SO, 9f, Demokrativerkstaden

Ons 5/9 besöker jag och klass 9f riksdagens Demokrativerkstad.
Vill man ha sällskap med fröken samlas vi vid skolans flaggstång 12.15 (senast) och går tillsammans till Storkyrkobrinken 9 där vi blir insläppta 12.45.
Efter besöket i Demokrativerkstaden besöker vi kammaren 15.00 – 15.30. Därefter avslutas skoldagen.

Louise