

Påsklov :)

Hej, då går vi mot ett härligt påsklov med soligt vårväder enligt prognoserna. Jag rättar ÅK6 Nationella prov i engelska imorgon fredag och klassen har vikarie, så därmed kommer ett kortare veckobrev idag. Imorgon utgår halvklasser i musik, klassen har sitt NO-prov 13:05-14:05 och slutar lite tidigare än vanligt.

I SV har vi påbörjat ett retorikprojekt #talasomTED, där alla elever ska få förbereda sig för ett tal de ska hålla inför klassen. Det första talet blir fritt valt ämne, sedan är planen att vi parvis kommer att förbereda tal på temat hållbar utveckling.

Vi har nu avslutat Geografi Norden med ett prov och repetitionstest i ett digitalt läromedel, Digilär. Efter påsk fortsätter vi i SO med både hållbar utveckling och 1600-talets historia fram till sommarlovet.

I Engelska har vi avslutat projekt att skriva om djur och efter lovet ska vi påbörja ett längre skrivprojekt på engelska.

Veckan efter påsk är det dags för dos 2 av HPV-vaccination, torsdagen den 25/4 kl. 14:00.

Glad påsk på er! På återseende tisdag 23 april. / Maria

Postad i 5A

vecka 15

Hej!
I veckan har klassen fått information om försäljning av Majblommor. Nästan hela klassen visade intresse att delta i försäljning. Det är inte vi klasslärare som håller i projektet, utan andra lärare på skolan. Mer information kommer senare.

Ämnen
SO: vi avrundar nu arbetsområde Geografi Norden och fortsätter med arbete om Hållbar utveckling.
EN: Parvis har elever arbetat med kids.nationalgeographic.com och läst om olika djur. Uppgiften var sedan att skriva en instruktion om hur man är en t.ex. Isbjörn. Vi gör en liten utställning om världens djur. På halvklasser har det varit konversationsövningar och information om Majblomman.
SV: djupläsning av bilderböcker.
MA: Vi har repeterat vinklar, area och geometriska figurer och haft diagnos på arbetsområdet.
NO: På labben pratade vi om kort- och långtidsminnet och gjorde en ”ögonvittneslek”. Vi gjorde också hörselexperiment. I helklass har vi pratat om syn och hörsel.

Fredag vecka 15: NO-prov på skelett, muskler, hjärnan, nervsystemet och sinnen. Svara på instuderingsfrågor i labbhäftet (vi börjar med frågorna tillsammans på måndag). Alla svar hittas på sida 14-27 och 54-73 i Upptäck människan. Boken finns också som ljudbok med uppdelade kapitel på inlasningstjanst.se där alla elever har konton. Det är bra att även ha den fysiska boken framför sig när man lyssnar, så att man kan titta på bilderna, följa med i texten och få en bättre överblick.

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A

Vecka 14

Hej, föräldramötet handlade om våra elevers vardag och bl.a. delades en läxa ut, med utgångspunkter för samtal med sitt barn om internetanvändning och vad de kan möta för innehåll där. Sedan fick de som var på plats ta del av lite filmer av rastaktivitet, vår ansökan till Retorikmatchen och en engelsk dramatisering.

Vår klass kom dessvärre inte med i retorikmatchen, men vi får istället glädjas åt att 5B lyckades kvala sig vidare! :) Hoppas vi får se dem i TV sen. Vi kommer inte ge upp temat retorik, utan fortsätter med egna idéer och projekt för att utveckla retorikkunskaper framöver.

Ämnen:

SO: Nu har vi arbetat klart med de olika länderna och kommer att repetera och avrunda arbetsområdet med några gemensamma övningar. På fredagen är det också ett avslutande prov på kartan och övergripande naturgeografi. Fredagens lektion fortsatte vi med Hållbar utveckling, vi såg Greta Thunbergs TED-talks tal och pratade om 2-gradersmålet och vilka konsekvenser WWF visar om vi inte håller oss under en global uppvärmning på 2 grader. Det är skrämmande konsekvenser, men målet med vår undervisning är ju att vi ska lära oss mer om vad det är vi kan förändra för att undvika dessa konsekvenser.

EN: På halvklasser har vi spelat teater i mindre grupper. Vi har också arbetat med temat Hållbar utveckling på engelska utifrån National Geographic och planerar en liten utställning om djur och natur. Vi har börjat se filmen ”I am eleven” som handlar om 11-åringars förutsättningar och tankar runt om i världen.

MA: Vi har jobbat med tredimensionella geometriska figurer och area. I halvklass problemlösning. På onsdag har vi mattediagnos på vinklar, area och tredimensionella geometriska figurer.

NO: Vi lär oss om våra sinnen. På labben fick eleverna utföra olika känselexperiment. Läxa: Läs och repetera sida 14-27 och 54-73 om skelett, muskler, hjärnan, nervsystemet och sinnen i Upptäck människan. Nästa vecka får eleverna instuderingsfrågor att öva på inför prov fredag v. 15.

Det här nedan tog jag upp på föräldramöte från Anna:
Hälsa föräldrarna att nästa konsert är Musikalsoaré på torsdag 2/5 kl.18. Man kan tänka sig att ordna fika till det om det finns intresse för det. Det kan vara ett sätt att samla in pengar i klasskassan.

Sommarkonsert på tisdag 28/5 kl19 i Maria Magdalena.

Eleverna kommer snart att få ett övningshäfte till Musiklära-boken (som Helle har skrivit). Viktigt är att alla kollar att teoriböckerna är kvar eftersom musiklära + övningshäftet är ett kombo. Om man har tappat bort sin Musiklära kan den köpas på Adlibris.se. (Helle Rosenborg: Musiklära, Bo Ejeby Förlag).

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A

Vecka 13

Vilken fantastisk konsert eleverna bjöd på, de sjöng så vackert! Spännande att få lyssna till riktiga proffs som vinner priser för sin körsång också och att se elevernas reaktioner på operasångens styrka, några hoppade till och andra ville nästan hålla för öronen lite.

Ämnen:
MA: Vi har jobbat med problemlösning och tränat på att räkna ut area på rektanglar, parallellogram och trianglar.
NO: Vi lär oss om hud och sinnen genom experiment, film och text. Läxa till måndag v. 13: Läs s. 66-69 om synen och hörseln i Upptäck människan och svara på frågor på s. 32-33 i arbetsboken.
SO: Vi har arbetat om Finland under en lektion, nu har vi bara Sverige kvar och sista kapitlet i Geografiboken handlar lämpligt nog om Hållbar utveckling. Idag har vi börjat lära oss mer om klimatförändringar. Vi ska tillsammans skapa en stor analysmodell som vi sätter upp på väggen. Analysmodellen ska visa orsaker, nuläge, konsekvenser och möjliga lösningar till att minska orsaker eller konsekvenser av global uppvärmning.
SV/EN: Vi har gemensamt skrivit ett tal och spelat in det till retorikmatchen, för det projektet har vi fått ta lite lektioner från både engelska och svenska denna vecka. Nu får vi bara hålla tummarna för att klassen går vidare, men om vi inte gör det kommer vi att hitta egna vägar att arbeta med retorik utifrån vårt klimatprojekt.

Framöver:
Tis 26/3 18:30 – ca 20:00 Föräldramöte, med start i Aulan. Temat för föredraget i aulan har ändrats för ÅK 4-5, det kommer att hållas av biträdande rektor Malin Tärnström som pratar ”Om att vara förälder i skolan och hur föräldrar kan stötta sina barn”. I klassrummet kan vi reflektera tillsammans kring temat, Anna kommer och pratar musik och sedan får ni tid till planeringar inom föräldragruppen om behovet finns.

V16 Påsklov

Trevlig helg i vårsolen! / Maria

Postad i 5A

Vecka 12 och klimatförändringar som engagerar

Hej!
Klimatstrejken gjorde att vi hade en halvklass på fredag eftermiddag. På en fråga vilka som skulle ha önskat strejka om de fick för föräldrar och skola så var det i det närmaste alla elever som räckte upp en hand på det.

Eftersom engagemanget för klimatförändringar och hållbar utveckling är så stort i klassen beslutade vi oss för att skapa vårt eget projekt för att lära oss mer om dessa frågor. Eleverna önskar själva mer kunskaper om globala miljöproblem och sådant de är intresserade av att lära sig mer om är orsaker, konsekvenser och lösningar till global uppvärmning + utsläpp av växthusgaser, föroreningen av våra världshav, överkonsumtion av varor/kött samt flygtrafik. Det kom också förslag om aktioner som t.ex. skräpplockning.

Ända fram till sommarlovet ägnar vi fredagens SO-lektioner till olika perspektiv på hållbar utveckling. Vi kommer även att kunna arbeta ämnesövergripande med NO, svenska och engelska i viss utsträckning. I Svenska lär vi oss mer om retorik och ska hitta vägar att använda oss av de kunskaperna för att kunna agera utåtriktat och påverka politiker/samhället i en riktning mot hållbar utveckling. Vi ser det som ett alternativ för att göra skillnad på andra sätt än att strejka och samtidigt fånga upp elevers stora intresse för globala miljöfrågor.

På torsdagen tittade vi snabbt på vilka de globala målen är och konstaterade att det inte bara handlar om miljö, utan också jämställdhet, jämlikhet, motverka fattigdom mm. Som en introduktion till olika förutsättningar i världen såg vi filmen ”I am eleven”, där vi möter 15 elvaåringar runt om i världen i deras vardag och de berättar om sig själva, sina liv och framtidsdrömmar.

Ämnen:
EN: Vi har arbetat vidare med den tecknade serieboken om mobbing och ägnat tid åt att komma igång med vårt skolprojekt för hållbar utveckling.
SO: Vi har lärt oss mer om de nordiska länderna Danmark och Norge, samt tittat på I am eleven.
SV: Vi skriver vidare på faktatexter om länder under halvklass. Helklasslektioner har vi ägnat främst åt retorikövningar. Vi ska nästa vecka skriva ihop motiveringar till varför vår klass vill vara med i Retorikmatchen, samt varför de borde vilja ha just oss med. Två elever får chansen att spela in våra argument och vi skickar filmen till kvaltävlingen och hoppas sedan på det bästa. Det är många klasser runt om i Sverige som anmält sig och bara några få går vidare
MA: Vi har jobbat med geometri och övat på att använda gradskiva för att mäta och rita vinklar samt räknat ut vinklar utifrån geometriska figurers egenskaper. Planeringen för vecka 11 ska vara klar den här veckan, det man har kvar är läxa.
NO: Vi fortsätter lära oss om hjärnan och nervsystemet.

Kommande vecka och framöver
Konsert och rep i Kungsholms Kyrka på torsdag 21/3. Vi har repetitioner i kyrkan under eftermiddagen och eleverna slutar där kl 15:00, återsamling i kyrkan ombytta och klara kl 18:00. Mer kan ni läsa i Annas tidigare blogginlägg.

Sovmorgon fredag 22/3, eleverna börjar med slöjd kl 9:45.

Föräldramöte tis 26/3 börjar i aulan kl 18:30 med föredrag om ungdomars internetanvändning. Vi fortsätter sedan i klassrummet med diskussion kring föredraget. Musiklärare Anna kommer på kortare besök och i slutet får ni tid för planering i föräldragruppen om ni har behov av det. Jag räknar med att vi ska vara klara senast 20:00.

Påsklov v16

Trevlig helg,
Maria

Postad i 5A

Vecka 11

Hej, idag har vi haft temadag för jämställdhet för att uppmärksamma den internationella kvinnodagen. Vi började i aulan med en föreläsning av Teskedsorden och fortsatte sedan med diskussioner i klassrummet.

Ämnen
MA: Denna vecka har vi ägnat mattelektionerna till att öva på procent genom olika samarbetsövningar och räkneövningar.
NO: Vi lär oss om hjärnan och nervsystemet. Läxa till måndag v. 12: Läs s. 58-61 i Upptäck människan och gör sida 27-29 i arbetsboken.
EN: vi läser en seriebok gemensamt i mindre grupper, den handlar om mobbning.
SO: Danmark är det land vi läser om nu, vi fortsätter under kommande vecka.
SV: Det har varit lite blandat – skriva faktatexter om ett nordiskt land, synonymer, högläsning

Föräldramöte tis 26 mars 18:30 – 19:15, med ÅK5 information i Aulan 18:30 och sedan fortsätter vi i klassrummet för ett kortare klassmöte.

Trevlig helg på er!
/ Maria

Postad i 5A