8D Textilslöjd

Har inte fått in några redovisningar under gårdagen, kom ihåg att lämna i mitt postfack. Sista datumet för detta var alltså igår! Hälsningar Elin

Postad i 8D

PRAO

Många har nu lämnat in sina blanketter, bra jobbat! Nu behöver vi se till att alla har en plats för sin PRAO, ni som ännu inte hittat någon och inte väntar på svar (svaren behöver ni få snarast) var vänliga att kontakta den mentor ni har utvecklingssamtal med så försöker vi tillsammans göra en plan för hur ni ska hitta en plats.

Nästa vecka v.50 på mentorstiden kommer vi att skicka brev till arbetsplatserna med information om er och skolan.

Postad i 8C

Datum för inlämning av redovisning i textilslöjd

Sista dagen att lämna in utvärdering/redovisning i slöjd DEL 2 + pågående arbete för bedömning är:

FREDAG 30/11
8D Skriv på lektionen, tidig inlämning eftersom det är repetition kommande lektion

TISDAG 4/12
7D På slöjdlektionen
7C På slöjdlektionen

TORSDAG 6/12
6C På slöjdlektionen
9C På slöjdlektionen

MÅNDAG 10/12
8C På slöjdlektionen

ONSDAG 12/12
6D På slöjdlektionen

Samtliga klasser har möjlighet att göra utvärderingen/redovisning under lektionstid. Om du inte vill göra redovisningen skriftligt kontakta Elin för andra alternativ.

Dokumentet:

del 2 skriftligt utvärdering

Information till 9C och 9D om SLÖJD

Eftersom vi (Elin och Max) vill ge er en bra chans att lyckas bli färdiga med era slöjdprodukter när det nu går bort många lektioner till repetitioner, konserter och gymnasieval har vi beslutat av vänta med bytet av trä- och metallslöjd och textilslöjd till vecka 6, VT-19. Eftersom vårterminen är längre blir det då lika tid i varje slöjdsal under läsåret.

Alltså ca. 3 extra lektioner till era påbörjade slöjdprojekt! Redovisningar och utvärderingar bör lämnas in inför betygssättning som planerat, trots att inte arbetena är helt klara. Hälsningar Elin och Max

Textilslöjd

Hej! Det är inte så många slöjdlektioner kvar denna termin och det börjar bli dags att utvärdera vårt arbete. Jag bifogar därför ett dokument för redovisning/utvärdering ifall någon vill göra den hemma. Bifogar även de dokument ni fick om bedömning i slöjd som ni fick i början av terminen – matrisen, en förklaring av matrisen samt en enkel förklaring av de förmågor vi arbetar med. Hälsningar Elin

Redovisning/utvärdering

del 2 skriftligt utvärdering

Om bedömning:

MATRIS SLÖJD 9 pdf

Om kursplanen PDF

Presentation av förmågor

Läxor v.46-47

Läxor v.46-47

Fredag – Prov i SO, inlämning idrott, prov i engelska för grupp B
Måndag – Prov grupp A i engelska, prov i moderna språk, hemkunskap, konsert och repetition
Tisdag – Prov i moderna språk
Onsdag – Prov i engelska helklass, läxa biologi, praktiskt prov i kemi
Torsdag – Prov i moderna språk

Postad i 8C

Textilslöjd – Redovisning

Redovisningen av era inspirationskällor kommer att bli den 14 november eftersom onsdag efter lovet är en schemabrytande dag och ni inte fått slöjd på schemat.

Eftersom det är schemabrytande dag samt repetitioner den 5 och 12 december är det väldigt få lektioner kvar. Ni är välkomna på resurstid på onsdagar mellan 15.50-17.05, alltså direkt efter er slöjdlektion i samma sal. Det är även resurstid v.45, den schemabrytande dagen.

Postad i 9D