7CD – matematikläxa – Christers matematikgrupp

Läxan är till torsdagen den 21 mars.

  1. Bertils cykel och sport har 30% rea på samtliga cyklar. Ulla köpte en cykel vars ordinarie pris var 7995 kr. Hur mycket fick Ulla betala för cykeln?

2. Ture köpte en tröja på rea för 450 kr. Ordinarie pris på tröjan var 700 kr. Hur många procent rabatt fick Ture på tröjan?

3. I en bandymatch räddade Hedda 18 skott. Det var 85% av alla skott hon fick mot sig under matchen.

a) Hur många skott fick Hedda totalt mot sig under matchen?

b) Hur många mål släppte Hedda in?

4. Tyra har 32000 kr i månadslön. Ett år fick Tyra 2% i lönehöjning. Vad är Tyras nya lön?

Lycka till!

Christer

9CD – matematikläxa – Christers matematikgrupp

Läxan är till fredagen den 22 mars.

  1. I en godispåse finns 14 röda, 11 gula och 8 gröna godisbitar.

a) Hur många procent av godisbitarna är gröna?

b) Leffe äter upp 3 röda och 3 gula godisbitar. Hur många procent av godisbitarna har Leffe ätit upp?

c) Efter att Leffe ätit godis kommer Veronika upp och vill äta godis. Hon vill ha en grön- och en röd godisbit. Hur stor är sannolikheten att Veronika lyckas få en grön- och en röd godisbit om hon på måfå stoppar ner handen i godispåsen och plockar upp två bitar?

2. Magdalena köpte 2 tröjor på rea. Den ena tröjan kostade 799 kr på ordinariepris och såldes med 25% rabatt. Den andra tröjan hade ordinariepris 349 kr men såldes nu med 40% rabatt. Hur många procents rabatt fick Magdalena på hela köpet?

3. En by i Östergötland har ökat sitt invånarantal med 5% i  tre år i rad. Nu har byn 341 invånare. Hur många bodde i byn innan den nämnda ökningen?

Lycka till!

 

9CD – matematikläxa – Christers matematikgrupp

Läxan är till fredagen den 15 mars.

1.Visa både med hjälp av figur och beräkningar hur mycket 1/3 är av 3/4.

2. Utgå från funktionen y = 2x – 4

a) Ange två exempel på funktioner som är parallella med ovan given funktion.

b) Ange ett exempel på en funktion som korsar y-axeln i samma punkt på funktionen ovan.

c) I vilken punkt korsar funktionen x-axeln?

Veckans kluring:

3. I en aritmetisk talföljd är det första talet -3 och det tionde talet 33. Vilket är det 38:onde talet i talföljden?

Lycka till!

Christer

7CD – Checklista inför NO-prov

Hej 7CD!

NO-provet är den 22 mars (provet kommer att skrivas under matematiklektionen).

Här hittar du en länk till vad provet kan komma att behandla.

OBS! Jag har beslutat att exkludera Arkimedes princip och vattnets lyftkraft från provet eftersom det kanske kommer krävas lite mer tid att ”tugga” i sig hur det fungerar.

Checklista till NO-prov 3

Lycka till!

Christer

7CD – NO – värme, tryck och meterologi

Hej alla i 7CD!

Här ligger de övergripande frågor vi arbetar med i skolan från och med vecka 10.

Elevuppgifter TVV

Här finns diverse länkar till lite smått och gott!

Repetition 

Temperatur, värme och densitet 

https://www.youtube.com/watch?v=7twV2XmhRyk 

Tryck 

Tryck mot yta 

https://fysik.ugglansno.se/oversikt-tryck/ 

Tryck i gaser 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-luft/ 

Tryck i vätskor 

https://fysik.ugglansno.se/tryck-i-vatten-2/ 

Arkimedes princip 

https://fysik.ugglansno.se/arkimedesprincip/ 

https://www.youtube.com/watch?v=4s2_CFJnJJo 

Fler länkar om Arkimedes princip 

https://www.youtube.com/watch?v=4C4PC47LPjc 

https://www.youtube.com/watch?v=rMwp-ztn9sg 

https://www.youtube.com/watch?v=DQQ2xpdei_w 

Värmeutvidgning 

https://fysik.ugglansno.se/varmeutvidgning/ 

Värmespridning 

https://fysik.ugglansno.se/varmespridning/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jFVpywNngwo 

Meterologi 

https://fysik.ugglansno.se/meteorologi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f-Rf1eAzGSk 

Väderfenomen 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-1/ 

https://fysik.ugglansno.se/vaderfenomen-del-2/ 

Lågtryck 

https://www.youtube.com/watch?v=i6MzavKHmbw 

Högtryck 

https://www.youtube.com/watch?v=lOfci7y7Q54 

Fördjupning moln 

https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/moln-introduktion-1.3852 

Lycka till!

Christer

Matematikläxa 9CD – Christers matematikgrupp

Läxan är till fredagen den 22 februari.

 

  1. I ett lotteri fanns det 1000 stycken lotter och 200 vinster. När man sålt 340 lotter hade 70 vinster delats ut.

Lotta ska ta nästa lott. Hur stor är sannolikheten att hon vinner?

 

Följande uppgifter utgår från sexsidiga tärningar.

2. Hur stor är sannolikheten att få en femma när man slår en tärning?

3. Hur stor är sannolikheten att få två fyror i rad när man slår med en tärning?

4. Hur stor är sannolikheten att man får samma siffra två gången i rad när man slår med en tärning?

5. Hur stor är sannolikheten att få summan fyra när man slår med två tärningar?

6. Vilken summa är mest sannolik att få när man slår med två tärningar och hur stor är sannolikheten att man får den summan?

 

7. Roine satsar allt på turen när han ska göra ett flervalsprov i SO. Provet har 10 frågor och varje fråga har 4 svarsalternativ.

8. Hur stor är chansen att Roine får alla rätt på SO-provet?

9. Hur stor är risken att Roine får alla fel på SO-provet?

10. Hur stor är chansen att Roine får fem rätt och fem fel?

Lycka till!

 

9CD – matematikläxa – Christers matematikgrupp

Följande läxa är till fredagen den 15 februari.

1.Tore ska lägga nytt klinkergolv i badrummet. Badrumsgolvet är 2,5×3 meter. Klinkerplattorna är kvadratiskt formade med sidan 28 cm. Klinkerplattorna kostar 316 kr/m2.

a) Hur många klinkerplattor kommer det gå åt?

b) Hur mycket beräknas klinkerplattorna kosta?

 

2. En snabbväxande växt är 5 cm hög och den växer 1,7 cm per dygn.

a) Ställ upp en formel för hur hög (y cm) växten är efter x dygn.

b) Beräkna hur hög växten hinner bli på 25 dagar.

 

3. I ett innebandylag med 16 spelare var snittåldern 24 år. Efter att två spelare slutat sänktes medelåldern med 2 år. Hur gamla kan spelarna som slutade i laget ha varit?

 

Veckans algebra: (lite klurigare)

4. Två lika stora cirklar är inritade i en större cirkel så att de precis får plats.

a) Rita figur.

b) Beräkna hur stor plats de små cirklarna tar upp av den stora cirkelns area.

Uppgiften kan genomföras på 3 nivåer.

Nivå 1. Sätt den stora cirkelns diameter till 10 cm.

Nivå 2. Sätt den stora cirkelns diameter till 4x.

Nivå 3. Sätt den stora cirkeln diameter till x.

Lycka till!

Christer

9CD – matematikläxa – Christers matematikgrupp

Hej!

Läxan är till fredagen den 8 februari.

  1. Fia har 4 byxor, 5 tröjor, 2 jackor och 15 par skor. På hur många olika sätt kan hon kombinera sin klädsel?

2. Lisen spelar innebandy i ett lag. I Lisens serie spelar det 4 stycken lag och alla lag möter varandra 2 gånger under en säsong. Hur många matcher har det totalt spelats när serien är färdigspelad?

 

Lite klurigare:

3. Gunnar spelar på ett lyckohjul där sannolikheten att vinna är 30%.

a) Hur stor är sannolikheten att förlora?

b) Hur stor är sannolikheten att Gunnar vinner i sista snurren av 4 försök?

c) Hur stor är sannolikheten att Gunnar vinner tre av fyra gånger?

d) Hur stor är sannolikheten att Gunnar vinner minst en gång av fyra försök?

Lycka till!

7CD matematikläxa – Christers matematikgrupp

Läxan är till fredag den 8 februari.

  1. Parfymen ”24K” kostar 650 kr för 50 ml. Vad är parfymens jämförpris dvs. priset per liter?

2. Vera säger:”Om man tar mitt tal och multiplicerar det med 4 och sedan adderar 21 så får man summan 37.”

Vilket tal tänker Vera på?

3. Bengt har ritat en triangel och en rektangel som har samma area. Ge förslag på hur måtten på de båda figurerna kan vara. Rita figurerna och sätt ut måtten.

Lycka till!

Christer

7CD – NO-läxa till onsdagen den 6 februari

Hej 7CD!

Läxan är till onsdagen den 6 februari.

Läs, lyssna, se och repetera det vi gått igenom i skolan om baser. Komplettera gärna genom att titta igenom dina lektionsanteckningar.

Om baser 

https://kemi.ugglansno.se/baser-neutralisation/ 

 Se och lyssna:

https://www.youtube.com/watch?v=zoiSrO4_WLw&index=3&list=PLp3NbHYYT6eQi4C5lS2OaC_ZW5IIhPtew 

Lycka till!

Christer

9CD matematikläxa – Christers matematikgrupp

Läxan är till fredagen den 1 februari.

1.Mellan Stockholm och Malmö är det 60 mil. Om vi tänker oss att ett tåg håller medelhastigheten 110 km/h. Hur lång tid tar det för tåget att åka sträckan Stockholm-Malmö?

Lite klurig uppgift:

2.Hur långa är sidorna på en 50 tums TV om förhållandet mellan sidorna är 9/16? Svara i cm. (50 tum är TV-rutans diagonal.)

Veckans kluring:

3.Från ett ställe i världen kostar det 1,7 kronor per minut att ringa ett samtal till Sverige från en fast telefon. Om man ringer med sin egen mobil kostar samtalet 1,2 kronor per minut plus en startavgift på 5 kronor. Hur länge bör man ringa för att det ska löna sig att ringa med sin mobiltelefon?

Försök att lösa uppgiften på två olika sätt.

Lycka till!

Christer