Español. Åk9 E-F. Información sobre el test de la semana 9.

Hola,

Aquí tenéis información sobre el test de la semana 8:

 • No vais a tener nota. (Ni kommer inte att få betyg, bara godkänd eller inte godkänd)
 • Lunes: NO hay test. Hay clase normal.
 • Martes. test de comprensión auditiva y lectora.
 • Jueves: test de expresión escrita.
 • Jag kommer att uppskatta väldigt mycket om ni kommer med era mobiltelefoner på tisdag. Det är inte obligatorisk men det kan hjälpa mig mycket att rätta era test snabbare.
 • Testen kan handla om allting som finns i boken mellan kapitel 1 t.o.m. 7
 • Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 21 de febrero. Semana 8.

Hola,

Para el jueves 21 de febrero tenéis que grabar vuestra voz respondiendo a estas preguntas (Läxör till torsdag 21/02 är att spela in er fin röst och berätta:)

1. ¿Qué has hecho el fin de semana? (Vad har du gjort under helgen?)

2. ¿Qué has hecho el lunes? (Vad har du gjort i måndags?)

3. Describe lo que estás viendo y lo que está pasando. Puedes mirar a través de una ventana, encender la televisión, describir lo que esta pasando en la call, etc. Lo importante es que utilices el gerundio. (Beskriv vad du ser och vad är det som händer. Du kan titta genom fönstret, eller beskriva vad är det som händer på TV, vad är det som händer på gatan, osv. Syftet är att använda GERUNDIO)

IMPORTANTE:

 • Den här uppgiften är en del av testet som sker under veckan 8.
 • Filen för inte bli kortare en 1 minut och inte längre en 3.
 • Det är individuell.
 • Gör man inte det klarar man inte den muntliga delen av testen.
 • Skicka era filer senast 21/02 kl 12:00 till: af9prov@gmail.com

Si tenéis preguntas podéis escribirme a miguel.cobos.gil@stockholm.se

Un saludo

Miguel

Muntlig projekt Franska 9: ”Alors Demande” v. 11

START: v. 7 torsdag- v. 8 torsdag
Under dessa 3 lektioner väljer ni tema, förbereder roller samt skriver ihop scenarios och repliker.  ALLA ansvarar för sina egna repliker, d v s både när du är reporter och ställer frågor, samt när du blir intervjuad och svarar på frågor. Uppgiften bedöms individuellt!

v. 9 LOV
v. 10 Filma samtliga scener och gör klart filmen
v. 11 Filmen lämnas in, samt redovisas på en franskalektion

 

Muntlig projekt åk. 9

muntlig uppgift vt18 alors demande

 

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 14 de febrero. Semana 7.

Hola!

Los deberes para el jueves 14 de febrero son hacer los ejercicios de las páginas 25, 26 ,27 y 28 de las fotocopias que os he dado y que tratan sobre los verbos reflexivos y el gerundio. Durante la clase haréis una pequeña prueba para comprobar vuestro conocimiento sobre el Perfecto, El Gerundio y los Verbos Reflexivos.

(Läxorna till torsdag 14 februari är att göra sidorna 25, 26, 27 och 28 y häftet som ni fick åt mig och som handlar om reflexiva verb och gerundium. Under lektionen kommer ni att göra en digital prov för att testa er kunskap genom Perfekt, Gerundium och Reflexiva Verb)

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 7 de febrero. Semana 6.

Hola!

Para el jueves 7 de febrero tenéis que escribir un texto de mínimo 150 palabras en un documento de Word o una página tamaño A4. Las instrucciones están en la página 72 actividad 8 del libro de ejercicios.

(Till torsdag 7 februari måste ni skriva en text med minst 150 ord i en Word dokument eller A4 papper. Instruktionerna finns på övningsboken sidan 72 uppgift 8)

Podéis utilizar alguna de las palabras ”bonitas” que hay también en este archivo PPT ( ni kan gärna använda flera om de fina orden som finns i den här PPT) Palabras útiles para mejorar tus textos(1)

Un saludo

Miguel

Español. Åk9 E-F. Deberes para el jueves 31 de enero. Semana 5.

Hola!

Esta semana tenéis que hacer tres ejercicios de comprensión lectora. Son tres tareas pertenecientes a los exámenes del Instituto Cervantes para obtener el DELE ( Diplom om spanska som främmande språk). Para el jueves solo tenéis que hacer el ejercicio 1, 2 y 3. Imprimir el arhivo y marcar las respuestas sobre las hojas de los ejercicios, sino queréis imprimir el archivo el lunes puedo daros una copia.

(Den här veckan måste ni göra tre läsförståelse uppgifter. Uppgifterna tillhör till Instituto Cervantes DELE prov. Ni behöver bara göra uppgifterna 1, 2 och 3. Ni får skriva ut filen och markera svaren i pappret eller jag kan ge till er en kopia på måndag)

Aquí tenéis el archivo (här har ni filen): Examen DELE comprensión lectora nivel A2

Un saludo

Miguel

Franskaläxa v. 6 Måndag 4 Februari

Vi jobbar med läsförståelse och häftet med blandade texter.

När du jobbar med texterna gör du på följande vis:

 1. Läs texten
 2. Stryk under nya ord
 3. Välj ut 10 (eller fler) ord från texten som du skriver ner i ditt skrivhäfte och översätter till svenska- använd ordbok.
 4. Finns det eventuella frågor i texten så besvarar du dessa så gott det går i ditt skrivhäfte. Dina svar ska vara på franska och vara fullkomliga meningar.

v. 4: Gör klart de 6 första sidorna- vi jobbar på skoltid men du bör arbeta hemma också

v. 5: Gör klart de resterande sidorna- i skolan och hemma.

Till måndagen den 4 februari ska häftet vara utläst med samtliga personliga gloslistor (10 glosor/sida).

Bonne Chance!