Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 14 de marzo. Semana 11.

Hola,

Como sé que tenéis Nationella Prov la semana 11 sólo tenéis que escribir una lista con 10 palabras, que penséis que son útiles, extraidas del PPT sobre ”Palabras útiles para mejorar tus textos(1) y que queráis aprenderos claro. Tenéis que darme la lista escrita en un papel o enviármela por mail a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Eftersom jag vet att ni har Nationella Prov under veckan, ni behöver bara skriva en lista med 10 ord från PPT Palabras útiles para mejorar tus textos(1) som ni tycker att de är användbara och att ni vill lära er förstås. Ni kan lämna listan i pappersform eller mejlar mig till miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Dags att söka bidrag för sommarlovsaktiviteter!

Nu kan du som är i behov av ekonomiskt stöd söka bidrag från Adolf Fredriks skollovskolonier för ditt/dina barn som går på Adolf Fredriks musikklasser. Bidrag kan sökas till sommarlovsaktiviteter som kollo, lägerverksamhet, lantvistelse eller liknande. Mer information finns i bifogat informationsblad.

Ansökan ska vara oss till handa senaste den 5 april 2019.

INFO om ansökan skollovskolonier

AF koloniförening_ansökan

Den 4 maj är även sista ansökningsdag för bidrag från Stiftelsen Adolf Fredriks Barnhem (gäller elever som går AF):

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/AdolfFredriks.aspx

Information om vårbalen

Hej förälder till en 9a!

Nu har vi dragit igång arbetet med AFFF:s Vårbal 2019 för era ungdomar. Vårbalen kommer att gå av stapeln tisdagen den 4 juni på Skansen, Högloftet.

Det är från AFFF:s styrelse jag Maria Henriksson, tillsammans med Åsa Eriksson och Lovisa Lind som planerar denna härliga fest.
 

Nu behöver vi er hjälp:
Det behövs tre vaktande föräldrar från varje klass, det är en förutsättning för att balen ska bli av. Det är en mycket trevlig och ansvarsfull uppgift. Vårbalsförälder får gå på Vårbalen utan kostnad.

En extra efterlysning; varje år görs fina inbjudningskort till alla elever, om någon/några föräldrar kan hjälpa till med att trycka dessa/formge/arbetar som grafisk designer och kan tänka sig att hjälpa till, kontakta gärna Maria Henriksson direkt via angiven mailadress nedan.

 

Vårbalsföräldrar förväntas hjälpa till före, under och efter Vårbalen med saker som måste ordnas.

På själva festen:

 

–        Samla ihop klassen till gruppfotograferingen

–        Kontrollera att inga ungdomar försvinner iväg från festen

–        Vara behjälplig för ungdomarna ungefär som en konsertförälder

–        Leda fackeltåget i slutet av festen som går ner till Hazeliusporten (utgången vid restaurang Ulla Winbladh)

–        Pricka av ungdomarna mot hämtande vuxna

 

Vi har också stort ansvar för annan ordning och detta kommer vi att gå igenom noga på kommande möte.

 

Vårbalen varar från kl. 16 till strax efter midnatt, du ska kunna vara på plats 15.30 4/6.

Ungdomarna måste bli hämtade av en vuxen. En förälder kan med fördel hämta flera ungdomar, annars blir det väldigt mycket folk vid Hazeliusporten. Logistik med skyltar kommer att finnas och varje elev ska prickas av mot hämtande vuxen, så att man inte försvinner ut ensam i Stockholmsnatten. Vi har ansvaret för ungdomarna tills de blir avprickade av hämtande vuxen. Vi träffar alla klasser

Det råder total nolltolerans mot alkohol och droger på Vårbalen. Elev som blir påkommen påverkad skickas hem omedelbart, hämtande förälder kontaktas och hämtar.

Vårbalen kostar 220 kr per elev (förutsatt AFFF-medlemskap) och betalas in till respektive klasskassa. Det är ett subventionerat pris. AFFF sponsrar med 295 kr/kuvert samt andra kostnader för festen. Klasskassören betalar in de ca 6600 kr till AFFF innan den 15 maj. Denna information kommer också klasskassören att få.

Vi kommer att hålla ett infomöte för de 18 st utsedda Vårbalsföräldrarna den 15 maj med noggrann genomgång. Plats: sal 302 på AF, tid: 18.00 – 20.00.

Vi ber er nu att utse tre föräldrar från varje klass som kan hjälpa till vid Vårbalen. Det är mycket trevligt men också ett väldigt viktigt uppdrag. Det ska vara en mix av män och kvinnor, alltså 1 + 2, frivillig mix.
Anmäl tre namn, deras e-postadress och mobilnummer samt om de vill ha specialkost, till maria.henriksson1971@gmail.com  senast den 15 mars via ditt klassombud.

 

OBS! Det är viktigt att de föräldrar som utses, verkligen kan delta både 15/5 och 4/6.

Vi ser fram emot ett fint samarbete!

 

Med vänlig hälsning,

Maria, Åsa och Lovisa

genom

Maria Henriksson

Vårbalsansvarig

maria.henriksson1971@gmail.com

Postad i 9F

Español. Åk9 E-F. Información sobre el test de la semana 9.

Hola,

Aquí tenéis información sobre el test de la semana 8:

 • No vais a tener nota. (Ni kommer inte att få betyg, bara godkänd eller inte godkänd)
 • Lunes: NO hay test. Hay clase normal.
 • Martes. test de comprensión auditiva y lectora.
 • Jueves: test de expresión escrita.
 • Jag kommer att uppskatta väldigt mycket om ni kommer med era mobiltelefoner på tisdag. Det är inte obligatorisk men det kan hjälpa mig mycket att rätta era test snabbare.
 • Testen kan handla om allting som finns i boken mellan kapitel 1 t.o.m. 7
 • Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 21 de febrero. Semana 8.

Hola,

Para el jueves 21 de febrero tenéis que grabar vuestra voz respondiendo a estas preguntas (Läxör till torsdag 21/02 är att spela in er fin röst och berätta:)

1. ¿Qué has hecho el fin de semana? (Vad har du gjort under helgen?)

2. ¿Qué has hecho el lunes? (Vad har du gjort i måndags?)

3. Describe lo que estás viendo y lo que está pasando. Puedes mirar a través de una ventana, encender la televisión, describir lo que esta pasando en la call, etc. Lo importante es que utilices el gerundio. (Beskriv vad du ser och vad är det som händer. Du kan titta genom fönstret, eller beskriva vad är det som händer på TV, vad är det som händer på gatan, osv. Syftet är att använda GERUNDIO)

IMPORTANTE:

 • Den här uppgiften är en del av testet som sker under veckan 8.
 • Filen för inte bli kortare en 1 minut och inte längre en 3.
 • Det är individuell.
 • Gör man inte det klarar man inte den muntliga delen av testen.
 • Skicka era filer senast 21/02 kl 12:00 till: af9prov@gmail.com

Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Muntlig projekt Franska 9: ”Alors Demande” v. 11

START: v. 7 torsdag- v. 8 torsdag
Under dessa 3 lektioner väljer ni tema, förbereder roller samt skriver ihop scenarios och repliker.  ALLA ansvarar för sina egna repliker, d v s både när du är reporter och ställer frågor, samt när du blir intervjuad och svarar på frågor. Uppgiften bedöms individuellt!

v. 9 LOV
v. 10 Filma samtliga scener och gör klart filmen
v. 11 Filmen lämnas in, samt redovisas på en franskalektion

 

Muntlig projekt åk. 9

muntlig uppgift vt18 alors demande