English Monday week 22 5CD

 • Textbook p.26-27.
  Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.28-29.
 • Grammatik – Don´t/Doesn´t
  Separat stencil med uppgifter. don´t eller doesn´t
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
message budskap
as short as possible så kort som möjligt
instead of i stället för
sometimes ibland
letter bokstav
kiss kyss
hug kram
each word varje ord
translate into översätta till
heard hört
come on kom igen
why varför
headmaster rektor

 

Geografiprov 5CD onsdag 29/5

Nordens länder

 • Geografi grundboken sidorna: 34-36 + 40, 50, 60, 70 och 80.
 • https://online.seterra.com/sv
  (För att träna på Nordens länder och huvudstäder.)
 • Du ska kunna namnen på och placera ut:
  – Nordens länder på en karta.
  – Nordens huvudstäder.
  – Hav/vatten som omger Norden.
  – Nordens största bergskedja.
  – De nordiska ländernas flaggor.
 • Ge exempel på minst tre likheter mellan de nordiska länderna.
  Obs! Ej färger på ländernas flaggor. 😊

Lycka till!
Nathalie

English Monday week 21 5CD

 • Textbook p.24-25.
  Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.26, uppgift 3.
 • Grammatik – Do/Does
  Separat stencil med uppgifter. Do eller Does
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
love älska
late sen
it doesn´t matter det gör inget
need behöva
refill påfyllning
tall lång
fair-haired ljushårig
glasses glasögon
wear ha (på sig)
about ungefär
usually brukar
dark hair mörkt hår
a bit lite grann

 

Engelska Diagnos

Måndag v. 19 5C
Tisdag v. 19 5D

Kapitel 1-4
Fokus på: 

 • Plural (Regelbunden och oregelbunden)
 • a eller an
 • Verb i presens (nutid)
 • Vägbeskrivning
 • Kunna berätta muntligt om dig själv, din familj, dina intressen och vad du tycker är viktigast i världen.

Se även till att du läser om texter och repeterar ord och fraser från kapitel 1-4 i Textbook och Workbook. Du ska kunna visa att du kan dessa ord och fraser när du pratar, läser, lyssnar och skriver.

Textbook s.4-22.
Workbook s.2-23. (Ej fonetik s.12+18)

English week 18

5C Monday
5D Tuesday

 • Textbook p.4-22. Repetera kapitel 1-4. Läs högt på engelska + översätt till svenska.

  Repetera grammatiska regler för:

 • Plural (Keepsake p. 76-77.)
 • a eller an (Keepsake p. 78)
 • Regelbundna verb (Keepsake p. 91, nr 1)
  (Lägg gärna ett papper över gamla uppgifter i Workbook eller läxförhör och testa dig själv.)

English Monday week 14 5CD

 • Textbook p. 21-22. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p. 21+23 (uppgift A.)
 • Keepsake p. 91.
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
fairly well ganska bra
looking for letar efter
uncle farbror, morbror
in fact faktiskt
when I saw him last när jag såg honom senast
at least åtminstone
parts of him delar av honom
how funny så lustigt
he is not in han är inte hemma
far away långt borta
nephew brorson, systerson
to meet you this way att möta dig på det här sättet
you asked me the way du frågade mig om vägen

 

English Monday week 13 5CD

 • Textbook p.20. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.19 + 20 (uppgift A.)
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
exciting spännande
different annorlunda
breakfast frukost
sandwich smörgås
toast rostat bröd
marmalade marmelad
get in sätta sig i
go off ge sig iväg
market marknad
you see du förstår
junk skräp
toy leksak
go round gå omkring

 

English Monday week 12 5CD

 • Textbook p.17-19. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.17, uppgift A.
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
right in the centre of mitt i centrala
big wheel pariserhjul
take on ta ombord
passengers passagerare
enormous enorm
miracle mirakel
climb klättra
steps trappsteg
whisper viskning
tower torn
fortress fästning
visitors besökare
prison fängelse