Inför vecka 12

Hej!

Klimatstrejken gjorde att vi hade halvklass på fredag eftermiddag. På frågan (under torsdagen) vilka som skulle ha önskat strejka om de fick för föräldrar och skola så var det i det närmaste alla elever som räckte upp en hand.

Eftersom engagemanget för klimatförändringar och hållbar utveckling är stort i klassen kommer vi att skapa vårt eget projekt för att lära oss mer om dessa frågor. Eleverna önskar själva mer kunskaper om globala miljöproblem och sådant de är intresserade av att lära sig mer om är orsaker, konsekvenser och lösningar till global uppvärmning + utsläpp av växthusgaser, föroreningen av våra världshav, överkonsumtion av varor/kött samt flygtrafik. Det kom också förslag om aktioner som t.ex. skräpplockning.

Ända fram till sommarlovet ägnar vi fredagens SO-lektioner till olika perspektiv på hållbar utveckling. Vi kommer även att kunna arbeta ämnesövergripande med NO, svenska och engelska i viss utsträckning. I svenska lär vi oss mer om retorik och ska hitta vägar att använda oss av de kunskaperna för att kunna agera utåtriktat och påverka politiker/samhället i en riktning mot hållbar utveckling. Vi ser det som ett alternativ för att göra skillnad på andra sätt än att strejka och samtidigt fånga upp elevers stora intresse för globala miljöfrågor.

MA: Vi har jobbat med geometri och övat på att använda gradskiva för att mäta och rita vinklar samt räknat ut vinklar utifrån geometriska figurers egenskaper. Planeringen för vecka 11 ska vara klar den här veckan, det man har kvar är läxa.
SV: Argumenterande texter, retorik och läsförståelse. Vi ska vara med och kvala till Retorikmatchen 2019 och nästa fredag skickar vi in vår kvalfilm där två elever ska hålla ett tal som klassen skrivit och motivera varför just 5B ska vara med i Retorikmatchen.
NO: Vi fortsätter lära oss om hjärnan och nervsystemet.
EN: Vi har arbetat vidare med den tecknade serieboken om mobbing och ägnat tid åt att komma igång med vårt skolprojekt för hållbar utveckling.
SO: Vi har lärt oss mer om de nordiska länderna Danmark och Norge.

Läxor v. 12:
Fredag: SV – Titta på avsnitt 8 av Retorikmatchen och svara på frågor: Retorikläxa fr v 12 https://urskola.se/Produkter/207882-Retorikmatchen-2018-Semifinal-2
Vara i fas med matteplaneringen

Framöver:
21/3 kl. 19:00. Konsert i Kungsholms kyrka. Vi går till kyrkan för repetition kl. 14-15. Efter repetitionen får eleverna åka hem och äta och byta om för att återsamlas i kyrkan 18:00.
22/3: sovmorgon även för b-gruppen, alla elever börjar 9:10
Föräldramöte 26/3. Mötet börjar i aulan kl. 18:30 med föredrag om ungdomars internetanvändning. Vi fortsätter sedan i klassrummet med diskussion kring föredraget. Musiklärare Anna kommer på kortare besök och i slutet får ni tid för planering i föräldragruppen om ni har behov av det. Jag räknar med att vi ska vara klara senast 20:00.
Påsklov vecka 16 (15/4-22/4)

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 5B

Inför vecka 11

Hej!

Så är vi igång igen efter sportlovet! Hoppas ni alla har haft det bra. Idag på internationella kvinnodagen hade vi temadag jämställdhet. Innan lunch var alla elever i åk 5 samlade i aulan för en föreläsning av Camilla Rehn från den ideella organisationen Teskedsorden https://teskedsorden.se/ Efter lunch fortsatte reflektioner och diskussioner i klassrummet.

Vi vill informera om att det är årskursvisa föräldramöten i vår och att åk 5 har föräldramöte tisdag 26 mars kl. 18:30.

MA: Denna vecka har vi ägnat mattelektionerna till att öva på procent genom olika samarbetsövningar och räkneövningar.
SV: Retorikövningar i halvklass och argumenterande texter i helklass. Vi har också arbetat med några läsförståelseövningar.
NO: Vi lär oss om hjärnan och nervsystemet.
EN: Vi läser en seriebok gemensamt i mindre grupper, den handlar om mobbning.
SO: Danmark är det land vi läser om nu, vi fortsätter under kommande vecka.

Läxor v. 11:
Fredag: SV – Titta på avsnitt 6 av Retorikmatchen  https://urskola.se/Produkter/207881-Retorikmatchen-2018-Kvartsfinal-4 och svara på frågor Retorikläxa fr v 11
NO – Läs s. 58-61 i Upptäck människan och gör sida 27-29 i arbetsboken.

Framöver:
21/3 kl. 19:00. Konsert i Kungsholms kyrka.
26/3 kl. 18:30. Föräldramöte. Årskursvis samling i aulan och sedan kortare samling i klassrum.
Påsklov vecka 16 (15/4-22/4).

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 5B

Sportlov och inför vecka 10

Hej!

Nu har vi kommit så pass långt in på terminen att det redan är fredagen innan sportlovet! Hoppas eleverna får tid att vila och samla lite ny energi.

Nu ska eleverna ha gjort sitt språkval. Det är viktigt att ni som ännu inte lämnat in blanketten gör det måndag efter lovet.

MA: Problemlösning och sambandet mellan procent, bråk och decimaltal. Repetition av arbetsområdet och diagnos.
SV: Retorikövningar i halvklass och argumenterande texter i helklass.
NO: Vi har lärt oss om olika typer av muskler och hur de fungerar. I måndags var barnläkare Hedvig (Malins kompis och f.d. AF-elev) på besök och pratade om hjärtat, blodcirkulation och bebisars blodcirkulation i magen. Eleverna hade i förväg fått skriva frågor som Hedvig svarade på. Besöket var mycket uppskattat hos eleverna!
EN: Vi har fortsatt arbeta med Just a Dream och hållbar utveckling på engelskan, på halvklasser har vi tränat oss i att fantasifullt sälja något – parvis planering och muntlig presentation. Det är samtidigt en träning i retorik som båda klasserna har arbetat med på SV.
SO: Nu är det de olika nordiska länderna som står i fokus, vi har läst hela kapitlet om Island i lärobok och arbetsbok denna vecka för de som varit sjuka och vill kunna ta igen.

Läxor v. 10:
Fredag: SV – Titta på avsnitt 4 av Retorikmatchen 2018 (Kvartsfinal 2) + uppgift: Retorikläxa fr v 10
https://urskola.se/Produkter/207876-Retorikmatchen-2018-Kvartsfinal-2

Framöver:
Torsdag 21/3: Konsert i Kungsholms kyrka kl. 19:00. Anna återkommer med mer information.

Ha ett skönt sportlov, vi ses måndag 4 mars!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 5B

Inför vecka 8

Hej!

MA: Längdenheter och procent. I halvklass jobbar vi med samtalsuppgifter i syfte att skapa diskussion och reflektion av matematiska frågor/problem. Eleverna diskuterar frågorna två och två och väljer ett av tre svarsalternativ. Frågorna diskuteras sedan i grupp där paren argumenterar för sina svar. Frågorna är av typen ”Hur brett är Sverige på det bredaste stället?” eller ”Hur fort kan en människa springa?” och leder till intressanta diskussioner och jämförelser och vissa uträkningar som vi gör tillsammans. Frågorna ska besvaras med olika enheter (vikt, volym, tid etc.) och eftersom de är blandade i uppgifterna så innehåller varje lektion flera typer av enheter.
SV: Argumenterande texter och argumentationsövningar. Klassen är anmäld till Retorikmatchen 2019 som anordnas av UR Skola. Vi väntar på den första kvaluppgiften som kommer i mars.
NO: Människokroppen (skelett, muskler och leder).
EN: Vi läser en bok på temat hållbar utveckling och diskuterar innehållet. Boken heter Just a dream och är skriven av Chris Van Allsburg. Vi läser boken högt gemensamt i klassen och diskuterar bilderna, texten och elevernas kunskap om olika miljöproblem. Läxan från The Little Prince diskuterar vi i mindre grupper och sedan i helklass på torsdagar.
SO: Vi har arbetat med hur Norden befolkades, likheter mellan Nordiska länder och samarbeten mellan länderna. Nästa vecka går vi över till att lära oss mer om de olika länderna och börjar då med Island.

Läxor v. 8
Torsdag: MA – Mattediagnos: tiondelar, hundradelar, decimaltal, längdenheter och procent. Övningspapper att ta hem och träna på tills på torsdag delas ut på måndag.
EN – The little prince, kap 14, 15, 16 och 17. Läs och besvara frågor. Extra utmaningsläxa är frivillig. EN läxa kap 14-17 och utmaningsläxa_1
Fredag: SV – Titta på avsnitt 3 av Retorikmatchen 2018 (Kvartsfinal 1) https://urskola.se/Produkter/207879-Retorikmatchen-2018-Kvartsfinal-1 och besvara frågor på papper som delas ut på måndag. Det finns även här: Retorikläxa fr v 8
Övrigt: Gör klart matteplaneringen för vecka 7. Träna på multiplikationstabellerna du är osäker på.

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 5B

Inför vecka 7

Hej!

MA: Vi har jobbat med lästal, decimaltal, tusendelar och överslagsräkning.
SV: Argumenterande texter, olika argumenterande knep och i halvklass har vi gjort retorikövningar.
NO: Vi fortsätter jobba med människokroppen. I helklass gjorde vi en övning om mat och näringsämnen genom att se på ett filmklipp, välja en måltid och skriftligt förklara så noga som möjligt varför det man valt är en näringsriktig
måltid som är bra för kroppen. På labben gjorde eleverna ”Uppdrag muskler” genom att göra hypoteser om hur de trodde att deras muskler skulle prestera i olika övningar (90 grader, knäböj, ”längdhopp” och ”höjdhopp”) och fick sedan jämföra hypoteserna med utfallen.
EN – vi har arbetat med nyheter (CBBC newsround) och skrivövning utifrån kortfilm. Vi tränar på förmågan att ta hjälp av bildstöd i förståelsen av engelska, genom att helt enkelt ta bort ljudet helt i första visningen, ”silent viewing”, för att leta ledtrådar i bilderna om vad som egentligen händer. Vi samtalar om vad som händer och gör egna förutsägelser om innehållet. Sedan lyssnar vi på ljudet också och reflekterar över om våra förutsägelser var rätt och diskuterar kring innehållet.
SO – samernas nationaldag var i onsdags, därmed passade det väl att lära oss lite mer om samerna och Sápmi. Vi har arbetat med hur jorden indelas i latituder och longituder, samt talat om Nordens klimat, Golfströmmen och olika former av regn.

Läxor v. 7
Torsdag:  EN – The little prince, kap 11 – 13. Svara på frågor till texten. Frivillig utmaningsläxa på baksidan, den kan göras utifrån valfri bok eller The little prince EN läxa kap 11-13 och utmaningsläxa
Fredag: SV – Titta på avsnitt 2 av Retorikmatchen 2018 (Slutaudition del 2) på urskola.se https://urskola.se/Produkter/207875-Retorikmatchen-2018-Slutaudition-del-2 och gör uppgifterna på pappret du fick med hem. Det finns även här: Retorikläxa fr v 6
Övrigt: Vara i fas med matteplaneringen för vecka 6. Träna på multiplikationstabellerna du är osäker på.

Med önskan om en trevlig helg!
Malin

Postad i 5B

Inför vecka 6

Hej!

Det har kommit till vår kännedom att det är vanligt bland eleverna i klassen att använda en app som heter Tellonym. Appen går ut på att man helt anonymt kan ställa frågor och ge kommentarer till sina kompisar och andra användare. Den har tidigare kritiserats hårt då användandet av den i många fall har lett till kränkningar och mobbning. Det finns skolor och kommuner som förbjudit Tellonym på grund av detta. Skolledningen är informerad om att appen används. Vi har idag diskuterat appen i klassen samt vilka konsekvenser som kan följa av att vara anonym på sociala medier. Vi uppskattar om ni pratar med era barn om detta samt om eller hur de ska använda appen.

Från och med idag återgår vi till ordinarie schema med musik. Idrott är som vanligt på måndagar och onsdagar.

MA: Vi har jobbat med problemlösning, hundradelar och uppställning av decimaltal i de fyra räknesätten.
SV: Argumenterande texter och retorik.
NO: Vi fortsätter jobba med människokroppen och lär oss just nu om skelett, muskler och leder.
EN: Elever har fått skriva ledtrådar till olika objekt som kompisar sedan fått gissa på. En lektion arbetade vi med övningar till läxan The Little Prince.
SO: Geografi Norden innebar denna första vecka i arbetsområdet lite kartanalys av topografiska och tematiska kartor och allmän kunskap om vad Geografi är.

Läxor v. 6
Fredag: NO – Läs s. 18-23 i Upptäck människan och gör s. 10-11 i arbetsboken.
Torsdag: Engelska – The little prince, chapters 8, 9 and 10. Read and answer the questions. Utmaningsläxa på baksidan som är frivillig och utgår från valfri bok eleven läser på engelska. EN läxa kap 8-10 och utmaning
Några elever tyckte att The little prince var för svår. Om eleven tycker det kan den istället välja en läxa som också utgår från böcker som finns på nätet, men där eleven kan välja olika svårighetsgrad: EN anpassad läxa
Övrigt: Vara i fas med matteplaneringen. Träna på multiplikationstabellerna 1-9.

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 5B

Inför vecka 5

Hej!

Tack för alla utvecklingssamtal och för att alla tider och byten flöt på så bra (som vanligt). Nästa vecka är sista antagningsveckan (fram till torsdag) och sedan börjar schemat med musik som vanligt från fredag.

På måndag kl. 10:00 – 11:30 är det skridskor i Vasaparken. A-gruppen har svenska enligt schema kl. 09:05 och går till Vasaparken efter lektionen. Går man i B-gruppen kan man komma direkt till Vasaparken.

Snart är det dags för eleverna att göra språkval (franska, spanska eller tyska). Lärare i respektive språk kommer att besöka klassen för information de närmsta veckorna.

MA: Vi har fortsatt träna på längdenheter och volymenheter, bråktal och decimaltal samt uppställning av decimaltal i de fyra räknesätten.
SV: Argumenterande texter, läsförståelse och retorik.
NO: Repetition och prov på det vi hittills lärt oss om kropp och hälsa.
EN: Blandade övningar i skriva, tala, ordkunskap.
SO: Vi har nu avslutat arbetsområde för Abrahamitiska religioner. Vi avrundade med att elever fick berätta om Muhammed för varandra med hjälp av bildstöd och att de fick träna på quiz-frågor i samspel med varandra för att sedan göra ett individuellt quiz. Vi kommer att repetera huvuddragen av de Abrahamitiska religionerna i åk6 när vi också lär oss mer om Hinduism och Buddhism. Kommande vecka kör vi igång med Geografi och Norden.

Framöver
Måndag 28/1: Skridskor i Vasaparken kl. 10-11:30.
Idrotten onsdag 30/1 utgår.

Läxor v. 5
Torsdag – Ma: arbetsblad uppställning.
En: The Little Prince. Kap 5, 6 och 7 med arbetsblad till (www.thelittleprinceinlevels.com). Frivillig utmaningsläxa på baksidan av läxan, den utgår från annan litteratur som eleven väljer. Se bifogad läxa om eleven tappat bort papper. Det går bra att svara på annat papper eller skriva svar på dator. EN läxa kap 5-7 och utmaning
Fredag – Sv: Titta på avsnitt 1 av retorikmatchen 2018 (Slutaudition del 1) på urskola.se https://urskola.se/Produkter/207877-Retorikmatchen-2018-Slutaudition-del-1 och gör uppgifterna på pappret du fick med hem.
Övrigt: Ligga i fas med matteplaneringen. Träna på multiplikationstabellerna 1-9 (se tips i de två senaste veckobreven)

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 5B

Inför vecka 4

Hej!

Utvecklingssamtalen fortsätter på måndag och tisdag. De som har musiksamtal har det parallellt med de vanliga samtalen på måndag (se tidigare inlägg med tider från Anna).

På måndag är det simning i Eriksdalsbadet. De som vill samlas i skolan kl. 09:10 för att åka gemensamt till simhallen. Om man tycker det är smidigare att ta sig dit själv så går det bra, men då får föräldern skicka ett mail till mig senast på måndag kl. 09:00 så jag vet vilka som tar sig dit på egen hand. Om man väljer att åka dit själv så är det samling kl. 09:50 vid entrén.

MA: Längdenheter och volymenheter, bråktal och decimaltal. Vi har även jobbat med problemlösning och haft multiplikationstabelltest.
SV: Argumenterande texters struktur och innehåll. Olika övningar i syfte att lära sig formen för argumenterande texter. I halvklasser har vi gjort retorikövningar och kommer mer och mer in på muntlig argumentation.
NO: Människokroppen (matspjälkningskanalen, lever och njurarna, näringslära). På fredag nästa vecka kommer vi ha ett prov på det vi hittills jobbat med inom människokroppen. Till dess ska man repetera sidorna i Upptäck människan. Eleverna har med sig ett papper om vad de ska kunna inför provet: Inför prov människokroppen del 1
Några frågor kräver endast korta svar medan några frågor kräver utförligare svar där man förklarar och resonerar.
SO: vi har arbetat med att repetera Judendom och Kristendom genom att bl.a. skriva jämförande texter i par. Nu har vi inlett arbete om Islam och har sett en film om Islams historia samt med en tidslinje sett på hur alla tre religioner har samma ursprung och att de därför kallas Abrahamitiska religioner. Kommande vecka lär vi oss mer om muslimska högtider och om profeten Muhammed. Arbetsområdet om Islam kommer att avslutas med muntliga redovisningar av skolarbete som genomförs här samt quiz under nästa vecka, så inget skriftligt prov.
EN: blandade uppgifter i hör- och läsförståelse, muntliga övningar och skriftliga övningar. Vi skriver just nu brev där eleverna får inta rollen som en utomjording som brevväxlar med en annan utomjording. The Little Prince är en bok som kommer att vara läxa under ett antal veckor framöver, där har vi också läst gemensamt och provat att göra uppgifter som liknar de som eleverna kommer att få i läxa. Boken finns i tre olika svårighetsnivåer och eleverna väljer själva lämplig nivå. Utöver läsläxan kan elever som vill också läsa egen bok på engelska och göra uppgifter till sin egen bok, den utmaningen är helt frivillig. Läxorna bifogas. 5ab EN läxa 24 jan

Framöver
Måndag 21/1: simning i Eriksdalsbadet kl. 09:50.
Ingen idrott onsdag 23/1
Måndag 28/1: skridskor i Vasaparken

Läxor
Torsdag 24/1 ENG: Läs kapitel 2-4 i The Little Prince https://www.thelittleprinceinlevels.com/
Fredag 25/1 NO: Prov på människokroppen
Övrigt: Ligga i fas med matteplaneringen. Träna på multiplikationstabellerna 1-9 (se tips från förra blogginlägget). Här kommer ytterligare en hemsida med övningar: https://www.multiplikationstabellen.se/

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

 

Postad i 5B

Inför vecka 3

Hej!

Hoppas alla har sett respektive tider för utvecklingssamtal i mitt eller Annas inlägg från tidigare i veckan.
Eleverna har fått hem schema för vecka 2-5 eftersom schemat är ändrat p.g.a. uteblivna musiklektioner när alla musiklärare är upptagna med antagningsprov. Schemat ligger på Skolwebben, flik schemavisaren. Idrott utgår både måndag och onsdag nästa vecka.

Framöver
Måndag 21/1: simning i Eriksdalsbadet.
Måndag 28/1: skridskor i Vasaparken.

Läxor
Onsdag 16/1 Matte: Arbetsblad ”Längdenheter”.
Fredag 18/1 NO: (Om du inte hann klart på lektionen) Läs s. 48-53 i Upptäck människan och svara på frågor på s. 22-25 i arbetsboken.

De kommande veckorna har eleverna även i uppgift att öva på multiplikationstabellerna hemma om man känner att det är någon eller några tabeller som inte sitter. Vi kommer att göra multiplikationstest v. 3, 4 och 5. Här är tips på sätt att öva, som jag även har gått igenom med klassen:
Låtar/ramsor: https://www.kunskapshubben.se/6ans-tabell/?series=gangertabellerna
Spel: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/mathman/mathman_multiplication.htm
Memory: https://www.elevspel.se/amnen/matematik/6800-multiplikationsmemory.html
På denna sida finns många olika övningar och uppgifter:
https://mattefixaren.wordpress.com/category/lektionsforslag-utifran-det-centrala-innehallet-i-lgr-11/taluppfattning-och-tals-anvandning/de-fyra-raknesatten/multiplikation/

Trevlig helg!

Vänliga hälsningar
Malin

 

Postad i 5B

Utvecklingssamtal

Hej!

Välkomna tillbaka till en ny termin! Hoppas att ni har haft en skön julledighet. Jag ser fram emot att träffa alla elever imorgon!

Här kommer tiderna för vårterminens utvecklingssamtal som börjar redan nästa vecka. De fem översta på klasslistan kommer att ha musiksamtal med Anna måndag 21/1, Anna lägger upp tiderna i ett separat inlägg. Övriga har vanliga utvecklingssamtal. Denna gång kommer samtalen vara elevledda och eleverna får tid att förbereda sig inför samtalen på lektionstid. Vi börjar nerifrån på klasslistan denna gång. Om tiden inte passar får man försöka byta med någon annan och sedan maila mig eller Anna.

Onsdag 16/1
12:30 Edvin
13:00 Gustav
13:30 Evylin
14:00 Adéle
14:30 Malte
15:30 Mira
16:00 Uma

Torsdag 17/1
13:00 Nora S
13:30 Anton
14:00 Sofia
14:30 Karin O
15:30 Liam
16:00 Igor
16:30 Emma

Måndag 21/1
13:00 Holger
13:30 Ester
14:00 Turid
14:30 Isola
15:30 Héloïse
16:00 Barthil
16:30 Julia

Tisdag 22/1
13:00 Max
13:30 Nora H
14:00 Tove
14:30 Minna

Vänliga hälsningar
Malin

Postad i 5B

Tack och God Jul!

Hej 5AB!

Terminen har gått fort och vi är nu inne på terminens sista veckobrev. Vårterminen börjar igen onsdag 9 januari kl. 9:15 i klassrummet.

Vecka 2-5 är det antagningsprov för nya elever och alla musiklärare kommer att vara upptagna med det. Därför utgår elevernas musiklektioner dessa veckor och schemat komprimeras för att undvika håltimmar.

Nästa termin växlar a-gruppen och b-gruppen schema med varandra. B-gruppen kommer alltså ha bild och a-gruppen får fler sovmorgnar.

16/1, 17/1, 21/1 och 22/1 mellan kl. 13:00 – 17:00 är det utvecklingssamtal. Vi återkommer med tider första skolveckan. Från och med nästa termin kommer ca 1/3 av eleverna att ha musiksamtal istället för utvecklingssamtal. De som inte har musiksamtal vt-19 kommer att ha det ht-19 eller vt-20.

Tack så jättemycket för de fina julklapparna! Och tack alla elever för otroligt fina sångprestationer på höstterminens konserter. Vi är jättestolta över er! Nu önskar vi er en skön julledighet så ses vi igen 9 januari.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar
Malin och Maria

Inför vecka 51

Hej!

Då går vi mot årets sista skolvecka! Vi kommer att ha lite julmys sista lektionerna på torsdag. Om man vill får man gärna ta med något att fika när vi tittar på de sista avsnitten av Sunes jul. På fredag är det avslutning i kyrkan, se nedan.

SV: Vi har fortsatt med retorikövningar i halvklass och jobbat med skrivande och ordklasser i helklass.
MA: Vi har repeterat numeriska och algebraiska uttryck, likheter, ekvationer och mönster. I onsdags skrev eleverna en diagnos.
NO: Eleverna har ritat bilder och skrivit faktatexter om matspjälkningskanalen.
EN: Jultema med skrivande av serier, dikter, berättelser eller andra initiativ från elever.
SO: Vi har fortsatt med faktatexter om Jesus och kommer att arbeta vidare med Kristendomen.

Framöver
Fredag 21/12: Julavslutning kl. 08:30 – ca 09:15 i Adolf Fredriks kyrka. Vi samlas på skolgården kl. 08:10 och går tillsammans till kyrkan. (Det är endast fyrornas föräldrar som får biljetter till avslutningen eftersom hela mellanstadiet ska få plats). Efter avslutningen går eleverna på jullov!

Nästa läsår börjar onsdag 9 januari, jag återkommer med tider. I januari är det antagningsveckor och då kommer schemat att komprimeras eftersom musiken utgår under dessa veckor.

Glad tredje advent!

Vänliga hälsningar
Malin

 

 

Postad i 5B