English Monday week 13 5CD

 • Textbook p.20. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.19 + 20 (uppgift A.)
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
exciting spännande
different annorlunda
breakfast frukost
sandwich smörgås
toast rostat bröd
marmalade marmelad
get in sätta sig i
go off ge sig iväg
market marknad
you see du förstår
junk skräp
toy leksak
go round gå omkring

 

English Monday week 12 5CD

 • Textbook p.17-19. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.17, uppgift A.
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
right in the centre of mitt i centrala
big wheel pariserhjul
take on ta ombord
passengers passagerare
enormous enorm
miracle mirakel
climb klättra
steps trappsteg
whisper viskning
tower torn
fortress fästning
visitors besökare
prison fängelse

 

Geografiprov 5CD onsdag 13/3

Vatten i och runt Sverige

 • Geografi grundboken sidorna: 78-87.
 • Fokus på:
  ¤ Kunna ge exempel på hur människan har nytta av haven,insjöarna och älvarna.
  ¤ Kunna placera ut Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg (Grundboken s. 83)
  ¤ Kustens olika delar (Grundboken s. 79)
  ¤ Världshaven (Grundboken s. 80)
  ¤ Hav/vatten som omger Sverige och Norden (Grundboken s. 80)
  ¤ De största sjöarna i Sverige (Grundboken s. 83)
  ¤ Älvar i Sverige (Grundboken s. 85)
  Obs! Behöver bara kunna placera ut: Torneälven, Dalälven, Klarälven och Götaälven.

 

Grammatikförhör i svenska v.10

5D torsdag 7/3
5C fredag 8/3

Områden: Substantiv, verb, sj-ljudet, egennamn, tj-ljudet och vanliga ord.  

 • Dags Övningsbok 5A sidorna: 26-30 + 35-63.(Inte uppgifter som kräver språkläraboken. Den använder vi inte). Kom ihåg att det finns facit i mitten av boken.
 • Du ska kunna:
  – Stava ord korrekt.
  – Vad verb och substantiv är.
  – Olika former av verb och substantiv.
  – Skillnaden mellan plural och singular.
 • Lär dig ramsan:
  Substantiv är saker och ting, till exempel hatt och ring.
  Verb är något man kan göra, till exempel tuta och köra.
  Adjektiv är hur man är, till exempel röd och kär.

Lycka till!
Nathalie

English Monday week 7 5CD

 • Textbook p.13. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Grammatik – Oregelbunden plural. Stenciler med uppgifter och facit. Eleverna ska först göra den första sidan med uppgifter. Sedan ska de använda facit till att själva rätta sina uppgifter. De kommer att få göra ett litet läxförhör på oregelbunden plural måndag vecka 7.
  Alla elever har fått stencilerna. Bifogar dock en länk nedan till uppgifterna och facit ifall de skulle tappas bort under veckan. Oregelbunden plural
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
sightseeing att titta på sevärdheter
excuse me ursäkta mig
where´s var är
at the end of vid slutet av
road väg, gata
dear kära du
down there där borta
traffic lights trafikljus
you can´t miss it ni kan inte ta fel
can you tell me kan ni säga
how to get to hur man kommer till
stop hållplats
get off stig av

 

English Monday week 6 5CD

 • Grammatik – Regelbunden plural. Stenciler med uppgifter och facit. Eleverna ska först göra de tre första sidorna med uppgifter. Sedan ska de använda facit till att själva rätta sina uppgifter. De kommer att få göra ett litet läxförhör på regelbunden plural måndag vecka 6.

  Alla elever har fått stencilerna. Bifogar dock en länk nedan till uppgifterna och facit ifall de skulle tappas bort under veckan.
  Regelbunden plural

Geografi ord (Läxa till onsdag 30/1 v.5)

Här är några ord och begrepp som är viktiga att kunna i ämnet geografi.

Naturresurs = är sådant i naturen som människan kan använda. T.ex. skog.
Råvara = är en naturresurs som man kan göra något av. T.ex. trä.
Metaller = finns i berget och jordens inre. Metaller har en glansig yta.
Järnmalm = är sten som innehåller metallen järn.
Industri =  är när man tillverkar saker av råvaror. Av t.ex. råvaran trä kan man tillverka brädor och papper.
Temperatur =  berättar hur varmt eller kallt det är.
Medeltemperatur =  är ett genomsnitt av temperatur som man har mätt under en längre tid.
Nederbörd =  är det gemensamma namnet för regn, snö och hagel.
Naturtyp =  är hur landskapet ser ut i ett visst område.
Odlingsmark =  är mark som man kan odla på.
Våtmark =  är mark som för det mesta är fuktig eller blöt. T.ex. en myr.
Kust =  är där land möter hav eller stora sjöar.

 

 

English Monday week 5 5CD

 • Textbook p. 8-11. Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.8-9 + 11.
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
international internationell
village by
today idag
teenager tonåring
in common gemensamt
save rädda
pollution förorening, miljöförstöring
question fråga
war krig
terrible fruktansvärt, hemskt
useful användbart
racism rasism
crime brott

 

English Monday week 4 5CD

 • Textbook p.4-7.
  Läs högt på engelska + översätt till svenska.
 • Workbook p.2-3, 6-7.
 • Grammatik – Verb i presens (nutid). Separat stencil med uppgifter.
 • Glosor: Tänk på de tips ni fick lära er ifrån filmen Plugga bättre – Glosor. Finns på www.ur.se
thing sak
in common gemensamt
nearly nästan
teacher lärare
favourite favorit
office kontor
came kom
refugees flyktingar
hospital sjukhus
nurse sjuksköterska
different olika
countries länder
the world världen