Matematikläxa 7CD – Christers matematikgrupp

Läxan är till fredagen den 25 januari.

1. På ett glosförhör i franska fick eleverna följande resultat:

5 rätt, 7 rätt, 10 rätt, 4 rätt, 7 rätt, 6 rätt, 8 rätt, 10 rätt, 7 rätt, 6 rätt.

a) Hur många rätt hade eleverna i genomsnitt?

b) Vilket är medianvärdet?

c) Vilket är typvärdet?

2. Rita en valfri rätvinklig triangel och beräkna triangelns omkrets och area.

3. Om 4oo gram lösviktsgodis kostar 36 kr, hur mycket kostar då 1,3 kg lösviktsgodis?

Lycka till!

Christer

Matematikläxa 9CD – Christers matematikgrupp

Matematikläxan är till fredagen den 25 januari.

 1. Det är 20 mil mellan Stockholm och Linköping. Hur långt blir avståndet mellan Stockholm och Linköping på en karta i skala 1:500000.
 2. En kvadrat har sidan 5 cm. Med hur ökar kvadratens area om sidorna förlängs med 50%? (Försök att lösa denna uppgift på åtminstone två olika sätt.)

Lite svårare:

 1. Ett klots diameter ökar med 20%. Med hur många procent ökar klotets volym?

Veckans kluring (frivillig – kan uppfattas som ganska svår uppgift):

 1. Leif gör av med 1/6 av sin månadspeng. Hjördis gör av med 1/5 av sin månadspeng. En månad gör Leif och Hjördis av med exakt lika mycket pengar. Ge förslag på hur mycket pengar Leif och Hjördis har i månadspeng.

Lycka till!

Christer

Matematikläxa 7CD – Christers matematikgrupp

Matematikläxan är till fredagen den 18 januari

Gäller för Christers matematikgrupp

 1. Fotbollsplanen A har måtten 104×68 meter.

a) Hur lång blir fotbollsplanens omkrets?

b) Hur stor blir fotbollsplanens area?

2. Fotbollsplanen B har exakt halva längden och bredden av planen ovan.

a) Hur lång är denna plans omkrets?

b) Hur stor blir denna planens area?

c) Hur många gånger längre är plan A:s omkrets jämfört med plan B:s?

d) Hur många gånger större är plan A:s area jämfört med plan B:s?

Lycka till!

Christer

Matematikläxa 9CD – Christers matematikgrupp

9CD – Christers matematikgrupp

Läxa till fredagen den 18 januari

 1. Erikas cykel och sport har 30% rea på samtliga cyklar.

a) Var blir nya priset på en cykel som kostat 7990 kr?

b) Det nya priset på en annan cykel blev efter sänkningen 8750 kr. Vad var den cykelns ordinarie pris?

 

2. Tores cykel har också rea. Först sänktes priset på alla cyklar med 25%. Vid reaspurten sänktes priset med ytterligare 10%.

a) Med hur många procent hade priset sänkts efter reaspurten?

b) När rean vad avklarad återgick osålda cyklar till sitt ordinarie pris. Men hur många procent måste priset höjas för att återgå till ordinarie pris?

Lycka till!

Christer

NO-prov eller NO-uppgift – redovisas tisdagen den 22 januari

Här ligger en länk till uppgiften, eller provet.

Granskauppgift åk7 ekologi

Provet, eller uppgiften, skriv i skolan tisdagen den 22 januari.

I denna uppgift får du öva dig i NO-förmågan granska, kommunicera och ta ställning.

Du kommer att få öva dig i att:
 skilja fakta från värdering.
 diskutera frågor som rör samhälle, miljö och hållbar utveckling.
 göra ett ställningstagande baserad på fakta och egna analyser.
 motivera på vilka grunder du gjort ditt val.
 förutspå konsekvenser ditt val eller ställningstagande kan komma att medföra (t.ex. på samhälle, miljö och individ).

Du kommer även att öva på att:
 använda olika källor vid informationssökning.
 använda ett källkritiskt förhållningssätt.
 framföra egna och bemöta andras åsikter i syfte att bredda och fördjupa argumentationen.
 finna idéer och lösningar för att påverka individer och opinion.

Några förslag till länkar kan jag bjuda på:

Ekologisk odling: https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ekologiskproduktion/vadarekologiskproduktion.4.7850716f11cd786b52d80001021.html

Fairtrade: https://fairtrade.se/

Närproducerat: https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/mat/narodlat-och-narproducerat/

Lycka till!

Christer

Matematikläxa 7CD – Christers matematikgrupp

Matematikläxan är till fredagen den 14 december.

 1. Fotbollsplanen på Camp Nou (FC Barcelonas hemmaplan) var tidigare 108×72 meter stor. De nuvarande måtten på fotbollsplanen är 105×68 meter.
  1. Med hur många meter har planens omkrets förändrats?
  2. Med hur många kvadratmeter har planens area förändrats?

 

 1. Ture jobbade en söndag 6,5 timmar och tjänade 820 kr. Hur mycket tjänade Ture i timmen?

 

 1. Åsa jobbar ibland extra på ett café. En dag började hon att jobba kl. 07.30 och slutade kl. 16.15. Hon hade 1 timmes lunch. Den dagen tjänade Åsa 800 kr. Hur mycket tjänade Åsa i timmen?

 

 1. Utgå från talet 48289,75839 och avrunda talet till närmaste:
  1. tiotusental
  2. tusental
  3. hundratal
  4. tiotal
  5. ental
  6. tiondel (en decimal)
  7. hundradel (två decimaler)

Lycka till!

Christer

Matematikläxa – Christers matematikgrupp

Hej på er!

OBS! Läxan är endast för Christers matematikgrupp.

Läxan är till fredagen den 7 december.

 1. En av löpdistanserna i OS är 5000 meter. Hur många varv springer löparna i ett sådant lopp om ett varv är 400 m.
 2. Under en januarivecka i Niseko föll det följande mängd snö. Måndag – 15 cm, tisdag – 20 cm, onsdag – 5 cm, torsdag – 60 cm, fredag – 25 cm, lördag – 10 cm och söndag – 50 cm.
  1. Hur många cm snö föll det varje dag i genomsnitt under veckan?
  2. Vilket är medianvärdet?
 3. Kilopriset på lax är 189 kr/kg.
  1. Gunnel köper 2 kg lax. Hur mycket får hon betala?
  2. Börje köper 1,3 kg lax. Hur mycket får han betala?
  3. Jens betalade 120 kr för sin bit lax. Hur mycket vägde den biten?

Lycka till!

 

NO-prov (eller NO-fest) (Andra provet)

Fredagen den 30 november är det NO-prov.

Provet kommer huvudsakligen att handla om ekologi men kommer även ha inslag av kemi och fysik. Provfrågorna och fysik och kemi kommer att vara av en grundläggande karaktär. Känner du att du har koll på grunderna i fysik och kemi kommer du inte behöva öva så speciellt mycket innan provet. Se tidigare blogginlägg för att hitta detaljer kring fysik- och kemidelen av provet.

I ekologi föreslår jag att du övar på följande: Ekologi inför provet 2018 ht

Hur kan du förbereda dig inför provet?

 • Gå igenom dina anteckningar.
 • Ta gärna hjälp av länkarna nedan.

Kolla gärna in den ekologiska ordlistan:Ekologibegrepp 7CD – ht 2018

Fotosyntes och cellandning 

http://biologi.ugglansno.se/fotosyntes-och-cellandning/

Se och lyssna

https://www.youtube.com/watch?v=jz-ALVV8B58&feature=youtu.be

Korta versionen (Schoolido)

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

Inläsningstjänst:

Spektrum biologi kapitel 2:1 och 2:2.

 

Kolets kretslopp 

http://biologi.ugglansno.se/kolets-krestslopp/

https://www.naturvetenskap.org/biologi/gymnasiebiologi/ekologi/kretslopp/kolets-kretslopp/

Se och lyssna

https://www.youtube.com/watch?v=1j7pZ4m1g1k&index=2&list=PLp3NbHYYT6eReELDbB2F30JtIJ06uBX9j  (ca. 5,30 in i klippet)

Inläsningstjänst

Spektrum Biologi Kapitel 2:2 (sid. 50)

 

Tre modeller – näringskedja, näringsväv och näringspyramid 

Näringskedja och näringsväv

https://biologi.ugglansno.se/naringskedja-och-naringsvav/

Näringspyramid

https://biologi.ugglansno.se/naringspyramiden/

Näringskedja (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringskedja

Näringsväv (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringsv%C3%A4v

Näringspyramid (wikipedia)

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringspyramid

Se och lyssna

Näringspyramiden (Schoolido, ca 1,5 min))

https://www.youtube.com/watch?v=doe9Gwj3T30

Ekologiska modeller

https://www.youtube.com/watch?v=WH9-tfd8Cfg&feature=youtu.be

Näringspyramid och näringsväv (ca. 3 min)

https://www.youtube.com/watch?v=xXqUyYcWuiY

Inläsningstjänst

Biologi Spektrum Kapitel 4:2

 

Ekologisk nisch och biologisk mångfald 

Ekologisk nisch

https://biologi.ugglansno.se/anpassning/

Biologisk mångfald

https://biologi.ugglansno.se/biologisk-mangfald/

Biologisk mångfald (hot och hur man kan bevara)

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/

Wikipedia (ekologisk nisch)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologisk_nisch

Inläsningstjänst

Spektrum biologi kapitel 4:1

 

Konkurrens, anpassning och naturligt urval 

Konkurrens

https://biologi.ugglansno.se/konkurrens/

Anpassning

https://biologi.ugglansno.se/anpassning/

Naturligt urval

http://www.helsinki.fi/science/metapop/school/Webbsidan/evo_detnaturligaurvalet.htm

Se och lyssna

Konkurrens (börja 7,35 in i klippet)

https://www.youtube.com/watch?v=WmLuF7aYAL4&index=4&list=PLp3NbHYYT6eQ-2uQ8wEamAfeSVQnpJIiF

 

Hur populationer ökar och minskar i antal i ekosystemet. 

https://biologi.ugglansno.se/balans/

Inläsningstjänst

Spektrum biologi kapitel 4:3

 

Lycka till!

Christer

7C – Aktion julklappen

Aktion julklappen

Aktion julklappen är en del av Läkarmissionens arbete och innebär att de som deltar sätter ihop en julklapp med förutbestämt innehåll (se nedan) som sedan skeppas ned till barn i Rumänien, Ukraina och Moldavien. Antingen gör var och en sin egen julklapp, eller så går ett par stycken ihop om en gemensam julklapp. Det kan vara ett fint alternativ då det ju faktiskt kostar pengar att bidra.

Tomteverkstad i aulan

7C har på mentorstiden beslutat att vi vill delta. Torsdagen den 15/11 kommer vi få en halvtimme för att slå in paket och tillverka hälsningskort i aulan.

Praktiskt

Skolan bidrar med

1 blyertspenna ✓

1 pennvässare ✓

1 suddgummi ✓

1 skrivhäfte ✓

1 ritblock ✓

Varje elev/elevgrupp bidrar själv-a med

1 ask med färgkritor ✓

1 tvål ✓

1 tandborste ✓

1 tub med tandkräm ✓

1 tablettask ✓

1 reflex ✓

1 jul- eller vykort med en personlig hälsning på engelska. Hälsningen är väldigt populär bland barnen!

En plastpåse att lägga prylarna i innan de slås in i

Färgglatt presentpapper (Förslagsvis går man ihop ett par stycken om en rulle)

Alla julklappar i Aktion Julklappen måste innehålla samma saker, dels på grund av tullen, och dels för att det ska bli rättvist för barnen som får dem.

Läs mer om Aktion Julklappen här:

https://www.lakarmissionen.se/vart-arbete/aktion-julklappen-skola-forening/

 

Postad i 7C

Uppgift – Ekologibegrepp 7D

Uppgift för 7D

 • Skriv utförliga beskrivningar av begreppen nedan. Förklara begreppen med ett eller flera givna exempel.
 • Föreställ er att ni skriver förklaringar ämnade för en biologibok.
 • När ni skrivit goda förklaringar till era begrepp mailas de till christer.ronngren@stockholm.se
 • Jag kommer sedan att sammanställa alla begrepp i ett och samma dokument som senare kommer att publiceras här på bloggen.
 • Grupp 1
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotiska faktorer
 • Grupp 2
 • Abiotiska faktorer
 • Population
 • Växtsamhälle
 • Hållbar utveckling
 • Grupp 3
 • Djursamhälle
 • Biomassa
 • Habitat
 • Grupp 4
 • Biotop
 • Dynamiska ekosystem
 • Konkurrens
 • Grupp 5
 • Ekologisk nisch
 • Biologisk mångfald
 • Opportunister
 • Grupp 6
 • Pionjärer
 • Specialist
 • Naturligt urval
 • Grupp 7
 • Producenter
 • Konsumenter
 • Toppkonsumenter
 • Bestånd
 • Grupp 8
 • Trofinivå
 • Näringsväv
 • Resilient ekosystem
 • Grupp 9
 • Näringskedja
 • Näringspyramid
 • Grupp 10
 • Ekosystemtjänster
 • Stabilt ekosystem
 • Labilt ekosystem
 • Grupp 11
 • Bärförmåga i ett ekosystem
 • Monokultur
 • Predator

Lycka till!

Ekologibegrepp

Uppgift för 7C

 • Skriv utförliga beskrivningar av begreppen nedan. Förklara begreppen med ett eller flera givna exempel.
 • Föreställ er att ni skriver förklaringar ämnade för en biologibok.
 • När ni skrivit goda förklaringar till era begrepp mailas de till christer.ronngren@stockholm.se
 • Jag kommer sedan att sammanställa alla begrepp i ett och samma dokument som senare kommer att publiceras här på bloggen.
 • Grupp 1
 • Ekologi
 • Ekosystem
 • Biotiska faktorer
 • Grupp 2
 • Abiotiska faktorer
 • Population
 • Växtsamhälle
 • Hållbar utveckling
 • Grupp 3
 • Djursamhälle
 • Biomassa
 • Habitat
 • Grupp 4
 • Biotop
 • Dynamiska ekosystem
 • Konkurrens
 • Grupp 5
 • Ekologisk nisch
 • Biologisk mångfald
 • Opportunister
 • Grupp 6
 • Pionjärer
 • Specialist
 • Naturligt urval
 • Grupp 7
 • Producenter
 • Konsumenter
 • Toppkonsumenter
 • Monokultur
 • Bestånd
 • Grupp 8
 • Predator
 • Trofinivå
 • Näringsväv
 • Resilient ekosystem
 • Grupp 9
 • Näringskedja
 • Näringspyramid
 • Bärförmåga i ett ekosystem
 • Grupp 10
 • Ekosystemtjänster
 • Stabilt ekosystem
 • Labilt ekosystem

Lycka till!