SV prao

Frågor att ställa på din prao-plats:

När bildades företaget?/När startade verksamheten?

Finns speciella rutiner att hålla sig till, t ex när det gäller arbetstider, fikaraster, hygien?

Hur många anställda finns på arbetsplatsen?

För- och nackdelar med arbetet?

Vilka olika arbetsuppgifter finns? Vilka olika yrkeskategorier?

Hur arbetar man med jämställdhet?

Hur ser företaget på konkurrens?

Vad tycker kunderna om det företaget erbjuder?

Hur når ni er målgrupp? Vilka tillhör er målgrupp?

Får anställda friskvård?

Får de anställda subventionerad lunch i form av matkuponger, rikskort? Finns en matsal?

 

Lägg märke till följande:

Hur ser miljön ut? (Ta hänsyn till alla sinnen.)

Hur ser könsfördelningen ut?

Hur är det med grupperingar baserade på yrkeskategori/status?

Bemöts alla på samma sätt?

Etnisk bakgrund – yrkeskategori? Vad kan man reflektera kring?

Finns en klädkod?

Är någon arbetsuppgift fysiskt eller psykiskt ansträngande?