9b Hi-läxa till tisdagen den 19/2

Lb. s. 230-243. Gör klart uppgifterna 1-9 på s. 251

Se dessa kortfilmer om antisemitismen och Förintelsen.från Forum för Levande Historia

1.https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-01  4 min

2.https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-02  3 min

3. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-03  5 min

4. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-04  5 min

5. https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=SLIF1048-05  5 min

9b Hi Andra världskriget vecka 7

Vad vi har gjort:

Läroboken s. 230-243. Arbetsuppgifterna 1-9 på s. 251

Genomgång och repetition om den nazistiska ideologin. Nazismen människosyn och livsinställning

Två filmer från www.sli.se om andra världskriget

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202392

Film om nazismen i Sverige: Ramp om historia – nazismen i Sverige

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U41411-01

9b svenska ”Mina drömmars stad” vecka 7

 • Läsanvisningar till fredagen den 15 februari:
  • Läs del III, sidorna 155-226
  • Du måste läsa det mesta hemma men har måndagens (11/2) svenskalektion att utnyttja för läsning också
  • Reflektera under läsningens gång enligt ”Text och tanke-modellen”. Leta citat i texten. Skriv av dessa citat, fem stycken. Skriv därefter ner dina personliga tankar och reflektioner kring varje citat. Citaten ska vara textställen som på något sätt gör dig förvånad, förfärad eller förtjust. De kan vara både några enstaka ord och flera meningar. En del läsare vill skriva ner citaten på en gång alltefter som de stöter på dem under läsningen, medan andra inte vill avbryta läsningen utan de går hellre tillbaka och väljer citat i efterhand. Välj det som passar dig bäst. Skriv i ditt skrivhäfte.
  • Boksamtalet i halvklass på fredag utgår från dina valda citat och tankar/reflektioner.

9b Hi Mellankrigstiden vecka 6

Vad har vi gjort?

9b svenska ”Mina drömmars stad” vecka 6

Läsanvisningar till fredagen den 8 februari:

 • Läs del II, sidorna 79-151
 • Du måste läsa det mesta hemma men har måndagens (4/2) svenskalektion att utnyttja för läsning också
 • Reflektera under läsningens gång enligt ”Text och tanke-modellen”. Leta citat i texten. Skriv av dessa citat, fem stycken. Skriv därefter ner dina personliga tankar och reflektioner kring varje citat. Citaten ska vara textställen som på något sätt gör dig förvånad, förfärad eller förtjust. De kan vara både några enstaka ord och flera meningar. En del läsare vill skriva ner citaten på en gång alltefter som de stöter på dem under läsningen, medan andra inte vill avbryta läsningen utan de går hellre tillbaka och väljer citat i efterhand. Välj det som passar dig bäst. Skriv i ditt skrivhäfte.
 • Boksamtalet i halvklass på fredag utgår från dina valda citat och tankar/reflektioner.

7a geografiläxa till fredagen den 8 februari

Repetera begreppet ”Hållbar utveckling”.

Du ska kunna förklara vad begreppet innebär och att man kan se på det ur olika perspektiv, ekologisk, ekonomisk och social och vad som menas med det.

Du ska också kunna ge exempel på hur de olika perspektiven kan komma i konflikt med varandra. Använd dig av exemplet med att spara svensk gammelskog (naturskog).

Lektionsanteckningar, texten i läroboken s. 43-45 och PP