Svenska

Vi är nu i slutskedet av novellskrivandet. På fredag är sista lektionen för det. För er som har varit, eller är, sjuka löser vi det så att ni får tid att skriva färdigt. Samtidigt har vi också dragit i gång läsandet av en bok – ”Finns det björkar i Sarajevo?” av Christina Lindström. Vi har bestämt tillsammans att ni ska ha läst t.o.m. sidan 77 till fredag 22/2. Ni kommer att få en del lästid i skolan men behöver nog läsa en del hemma också.

Här nedan ser ni de förmågor ni tränar i ämnet. Speciellt de fyra första utvecklar ni så gott som varje lektion i svenska, men också i andra ämnen.

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Jag kommer att gå igenom vilka kunskapskrav vi arbetar mot för respektive uppgift på lektionstid.

Hälsningar
Karin