Biologi årskurs 8 e och 8F

Biologi 8E och 8F

Vi kommer att läsa biologi fram till vecka 10 då vi också ska ett prov. Under vecka 8 kommer du att skriva en argumenterande text (mer information om detta kommer lite längre fram).

Planering för kommande veckor:

V6 6:3 och 6:4

V7 6:5 och 6:6

V8 6:7 och skriva argumenterande text

V9 Sportlov

V10 Prov kap 6 biologiboken(fredag)

Reflektionsprov Kemi 8E och 8 F

Vecka 47 fredagen den 23 november kommer vi att ha ett reflektionsprov på kapitel 10:2 till 10:4. Du kommer att få en större fråga där du ska reflekterar kring ett miljöproblem. Du kommer få ha kemiboken och lektionsanteckningar med dig till provtillfället men det är bra om du läser igenom kapitlen innan.

Bedömningen kommer att ske på de mål som finns i bifogad fil.

Bedömning:
Bedömning prov 2

Teknikuppgift till vecka 47

Teknikuppgift

Det här är en hemuppgift som förbereds hemma men som sedan kommer att genomföras i skolan under tekniklektionen vecka 47.
Uppgiften är individuell. Allt förberedande arbete sker i form av läxa. Syftet med uppgiften är att du ska få syn på hur ett mindre tekniskt system fungerar samt hur det utvecklats och vilka drivkrafter som legat bakom.

Uppgift
Välj ett av nedanstående tekniska system:
• Borrmaskin
• Elvisp
• Dammsugare
• Fläkt

Din uppgift är att ta reda på följande om det valda tekniska systemet.
• Övergripande beskrivning av det tekniska systemet?
• Hur har det tekniska systemet förändrats från förr till nu?
• Vilka drivkrafter ligger bakom förändringarna?
• Ge exempel på hur tekniken används i ett yrke.

I denna uppgift tränas du i att:
• förklara hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
• förklara enkla tekniska lösningar i vardagen.

Välkommen

Hej alla goa glada i 8E!:)
Nu börjar terminen Varmt välkomna på måndag kl 9:00 i sal 406.
Vi ser fram emot att träffa er.
Dagen avslutas ca 14:00
/ Agneta och Farnaz

Postad i 8E