Veckobrev v.10

Hej!
Idag har alla femmor haft temadag ”Jämlikhet” apropå Internationella kvinnodagen. Vi samlades först, alla femmor, i aulan där vi fick höra organisationen Teskedsorden tala om jämlikhet för att sedan diskutera och reflektera över detta i klassrummet. Ett viktigt tema med mycket engagemang från eleverna.
Alla elevers böcker, som de lånade på stadsbiblioteket, behöver lämnas tillbaka. Vi har pratat om att man via datorn kan låna om böckerna om man inte hunnit läsa färdigt dem men att man annars måste lämna tillbaka dem själv efter skolan.

De flesta har hunnit redovisa sina böcker och det har varit jätteroligt att höra. De som inte hunnit redovisa ännu får göra det nästa vecka.

På bloggen finns även ett inlägg om att AF kan ge bidrag till sommarlovsaktiviteter i sommar. Gå in och läs!

Nästa vecka:
Tisdag: Koll på geografi

Viktiga datum:
12/3  Koll på geografi.
26/3 Föräldramöte
27/3 Konsert i AF:s kyrka tillsammans med Kungsholmens musikgymnasium,19.00, biljettinfo i kalendern snart.
Påsklov v.16
11/4 Lunchkonsert i Jacobs kyrka kl.12.00 5efgh, fri entré
Kristi Him ledigt 30/5-2/6
4/6 Sommarkonsert i Gustav Vasa kyrka kl.19.00, tillsammans med 6ab och 8ef. Biljettinfo kommer.
Studiedag fredag 7 juni
Skolavslutning  tisdag 11 jun

 

 

 

.

 

Veckobrev v8

Hej!

Nästa vecka önskar vi alla ett härligt sportlov och hoppas att alla får vila ut ordentligt och hinna vara ute mycket i den friska luften!

Vi startar veckan efter lovet med att alla ska ha läst ut sin skönlitterära bok så att vi kan få höra om alla böcker som är lästa. Man ska muntligt presentera sin bok och även läsa upp ett utvalt stycke ur boken. Vi övar i skolan.

I matten jobbar vi just nu med problemlösningsstrategier där vi övar på att ta oss ann svårare matteproblem. Vi använder oss strategierna ”att använda ett lättare tal först”, ” att rita en bild”, ” att börja bakifrån” och ”uteslutningsmetoden”. På bloggen ligger nu matteplaneringen så att ni kan gå in hemifrån och se den. Den här veckan kommer vi dock inte att hinna med hela matteplaneringen för v.8 utan har som mål att hinna till uppgift 37. Målet är att inte få någon läxa över lovet.

Viktiga datum:
4/3 Läst färdigt din bok.
12/3  Koll på geografi.
26/3 Föräldramöte
27/3 Konsert i Adolf Fredriks kyrka
Påsklov v.16
11/4 Konsert St:Jacobs kyrka lunchkonsert 12.15 fri entré
Kristi Him ledigt 30/5-2/6
Studiedag fredag 7 juni
Skolavslutning  tisdag 11 juni

Trevlig helg!

Josefin och Lotten

 

 

Matteplanering kap 4

Arbetsområde: Kapitel 4 i Eldorado

Förmågor att utveckla under arbetsområdet:

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Planering vecka 7-10 = 4 lektioner/vecka om inget oförutsatt händer…

Vecka Undervisningens innehåll Grundkursen Klart
7 Textuppgifter s.116

Hämta fakta s.117-118

Problemlösningsstrategier s.121 A-uppgiften

Lös en enklare uppgift först s.122

Öva på kort division tillsammans

Blå sidor (mer av samma sort) s.119 + 125

Röda sidor (fördjupning) s.120 + 126

Utmaningsboken

Två och två tillsammans

Två och två tillsammans

Två och två tillsammans

24, 25, 26, 27

Tillsammans i klassrummet

 
8 Rita och lös, uteslutning och börja bakifrån s.123-124

Decimaltal och multiplikation med 10, 100 & 1000 s.128

Decimaltal och division med 10, 100 & 1000 s.129

Öva på multiplikationsuppställning

Blå sidor (mer av samma sort) s.130

Röda sidor (fördjupning) s.131

Utmaningsboken

29, 31, 32, 34, 36, 37

52-54 ab, 55, 58, 59

60-62, 64, 65

Tillsammans i klassrummet

 
10 Mätning och enheter s.132

Längd s.133

Volym s.134

Massa s.135-136

Öva på addition och subtraktionsuppställning

Blå sidor (mer av samma sort) s.137

Röda sidor (fördjupning) s.138

Extrauppgifter s.150-151

Utmaningsboken

 

83-86, 88

90-93, 94, 95

96-99, 102-105

Tillsammans i klassrummet

 

 Mål för området:

 • Kunna tolka textuppgifter och avgöra vilka fakta som behövs för att lösa dem.
 • Hitta oönskad fakta, dels i tabeller, dels i faktatexter.
 • Kunna välja räknesätt, samt effektiva metoder och strategier.
 • Kunna föra ett matematiskt resonemang kring uppgifter och motivera val av räknesätt och metoder.
 • Reflektera över olika lösningars rimlighet.
 • Behärska olika problemlösningsstrategier och ”Rita och lös”, ”Uteslutning”, ”Lös en enklare uppgift först” och ”Börja bakifrån”.
 • Välja en passande strategi till varje uppgift .
 • Kunna redovisa och motivera sina lösningar utifrån kunskapskraven.
 • Kunna formulera problem som passar för de olika strategierna.
 • Kunna använda sig av decimalsystemets olika tiopotenser när de multiplicerar och dividerar decimaltal med 10, 100 och 1000, samt kunna förklara processen.
 • Kunna bedöma ett svars rimlighet genom ett enkelt överslag med heltalsdelen i decimaltalen.
 • Kunna enhetsomvandling vid längd, volym och massa.
 • Kunna förklara samband mellan decimalsystemet och enhetsrutor vid längd, volym och massa.
 • Välja lämplig enhet vid påståenden, t. ex. ”En bil väger 1200 ___.”

Varje lektion inleds med en genomgång av ett moment och sedan får du träna på det genom att räkna några uppgifter i boken, grundkursen. Om du inte hinner räkna uppgifterna i grundkursen under lektionen måste du ta hem och räkna klart dem till nästa vecka.

Blir du klar med grundkursen under lektionen kan du välja att räkna fler uppgifter som hör ihop med genomgången. Du kan också välja uppgifter som finns på de röda sidorna.

När grundkursen är klar kommer en diagnos.

Det som bedöms är:

 • hur du deltar muntligt och skriftligt under matematiklektionerna
 • på vilket sätt du redovisar/förklarar beräkningar (OBS! lästal/problemuppgifter)
 • hur väl du använder det matematiska språket                                                                       / Lotten

 

 

Veckobrev v.5

Hej!

Nästa vecka börjar det ordinarie schemat att gälla och musikundervisningen kommer igång igen.

I svenskan börjar vi arbeta med ett läsprojekt som vi kallar boktips. Alla kommer att låna en bok som de sedan ska redovisa muntligt i klassen. Vi arbetar med förmågorna att läsa och analysera skönlitteratur samt kommunicera i tal och skrift. Vi kommer att lägga ut planeringen på bloggen. Vi startar projektet med att gå till stadsbiblioteket för att låna varsin bok. Ta med ditt lånekort!

I matten kommer vi att avsluta kapitel 3 om vinklar, area och geometriska formar. Vi avslutar med en diagnos på torsdag. Vi kommer börja arbeta med kap 4 som bla handlar om problemlösningsstrategier.

I so ämnet har vi avslutat religionsarbetet och alla har fått tillbaka sin koll, vi gick igenom kollen med hjälp av olika elevexempel och pratade om olika sätt att resonera. Nu har vi börjat med geografi och kommer läsa det till den 12 mars. Det kommer också att avslutas med en liten koll. Planering för detta arbetsområde har delats ut!

Läxor till vecka 6

Måndag: Glöm inte att ta med ditt bibliotekskort! Om du inte hittar det behöver du kunna dina fyra sista siffror i personnumret.

Onsdag: Engelska läxa: Glosor på s.69 Songwriter till Pastor

Torsdag: Matematik: Diagnos på kapitel 3.

Viktiga datum:
Föräldramöte 26/3 kl 18.30-19.15 start i Aulan, därefter träffas vi i klassrummen, mötet håller på till kl 20.00.

Trevlig helg!

Veckobrev v3

Hej 5EF!

Utvecklingssamtalen är igång och nästa vecka fortsätter vi på måndag och tisdag, välkomna då!
På fredag den 25/1 åker vi till Eriksdalsbadet och simmar. Ta med badkläder, handduk, lås till skåp, vattenflaska och ev. en frukt!
Schemat nästa vecka ser annorlunda ut då det fortfarande är intagningsveckor och musiklärarna ägnar sig åt det. Gå in på skolplattformen/ Schemavisaren(som ligger som en flik) och uppdatera er kring schemaändringar.
www.skolplattformen.stockholm.se

Läxor till vecka 4
Tisdag: Matematik: Stående matematikläxa varje vecka. Om man inte hinner med veckans planering tar man med hem och gör färdigt.
Engelska läxa: Jobba vidare med din engelska text om en förebild. Redovisning tillfällen är den 1 och 4 februari.

Viktiga datum:
25/1 Simning Eriksdalsbadet 10-11.30 : Ta med: frukt, lås, badkläder, handduk
1/2 Skridskor i Vasaparken. Ta med skridskor och hjälm.

Trevlig helg!

Josefin och Lotten

Tack!

Hej!
Nu är terminen slut och jullovet har börjat, det är redan alldeles tyst i korridorerna.
Jag vill tacka för de fina Lovikkavantarna som kommer bli populära hos mig (och mina döttrar)!
Alla elever fick idag ett kuvert med sig hem och i kuvertet finns utvecklingssamtalstiderna för v3 och v4. Ni är varmt välkomna då!
Jag får tyvärr inte lägga ut elevernas namn här på bloggen och skulle ni inte få hem kuvertet idag så mejla mig så får jag mejla er separat tiderna.

Nästa termin växlar a-gruppen och b-gruppen schema med varandra.
Välkomna tillbaka onsdag den 9/1 kl 8.15!

Vill också tacka klassföräldrarna för ett trevligt fika och för era insatser den här terminen!
Nästa termin mejlar jag till er nya klassföräldrar som får ta över stafettpinnen.

Önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Lotten

Postad i 5F

Veckobrev v.50

Hej alla!
I skrivande stund håller klasserna på att repetera inför sin julkonsert i Immanuelkyrkan. Alla är verkligen tålmodiga och duktiga under repetitionerna och det klingar fantastiskt!

På fredag avslutar vi terminen i Adolf Fredriks kyrka. Skoldagen slutar ca 10.15,  ingen lunch denna dag. (tyvärr inga föräldrar med i kyrkan denna gång). Vill klassföräldrarna ordna med fika i klassrummet efter kyrkan går det bra annars har vi det mysigt i klassrummet ändå. Vi är tillbaka från kyrkan senast ca. 9.30.
Vi ses på skolgården kl 8.10, vid basketkorgen, och går tillsammans till kyrkan.

Nästa vecka kommer vi att skicka ut nya tider för utvecklingssamtal för v.3 och v.4. Tiderna kommer att läggas ut på Skolplattformen.

Läxor till vecka 51
Torsdag:
Engelskaläxa: Skriv färdig din engelska berättelse, Roll a story.
Svenskaläxa: Skriv färdigt din julberättelse. Kom ihåg att ha med en röd tråd dvs en början, en mitt och ett avslut. Det är också bra om du visar att du lärt dig att dela upp din text i stycken.

Trevlig helg!
Josefin och Lotten

Veckobrev v 48

Hej 5EF!
Vi märker att alla är lite mer trötta än vanligt och därför ber vi er föräldrar att påminna extra om att gå och lägga sig i tid på kvällarna för att orka med och hålla sig frisk de sista veckorna på terminen.
Den 21 december stänger Skolwebben och Skolplattformen tar över helt och hållet. Om användare efter den 21 december försöker nå skolwebben kommer man hamna på Stockholm.se med information om att Skolwebben är stängd. Skolplattformen kommer att vara ersättaren där ni hittar information om skolan. 

Nu börjar det komma olika rep.-tillfällen inför den kommande konserten den 14/12. Viktigt att alla är med på dessa!

Läxor till vecka 49
Tisdag: Matteläxa för de som inte hunnit med att räkna färdigt v. 47’s planering. Nästa vecka arbetar vi färdigt i skolan med v.48’s planering.
Torsdag: Engelskläxa: Läs texten om Lucia på s. 72-73 i din Spotlightbok. Öva på att läsa texten för någon och översätt muntligt. Du ska dessutom svara på tre frågor på engelska som handlar om texten i din skrivbok, dessa frågor har båda klasserna fått utdelade och finns även på bloggen.

Viktiga datum:
12/12 Mattediagnos på kapitel 1
14/12 
”Ung jul”- lucia/julkonsert i Immanuelskyrkan tillsammans med 8ef i Immanuelskyrkan kl.19.00
Biljetter finns nu att köpa här: Konsertkalendern
Under rubriken:  Ung jul- en stämningsfull jul och luciakonsert
21/12 Terminsavslutning i Adolf Fredriks kyrka. (tyvärr inga föräldrar med i kyrkan)

Trevlig helg!
Josefin och Lotten

Vecka 46

Hej 5EF!

I går hade vi en fin stund i aulan och slog in paket till Aktion Julklappen, Läkarmissionen. Paketen har nu skickats iväg och vi tackar för alla fina bidrag.

måndag ska Äventyrsveckan lämnas in. Viktigt att lämna in boken i tid!

 onsdag är det muntliga nationella prov i svenska i åk 6. Josefin kommer att jobba med dessa och därför kommer klasserna att få någon annan personal på hennes lektioner.

Läxor till vecka 47

Onsdag: Hitta fakta till ditt personporträtt om en känd person som levde på Vasatiden och ta med dessa till skolan. Sedan ska vi arbeta med texten i skolan och den ska vara klar den 28 november.
Bifogar uppgift vid ett separat inlägg.

Viktiga datum:
21/11 NP- svenska för år 6. Josefin har vikarie under dagen.
14/12 
”Ung jul”- lucia/julkonsert i Immanuelskyrkan tillsammans med 8ef i Immanuelskyrkan kl.19.00

Postad i 5F

Inbjudan från Elmas mamma

Hej alla i 5F,

Det närmar sig december och även i år är klassen inbjudna att komma och titta på ” A Christmas Carol” som sätts upp på Folkoperan. Elma kommer att vara med i uppsättningen och därför vill produktionen gärna bjuda klassen att se föreställningen på Elmas genrep som är den 12 december kl. 19.00.
Plats: Folkoperan
Tid:  den 12 december kl. 19.00.
Meddela mig, Angelika, via sms eller mail om ditt barn kan komma eller inte så vi kan meddela produktionen hur många av biljetterna vi kommer att använda.
Önskvärt är att två föräldrar även följer med om möjlighet finns. Hör av er om ni kan följa med.
Jag återkommer med mer info när det närmar sig.

Mvh Angelika och Elma

angelika.norberg@gmail.com
073-6552675

Postad i 5F

Angående läsprojektet Äventyrsveckan

Hej!
Vi jobbar just nu i svenskan med att läsa en gemensam bok, Äventyrsveckan.
Projektet handlar om att läsa hemma under några veckor till varje fredag. Vi har delat upp läsningen i delar så att det inte ska vara så tungt och för att vi varje fredag svarar på frågor kring det vi läst.
Många har inte gjort läxan och då blir det jättesvårt att delta på lektionerna på fredagarna då vi diskuterar boken.
Hör gärna av er om ni uppfattar att läsningen är för svår på något sätt så vi kan diskutera hur vi ska gå tillväga för att hjälpa till. Man kan även lyssna på boken tex.
Annars är det bra om ni kan hjälpa till att påminna och hitta stunder att läsa där hemma. Nästa vecka ska boken vara utläst och eleverna ska skriva en bokrecension. Om ni inte får till den självständiga läsningen kan ni själva läsa högt för ert barn så att de får samma läsupplevelse som de andra i klassen.

Vänligen
Lotten

Postad i 5F

Veckobrev v.45

Hej!
I måndags var alla femmor samlade i Aulan och fick höra föreläsningen med namnet Changemaker. Andreas Jonsson berättade starka historier om hur det kan vara att inte följa normen, att tex se annorlunda ut. Fråga gärna era barn om vad han berättade.

Nästa vecka på torsdag kommer klasserna att delta i Aktion Julklappen, Läkarmissionen. Vill man vara med så kan man antingen bidra med egen julklapp eller slå ihop sig med någon annan. Läs i eget blogginlägg vad skolan bidrar med och vad ni själva bidrar med. Det brukar bli en fin stund i Aulan då eleverna får slå in sina julklappar!

Just nu har vaktmästeriet samlat ihop alla kvarglömda kläder, skor och saker som hittats runt om i skolan efter höstlovet. Dessa ligger på borden utanför vaktmästeriet på plan 2. Gå gärna förbi och se om något tillhör dig! Det som inte hämtas före 16e november kommer att skänkas till välgörande ändamål.

måndag börjar eleverna kl 9.00 och slutar kl.14.00 pga muntliga nationella prov i åk 6. Josefin kommer att jobba med dessa och därför kommer klasserna att få någon annan personal på hennes lektioner.

torsdag utgår mentorstiden då vi lärare har en sk. mitterminskonferens. Eleverna börjar då kl. 10.00.

Läxor till vecka 46
Måndag/ fredag: Läsläxa till fredagar och måndagar beroende på grupp. Läs ut  hela  boken Äventyrsveckan.
Onsdag: Skriftlig koll på Vasatiden svara på instuderingsfrågorna och läs sidorna till.

Viktiga datum:
12/11   På måndag är skoldagen mellan Kl. 9.00-14.00
15/11 På torsdag börjar skoldagen kl.10.00
15/11 Aktion julklappen- Vi kommer att vara med i aktion julklappen i år igen, det är frivilligt att vara med. Se separat blogginlägg!
14/12 
”Ung jul”- lucia/julkonsert i Immanuelskyrkan tillsammans med 8ef i Immanuelskyrkan kl.19.00

 

Postad i 5E