SV läsläxor

Läsläxor i Flyga drake:

Vecka 12 – onsdag  sid. 84

Vecka 13 – onsdag sid. 126

Vecka 14 – onsdag sid. 186

Vecka 15 – onsdag 262

Vecka 17 – onsdag, utläst

SV läsläxor

Må 25 mars  En komikers uppväxt sid. 50 / Ondskan sid. 51 / Mig äger ingen sid. 58

Må 1 april En komikers uppväxt sid. 107 / Ondskan sid. 105/106 / Mig äger ingen sid. 116

Må 8 april En komikers uppväxt 172 / Ondskan sid. 155 / Mig äger ingen sid. 174

Onsdag 24 april En komikers uppväxt 208 / Ondskan 201/202 / Mig äger ingen sid. 238

Må 29 april En komikers uppväxt – utläst / Ondskan – utläst / Mig äger ingen utläst